Rozwod z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie: Jak wygrać?

(aktualizacja)

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić w wyniku orzeczenia o winie lub bez orzekania o winie. W przypadku braku porozumienia między małżonkami co do rozwiązania małżeństwa, sąd ma obowiązek ustalić, czy któryś z małżonków jest winny rozkładu małżeństwa. Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady. Dowiedz się, jakie korzyści niesie ze sobą orzeczenie o winie w przypadku rozwodu.

Rozwód z orzeczeniem o winie: Czym jest?

Rozwod z orzeczeniem o winie

W Polsce najczęściej występują rozwody bez orzekania o winie. Orzekanie o winie w procesie rozwodowym oraz samo stwierdzenie winy w wyroku sądu jest często bardzo trudne dla obojga małżonków ze względu na aspekty emocjonalne, psychiczne, a także finansowe.

Orzeczenie o winie często prowadzi do długotrwałych konsekwencji w kontekście dalszych relacji między małżonkami jako rodzicami i członkami rodziny.

Odpowiedzialność za rozpad małżeństwa w przypadku rozwodu wynika z zachowania małżonka, które narusza obowiązki małżeńskie, zarówno umyślne, jak i nieumyślne, i przyczynia się do rozpadu lub pogłębienia tego rozpadu.

Ważne jest podkreślenie, że w przypadku rozwodu nie ma pojęcia "bardziej winnego" lub "mniej winnego". W przypadku obustronnych zawinień nie ma miejsca na rodzaj "kompensacji" wzajemnych przewinień. Nie można porównywać winy.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozróżnia "większej" i "mniejszej" winy. Małżonek, który dopuścił się jednego z wielu czynników przyczyniających się do rozpadu, zostaje uznany za współwinnego, nawet jeśli winy drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn rozpadu były poważniejsze (wyrok Sądu Najwyższego — Izba Cywilna z dnia 10 listopada 1999 roku, I CKN 233/98).

Rozwód: Możliwe rozstrzygnięcia

Rozwód bez orzekania o winie

Tak zwany rozwód za porozumieniem stron. Jest to rodzaj rozwodu, w którym nie dokonuje się oceny winy żadnej ze stron. Małżonkowie mogą się rozwieść zgodnie z obopólną zgodą i bez konieczności udowadniania winy.

Rozwód z orzeczeniem winy jednej strony

Rozwod z orzeczeniem o winie

W tym przypadku sąd stwierdza winę jednego z małżonków jako przyczynę rozpadu małżeństwa. Może to być rozwód z winy żony lub rozwód z winy męża, w zależności od osoby, której zachowanie doprowadziło do rozpadu.

Rozwód z winy obojga małżonków

Rozwód z orzeczeniem o winie obu stron. W takim przypadku sąd stwierdza winę obu małżonków za rozpad małżeństwa. Obydwie strony są uznane za współwinne.

Poczytaj artykuły:

Rozwód za porozumieniem stron - Co warto wiedzieć?

Jak szybko dostać rozwód?

Rozwód z orzeczeniem o winie: Czy warto walczyć o swoją niewinność?

Jak załatwić męża/żonę przy rozwodzie? Chwyty poniżej pasa

Rozwód z orzeczeniem o winie: Wady i zalety

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie ma swoje zalety i wady, które warto dokładnie rozważyć wraz z adwokatem i psychologiem. Jakie korzyści płyną z rozwodu z orzeczeniem o winie?

Jedną z istotnych zalet rozwodu z orzeczeniem o winie jest możliwość żądania alimentów od winnego małżonka, nierównego podziału majątku lub satysfakcji emocjonalnej.

Wadą tego rozwiązania jest fakt, że sąd nie zawsze przyznaje alimenty, a wina nie zawsze wpływa na nierówny podział majątku, na przykład w przypadku zdrady małżeńskiej.

Należy pamiętać, że małżonkowie często są również rodzicami, a osobiste problemy małżeńskie nie powinny negatywnie wpływać na relacje rodzicielskie. Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, często mają długoterminowy charakter i mogą trwać dłużej niż sam proces rozwodowy lub nawet małżeństwo.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie WZÓR

Pozew o rozwod z orzekaniem o winie

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest najbardziej wymagającym dokumentem rozwodowym. Jak napisać i złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Przygotowanie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie wymaga starannego i dokładnego podejścia.

Najpierw należy zebrać i zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie rozwodowym. Dowody winy muszą być starannie udokumentowane, na przykład za pomocą zdjęć, wydruków, raportów detektywistycznych itd.

Nie istnieje ogólny wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Taki pozew powinien być dostosowany indywidualnie do konkretnej sytuacji. Można skorzystać z tych, które są dostępne w internecie i zmodyfikować pod swoje potrzeby.

Czas trwania i przebieg sprawy z orzeczeniem o rozwodzie w sądzie mogą się różnić. Rozwód z orzekaniem o winie może być zakończony na jednej rozprawie, ale takie sytuacje są rzadkie. Zazwyczaj proces rozwodowy z orzeczeniem o winie trwa ponad rok, a czasem nawet kilka lat. To zależy od ilości zgromadzonego materiału dowodowego i przeprowadzanych czynności.

