pozew o rozwód wzór pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód wzór 2024: Przykładowe pozwy rozwodowe

(aktualizacja)

Rozwód bez prawnika? Spokojnie sobie poradzisz. Na naszej stronie udostępniamy Ci wiedzę i narzędzia, które Ci w tym pomogą. Chcesz złożyć papiery rozwodowe? Pierwszym krokiem jest napisanie pozwu o rozwód. Przejdźmy więc do odpowiedzi na pytanie "Jak napisać pozew rozwodowy?"

Pierwszym i najprostszym sposobem jest skorzystanie z kreatora sądowego - jest to wersja Beta narzędzia do tworzenia pozwu o rozwód. Możesz w niej dowolnie edytować wzór pozwu o rozwód napisany przez prawnika.

Znajdziesz w nim podpowiedzi, o co w pozwie o rozwód możesz wnioskować i jak sformułować swoje żądania. Możesz również skasować całą treść wzoru pozwu o rozwód i stworzyć swój własny. Następnie pobierz PDF, wydrukuj i Twój pozew o rozwód jest gotowy. Sprawdź, jakie to proste :)

Jeśli wolisz skorzystać z bardziej tradycyjnych metod, poniżej znajdziesz linki do artykułów zawierających bezpłatny wzór pozwu rozwodowego, ponieważ jak się domyślam, chcesz zobaczyć, jak powinien wyglądać pozew o rozwód i jak należy go sformułować. Czytając dalej znajdziesz szczegółowe także informacje na temat zasad konstruowania pozwu rozwodowego.

Koniecznie przeczytaj do końca, na pewno znajdziesz to, czego szukasz.

Kreator pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód WZÓR pozwu o rozwód

Kreator pozwu rozwodowego to narzędzie, które na podstawie wzoru pozwu rozwodowego stworzonego przez prawnika umożliwia Ci samodzielną jego edycję. Dzięki temu masz możliwość go dowolnie modyfikować, wydrukować i złożyć wraz z pozostałymi papierami rozwodowymi. W treści wzoru pozwu o rozwód znajdziesz sporo informacji i wskazówek, w jaki sposób wykreować swój pozew rozwodowy, aby był on jak najbardziej skuteczny w procesie sądowym.

Pozew o rozwód WZÓR bezpłatny

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Pozew o rozwód bez orzekania o winie (z dziećmi)

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Profesjonalnie sporządzone pismo?

Darmowy wzór pozwu o rozwód

Kompletując papiery rozwodowe wielu z Was próbuje znaleźć w sieci wzór pozwu rozwodowego PDF. Wzoru pozwu o rozwód w PDF nie da się edytować. Udostępniamy Ci wzory pozwów rozwodowych do edycji zależnie od sytuacji, w której się znajdujesz, zatem śmiało zwróć się o dostęp. Dzięki temu możemy Ci pomóc, doradzić, a także poinformować o nowych rozwiązaniach, nad którymi pracujemy.

Dostępne bezpłatne wzory pozwów o rozwód (papiery rozwodowe):

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci -> pozew o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci. Opisz dokładne powody, przez które decydujesz się na rozwód takie jak — rozpad więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi -> pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi. Napisz wysokość alimentów, które ma płacić partner. Nie zapomnij o zabezpieczeniach. Powinieneś uwzględnić, że orzeczenie rozwodu jest zgodne z wolą obu stron.

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bez dzieci -> jak napisać pozew o rozwód z winy męża/żony, kiedy nie posiadacie dzieci? W tym pozwie muszą znaleźć się dowody na winę pozwanej/pozwanego. Wspomnij o przesłuchaniu świadków.

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z dziećmi -> jak napisać pozew o rozwód z winy męża/żony z uwzględnieniem i zabezpieczeniem podstawowych potrzeb dzieci? W tym pozwie ważne, aby znalazły się dowody winy małżonka, a ponadto ustalenia co do opieki nad dzieckiem lub kontaktami.

Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku -> pozew o rozwód z podziałem majątku. Określ, jak Ty i Twój partner chcecie, aby Wasz majątek został podzielony. Jeśli się dogadacie sami, zapłacicie jedynie 300 zł za podział majątku.

Sporządzenie pisma procesowego przez prawnika

od 99 zł do 497 zł
(w zależności od wymaganego czasu i zaangażowania)

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy - co musi się w nim znaleźć?

 1. Data i miasto

 2. Właściwy Sąd

 3. Określenie stron małżonków

 4. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez

 5. O co w pozwie wnioskujesz?

 6. Uzasadnienie pozwu rozwodowego

 7. Podpis pod treścią pozwu o rozwód

 8. Załączniki

 9. Zgodność z wymogami sądowymi

Pozew o rozwód: Wymogi formalne

Pozew o rozwód Wzór pozwu o rozwód pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny

Data i miasto

Wpisujesz obecną datę i swoje miasto zamieszkania lub tworzenia pozwu rozwodowego.

Właściwy sąd

Sprawdź, jaki sąd jest właściwy w Twojej sprawie rozwodowej i do tego sądu złóż swój pozew o rozwód.

Zawsze w sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy. Dokładnym Sądem będzie Sąd o którym mówi art. 41 kodeksu postępowania cywilnego - "Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda."

Upewnij się, że wybierasz właściwy sąd i umieść tę informację w nagłówku pozwu pod datą.

Jeśli wpiszesz niewłaściwy sąd ze względu na właściwość miejscową (niewłaściwe miasto) lub rzeczową (niewłaściwy wydział), nie martw się! Sąd skieruje Twój pozew o rozwód do właściwego sądu, potrwa to troszkę dłużej.

Określenie stron - małżonków

Jeśli składasz pozew o rozwód, automatycznie stajesz się "powódką/powodem", a Twój małżonek "pozwaną/pozwanym". Musisz napisać swój tytuł, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz PESEL, np:

Powódka: Izabela Kilof
ul. Piątkowska 33/7,
81-578 Gdynia
PESEL 81071121984

Pozwany:
Jeremiasz Kilof
ul. Filipkowskiego 5/7,
81-578 Gdynia
PESEL 80071221345

Nie ma możliwości złożenia wspólnego pozwu rozwodowego nawet jeśli małżonkowie podjęli wspólnie decyzję o rozwodzie. Zawsze jedno z nich jest powodem, a drugie pozwanym. Nie świadczy to o tym, że pozycja procesowa, któregokolwiek z nich jest lepsza lub gorsza.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez

Każdemu pismu procesowemu należy nadać nazwę, aby sąd od razu wiedział, czego oczekujemy, np: Pozew o rozwód (bez orzekania o winie, z zabezpieczeniem).

Powinniśmy poznać zasadnicze różnice pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie i rozwodem za porozumieniem stron oraz konsekwencje tych dwóch opcji.

W tym celu zachęcam do przeczytania artykułów.

Rozwód z orzekaniem o winie: Czy warto walczyć o swoją niewinność?

Jak szybko dostać rozwód?

Rozwód za porozumieniem stron

Wszystko o rozwodzie - rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Rozwód krok po kroku - bez prawnika

Pozew o rozwód Wzór pozwu o rozwód pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny

O co wnioskujesz w pozwie o rozwód?

Na początku każdego pozwu o rozwód należy określić swoje żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów, kontaktów z dziećmi i i innych kwestii, które chcesz uregulować w ramach rozwodu. Opisz swoje preferencje i oczekiwania w sposób jasny i precyzyjny. Pamiętaj o zabezpieczeniach na czas trwania procesu. Jest to szalenie ważne, z uwagi na częste jego prawne konsekwencje.

W skrócie ujmując w każdym pozwie o rozwód, o alimenty, o cokolwiek innego, warto wnioskować o realizację proponowanego rozwiązania przez czas rozpatrywania sprawy. Wówczas w przypadku przewlekłości procesowej, niestawiennictwa pozwanego/uczestnika procesowego/sezonu urlopowego Twoje prawa będą zabezpieczone w szybkim terminie od złożenia pozwu o rozwód.