Taki proces ma wpływ nie tylko na rozwodzących się małżonków i dzieci, ale również na ich najbliższą i dalszą rodzinę, a nawet na przyjaciół i znajomych.

Zawsze warto rozważyć, czy warto dążyć do orzekania o winie oraz czy posiada się wystarczającą siłę i zasoby, aby przeprowadzić taki proces.

Wzory pozew o rozwód z orzekaniem o winie

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwod z orzeczeniem o winie Wniosek o rozwod

Aby skutecznie przejść przez proces rozwodu z orzeczeniem o winie, istnieje kilka istotnych czynników do uwzględnienia:

Podjęcie właściwej decyzji

Ważne jest dokładne rozważenie, czy rozwód z orzeczeniem o winie jest odpowiedni w danym przypadku. Należy zastanowić się nad korzyściami i konsekwencjami związanymi z tym rodzajem rozstrzygnięcia.

Wygranie bowiem sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie dla każdego może oznaczać, coś innego. Dla jednego satysfakcja z wygranej będzie wystarczającą nagrodą, a dla kogoś najważniejszy będzie spokój, że sprawa zakończyła się szybko i bezstresowo.

Dlatego w pierwszej kolejności musimy określić, jaki mamy cel, co chcemy uzyskać i co w danej sytuacji możemy uzyskać. Dla przykładu, jeśli zarabiasz więcej niż małżonek/małżonka, nie uzyskasz alimentów na siebie nawet jeśli będzie o wyłącznie winny rozwodowi. Zastanów się, jaki masz cel?

Ścieżka dowodowa

Sprecyzuj konkretnie, jakie masz zarzuty do małżonka i trzymaj się konkretów. Na wszystko musisz mieć dowody, na zdradę, na picie, na przemoc czy fizyczną, czy psychiczną. Jeśli jedynym dowodem mają być Twoje zeznania, pamiętaj, że małżonek/małżonka może zeznać odmiennie, zakwestionować i trudno wtedy o przewagę. Zatem bez konkretnych dowodów może być trudno wygrać.

Zgromadzenie materiału dowodowego

Niezbędne jest staranne zebranie odpowiedniego materiału dowodowego. Ważne jest, aby nie naruszać przepisów prawa i unikać działań, które mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej, na przykład nielegalnego podsłuchu małżonka.

Pamiętaj, że przepisy odnośnie nagrywania i wykorzystywania nagranych materiałów w sądzie nie do końca są uregulowane prawne i czasem takie dowody są honorowane, a czasem penalizowane. Są to tak zwane "owoce zatrutego drzewa". Dowody muszą spełniać konkretne wymogi prawne, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Obopólna wina

W rozwodach z orzekaniem o winie w większości przypadków sąd rozsądza o winie obopólnej. Dlatego jeśli chcesz wygrać, musisz mieć pewność, że Twój współmałżonek nie dowiedzie Twojej winy nawet w 1%. Nie ma znaczenia, kto jest bardziej winny, wyrok winy obopólnej zawsze może paść. Wystarczy, że mężowi alkoholikowi robiłaś awantury, że pije, a na zdradzającej żonie stosowałeś "przemoc psychiczną".

Wina obopólna jest najczęstszym rozstrzygnięciem. Zatem upewnij się, że małżonek/małżonka nic Ci nie może zarzucić, bo po dwóch latach szarpaniny możecie nadal być w punkcie wyjścia.

Mediacja

W sytuacji rozwodu z orzekaniem o winie warto spróbować podjąć mediacje przed mediatorem. Mediacja podjęta przed rozwodem umożliwia rozwiązanie sporu za pomocą neutralnego pośrednika, co może pomóc w osiągnięciu porozumienia w kwestiach okołorozwodowych, takich jak korzystanie ze wspólnego majątku, alimenty, kontakty z dziećmi i wszelkie kwestie dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej.

Podział majątku a rozwód z orzeczeniem winy

Rozwod z orzekaniem o winie a podzial majatku

Podział majątku jest istotnym aspektem w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Istnieje powszechne przekonanie społeczne, że warto ubiegać się o rozwód z winy małżonka w celu uzyskania większych korzyści przy podziale majątku wspólnego. Jednakże jest to przekonanie błędne.

Zdrada małżonka nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku wspólnego ani na ustalenie nierównych udziałów w tym majątku. Sąd może jedynie ustalić nierówne udziały z ważnych powodów. Rzeczywiście, zdrada nie jest takim istotnym powodem, ale mogą nim być na przykład marnotrawienie majątku lub unikanie pracy zawodowej.

Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie i po rozwodzie za porozumieniem stron w rzeczywistości nie różni się. Niezależnie od przyczyny rozwodu, sąd będzie uwzględniał odpowiednie czynniki i okoliczności przy dokonywaniu podziału majątku.

Alimenty a rozwód z orzeczeniem o winie

Alimenty a rozwod z orzeczeniem o winie

W pierwszej kolejności należy rozróżnić dwa rodzaje alimentów: alimenty na rzecz małoletniego dziecka oraz alimenty na rzecz małżonka. Sąd w wyroku rozwodowym zawsze ustala zasady ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka małżonków. Natomiast przyznanie alimentów na rzecz małżonka jest uznane przez sąd za uznaniowe i zależy od okoliczności danego przypadku.