Przykładowe wnioski w sprawach o rozwód bez orzeczenia o winie z dziećmi:

Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę o:

 1. Rozwiązanie małżeństwa Powódki/Powoda ....... z Pozwanym/Pozwaną ........, zawartego w dniu .......... r. w ..............., przez rozwód bez orzekania o winie;
 2. Przyznanie obu rodzicom prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron:

a) małoletnim ........., urodzonym w dniu ........ r. w ........., PESEL ........,

b) małoletnią ........., , urodzoną w dniu........., r. w ........., , PESEL ..........

3. Ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci jako każdorazowe miejsce zamieszkania Powódki/Powoda;

4. Ustalenie kontaktów Pozwanej/Pozwanego z małoletnimi dziećmi stron, w taki sposób że: .........,

5. zasądzenie od Pozwanej/Pozwanego na rzecz małoletnich dzieci stron tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dzieci kwoty ........., zł miesięcznie ( ........., słownie zł) na rzecz ........., , kwoty ........., zł miesięcznie ( ........., słownie zł) na rzecz ........., płatnej do rąk matki małoletnich do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

6. odstąpienie od orzekania o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

7. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na potwierdzenie faktu trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron;

8. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka:

– ......... , zamieszkałego pod adresem ......... na potwierdzenie faktu, iż orzeczenie rozwodu nie zagraża dobru wspólnych małoletnich dzieci stron;

9. zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie od Pozwanej/Pozwanego ......... na rzecz małoletnich . . . . . . . . . . . . . . . .  alimentów w kwocie …….. zł (słownie: ……………… złotych) miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia ……………… r.

10. zasądzenie od pozwanego na rzecz Powódki/Powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Wniosek o rozwód wzór pozwu o rozwód pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny”

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno zawierać:

 1. podstawowe informacje dotyczące Twojej sytuacji, takie jak imiona i nazwiska małżonków, datę zawarcia małżeństwa oraz datę separacji.
 2. przyczyny, które skłaniają Cię do ubiegania się o rozwód, udowadniając, iż nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.
  Warto zapoznać się z treścią artykułu:
  Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego? 30 dowodów

 3. dowody, które mogą poprzeć Twoje żądania, takie jak dokumenty finansowe, wiadomości tekstowe czy zeznania świadków, możesz wspomnieć o nich w pisanym przez Ciebie pozwie o rozwód.
 4. Aby bardziej zgłębić kwestię sporządzania uzasadnienia pozwu o rozwód, zachęcam do przeczytania:
 5. Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie?

Podpis pod treścią pozwu rozwodowego

Pamiętaj, że pozew o rozwód musi być podpisany osobiście przez Ciebie. Brak podpisu na pozwie rozwodowym jest jednym z najczęściej spotykanych braków formalnych.

Załączniki

Składając papiery rozwodowe, poza pozwem o rozwód, należy dołączyć wymagane przez sąd dokumenty, a także dowody, które chcesz wykorzystać podczas sprawy o rozwód. Pod treścią uzasadnienia pozwu o rozwód wymień w punktach wszystkie dowody, które chcesz przedstawić w sądzie, przede wszystkim akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, dowód uiszczonej opłaty za złożenie wniosku rozwodowego.

Zgodność z wymogami sądowymi

pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny”

Kiedy już w swoim pozwie o rozwód zawarłeś wszystkie kluczowe informacje, warto upewnić się, czy jest to zgodne z wymogami sądowymi. Sprawdź, czy wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte i czy nie popełniłeś błędów formalnych.

Jeśli nie wiesz, czy wszystko dobrze napisałeś, nie martw się! Sąd wezwie Cię do uzupełnienia ewentualnych braków w papierach rozwodowych. Możesz nie mieć wiedzy prawniczej, a masz prawo wnioskować o rozwód.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jeśli napisałeś/łaś już pozew o rozwód, musisz go złożyć w odpowiednim sądzie. Upewnij się, że przygotowałeś wystarczającą liczbę kopii kompletów papierów rozwodowych, tj. pozwu o rozwód wraz z załączonymi dokumentami. W sądzie przekazujesz dwie kopie papierów rozwodowych, jedna pozostanie dla Sądu, drugą Sąd wyśle Twojemu małżonkowi/małżonce, a trzeci komplet papierów rozwodowych warto, abyś zachował dla siebie.

Pozew o rozwód WZÓR wniosku o rozwód pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny”

Napisanie pozwu rozwodowego nie jest takie trudne jak mogłoby się wydawać. Spokojnie poradzisz sobie z tym wyzwaniem. Nawet jeśli uważasz, że prawnik zrobi to lepiej z uwagi na większe doświadczenie w pisaniu pozwów rozwodowych, pamiętaj, że skuteczność całej sprawy rozwodowej zależy przede wszystkim od Twojego zaangażowania, bądź braku zaangażowania Twojego małżonka.

Dlatego rozwód bez prawnika jest możliwy i na stronie www.kreator-sadowy.pl udostępniamy Ci wszelką potrzebną do tego wiedzę. Nawet jeśli napiszesz w pozwie o rozwód coś niepoprawnie, albo czegoś zapomnisz, sąd albo Cię o to dopyta, albo każe uzupełnić to, czego brakuje.

Możesz korzystać z gotowych wzorów pozwu o rozwód w PDF czy doc, jednak pamiętaj, aby swojemu osobistemu pozwowi rozwodowemu nadać indywidualny charakter. Zaangażuj się, napisz od serca to, o co Ci chodzi. W pozwie o rozwód nie rozpisuj się za długo, postaraj się podkreślić konkrety.

Podstawy prawne

Podstawową ustawą, która Cię obowiązuje jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Rozdział IV zawiera większość informacji dotyczących rozwiązania małżeństwa. Zapoznaj się z artykułami od 56 do 61. Aby Twój pozew o rozwód mądrzej wyglądał, możesz powołać się w nim na któryś z tych artykułów, choć nie jest to niezbędne.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Potrzebujesz omówić swoja indywidualna sytuację? Umów się na konsultację z prawnikiem.

Konsultacja online z prawnikiem

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie

Nie można złożyć wspólnego pozwu o rozwód, zawsze czyni to jedna osoba, jednakże nie ma to wpływu na sytuację procesową, ani strony pozywającej, ani pozwanej.

Można zaś i trzeba złożyć wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Tylko wówczas sąd zaniecha ustawowego obowiązku przeprowadzenia rozwodu z orzekaniem o winie.

Innymi słowy: co do zasady Sąd z orzeka o rozwodzie wskazując, kto zawinił rozpadowi małżeństwa. Na zgodny wniosek stron może odstąpić od orzekania o winie.


Art.  57.  [Wina rozkładu pożycia] KRIO

§  1.  Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§  2.  Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

W tym celu warto zapoznać się z naszymi artykułami na temat rozwodu z orzekaniem o winie. Zachęcam do przeczytania:

Rozwód z orzekaniem o winie: Czy warto walczyć o swoją niewinność?
Jak szybko dostać rozwód?
Rozwód za porozumieniem stron
Wszystko o rozwodzie - rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?
Jak załatwić męża przy rozwodzie?

Zachęcam do pobrania odpowiedniego dla Twojej sytuacji wzoru pozwu rozwodowego. Linki znajdziesz w powyższym artykule.

Co trzeba zrobić, żeby był rozwód z winy męża?

Wskazane, żeby był on winny rozpadowi więzi małżeńskiej poprzez okoliczności, o których piszę w artykule: Wszystko o rozwodzie.

Co jest również kluczowe, Ty musisz być krystalicznie niewinna, gdyż w przeciwnym razie, mąż może wnieść o orzeczenie Twojej winy. Jeśli przedstawi stosowne dowody, sąd może rozsądzić o winie obopólnej. Zachęcam do przeczytania artykułu: Rozwód z orzekaniem o winie: Jak wygrać?

Warto mieć dowody pozyskane zgodnie z prawem, ponieważ w innym wypadku można narazić się na odpowiedzialność karną.

Często spotykaną sytuacją jest ta, w której mężowi nie chce się procesować i przyznaje się do swojej winy, aby jak najszybciej zakończyć proces. Statystyki dowodzą, iż to kobiety najczęściej wnioskują o orzekanie o winie męża.

Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego?

Aby poznać sposoby, jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego zachęcam do przeczytania artykułu: Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego? 30 dowodów

Pozew rozwodowy wzór 2023 PDF

Wzór pozwu o rozwód w PDF uniemożliwia tryb jego edycji. W powyższym artykule jest omówione, w jaki sposób napisać poprawny formalnie pozew rozwodowy, oraz są umieszczone linki do artykułów zawierających różne rodzaje pozwów o rozwód zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz.

Wniosek o rozwód czy pozew o rozwód?

Zawsze i tylko pozew o rozwód!

Czemu czasem używam sformułowania: wniosek o rozwód? Tylko i wyłącznie po to, aby artykuły były bardziej zrozumiałe dla czytelnika. Wiem bowiem, że wielu szuka informacji na temat wniosku o rozwód. Jednakże w literaturze i ustawach prawnych nie istnieje definicja wniosku o rozwód.

Dlatego jeśli tą wiedzę posiadasz, nie miej za złe tego błędu w nomenklaturze artykułów. Są one bowiem dedykowane dla ludzi, którzy chcą rozwodu bez prawnika, chcą poradzić sobie z tym wyzwaniem sami i szukają na informacji na temat pozwu o rozwód.

Jaka jest różnica? Nie przejmuj się tym zupełnie! Czy napiszesz pozew o rozwód czy wniosek o rozwód, sąd wykaże życzliwość, że próbujesz zrobić to samodzielnie. Jeśli nie masz wykształcenia prawniczego, nie masz obowiązku tego wiedzieć.

Prawnie jaka jest różnica? Są troszkę inne zasady, którymi kieruje się sąd przy wnioskach, a troszkę inne przy pozwach. Dla przykładu: jeśli piszesz wniosek, to strony postępowania są uczestnikami procesowymi. Jeśli zaś piszesz pozew o rozwód, strony to powód i pozwany.

Jeśli chcesz napisać poprawnie, użyj zwrotu pozew o rozwód. Jeśli już wysłałeś pismo, które nazwałeś wnioskiem o rozwód, zupełnie się tym nie przejmuj. Jeszcze nie spotkałam sądu, który kazałby komukolwiek poprawiać ten błąd.

Wzór pozwu o rozwód - jaki wybrać?

Zapoznaj się z dostępnymi na naszej stronie wzorami pozwu o rozwód. Każdy artykuł dokładnie omawia, w jaki sposób napisać pozew o rozwód i czemu służy każdy paragraf. W zależności od tego, czy chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie, czy rozwodu za porozumieniem stron, wybierz odpowiedni dla swojej sytuacji wzór pozwu o rozwód.

Ważne jest, czy macie dzieci, bo w całym procesie rozwodowym ich dobro jest najważniejsze! W pozwie o rozwód musisz zabezpieczyć dobro dzieci na czas trwania sprawy i po rozwodzie i o tym musisz myśleć przede wszystkim.

Dostępne wzory pozwu o rozwód:

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bez dzieci

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z dziećmi

Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku

Wniosek rozwodowy wzór czy pozew rozwodowy wzór!

Wniosek rozwodowy wzór czyli pozew rozwodowy wzór!

W nomenklaturze prawniczej, że otrzymać rozwód należy złożyć pozew rozwodowy, a nie wniosek rozwodowy. Ma to swoje konsekwencje w procedurze sądowej. Czasem używam sformułowania wniosek rozwodowy wzór, ponieważ wielu naszych czytelników ma prawo nie dostrzegać tej subtelnej różnicy. Czytelnicy wpisują w przeglądarkę sformułowanie: "wniosek rozwodowy wzór" i tym samym mogliby mieć trudność w odnalezieniu zamieszczonych przez nas wzorów pozwu rozwodowego.

Zamieszczam zatem wzory pozwu rozwodowego zamieszczone na naszej stronie:

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bez dzieci

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z dziećmi

Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku

Jeśli potrzebujesz inny wzór pozwu rozwodowego, możesz zmodyfikować któryś z tych, które Ci udostępniamy, a możesz stworzyć w kreatorze pozwu swój własny pozew rozwodowy, a możesz zwrócić się do nas o napisanie pozwu rozwodowego.