Orzeczenie o winie ma wpływ na obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Wysokość alimentów może być ustalona zarówno w procesie rozwodowym, jak i w późniejszym procesie o alimenty po rozwodzie z orzeczeniem o winie. Orzeczenie o winie może wpływać na wysokość alimentów.

Jeśli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód prowadzi do znaczącego pogorszenia sytuacji materialnej niewinnego małżonka, sąd na żądanie małżonka niewinnego może zobowiązać małżonka winnego do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku.

Rozwód z orzeczeniem o winie a władza rodzicielska

Władza rodzicielska a rozwod z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie zasadniczo nie ma wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej. Każda rodzina poddawana jest badaniu więzi rodzinnych OZSS, w której specjaliści psychologowie oceniają relację więzi z dzieckiem obojga rodziców. Jest to wystarczający materiał dowodowy do decyzji sądu co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

W sytuacji nadmiernych nadużyć władzy rodzicielskiej, przemocy słownej, fizycznej, innych form znęcania, powodowania zagrożenia dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa dziecka warto zgłosić sprawę na policję. Jeśli jest to powodem rozwodu, orzeczenie o winie w tym zakresie może wzmocnić ścieżkę dowodową i dzięki temu może zaostrzyć kwestię ograniczenia, pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy ograniczyć kontakty z dzieckiem toksycznego rodzica do obecności kuratora.

Rozwód z orzeczeniem o winie nie jest jednak niezbędny do ograniczenia władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Śmiało można wnioskować o to niezależnie, wręcz sąd po badaniu więzi rodzinnych sam może podjąć działania mające na celu ochronę praw dziecka, co też powinien z urzędu uczynić.

Rozwód z orzeczeniem o winie a koszty

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu rozwodu z winą wiąże się z koniecznością uwzględnienia tego, że jest to proces kosztowny. Koszt procesu rozwodowego obejmuje nie tylko opłatę w wysokości 600 złotych za złożenie pozwu.

Należy również uregulować koszty związane z przeprowadzeniem badań i opinii ekspertów, którzy zostaną powołani do sprawy. Ponadto istotnymi kosztami są również stawki za udział świadków oraz koszty zastępstwa procesowego, czyli obecność adwokata na rozprawie.

Warto pamiętać, że zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego, strona przegrywająca proces ponosi wszystkie koszty procesowe, chyba że wykaże, że nie jest w stanie ich pokryć bez uszczerbku dla swojego utrzymania i dobrobytu rodziny.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której sąd orzeknie rozwód z winą obopólną, to koszty procesowe są dzielone równo pomiędzy małżonków, a każdy z nich pokrywa wydatki związane ze swoimi wezwanymi świadkami i własnym prawnikiem.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz pytania odnośnie rozwodu z orzeczeniem o winie? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

Rozwód z orzeczeniem o winie - zdrada

Czy zdrada jest podstawą do orzeczenia o winie w rozwodzie? Jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania o winie w sprawach rozwodowych.

Przeczytaj artykuł, w którym znajdziesz okoliczności, w których sąd może udzielić rozwodu z orzeczeniem o winie:

ROZWÓD 2023: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE

Rozwód z orzeczeniem o winie a dzieci

Jak orzeczenie o winie wpływa na kwestie opieki nad dziećmi?

Sąd zawsze kieruje się dobrem małoletnich dzieci bez względu, czy ma do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie, czy z rozwodem za porozumieniem stron. Sąd kieruje całą rodzinę na badanie OZSS, aby właściwi specjaliści wypowiedzieli się w kwestii dobra dziecka po rozwodzie rodziców. Sąd rozsądzając w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej kieruje się opinią OZSS.

Orzekanie o winie podczas rozwodu nie wpływa znacząco na decyzje dotyczące dzieci, chyba że są to sytuacje skrajne zagrażające zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu dziecka. Wtedy warto również rozważyć wszczęcie odrębnych postępowań, choćby karnych.

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Rozwód z orzekaniem o winie nie ma większego wpływu na podział majątku. Co do zasady majątek dzieli się po połowie, chyba że podczas rozwodu z orzeczeniem o winie podstawą jest hazard, zakupoholizm, czy jakiekolwiek formy celowego trwonienia wspólnego majątku.

W ostatnim przypadku tj. wówczas gdy jedno z małżonków celowo wyprowadza środki ze wspólnego konta, bądź w jakikolwiek inny sposób działa na szkodę warto zawnioskować o złożenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,

Rozwód z orzekaniem o winie - jakie pytania padną

Rozwód z orzekaniem o winie sprowadza małżonków do dowodzenia o swojej winie nawzajem. Trudno więc przewidzieć, jakie pytania padną przy orzeczeniu o winie, ponieważ są różne powody i okoliczności winy.

Jednakże zarówno podczas rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i bez orzeczenia o winie część pytań pozostaje taka sama. Odsyłam do artykułu: O co pyta sąd na sprawie rozwodowej? 30 najczęstszych pytań

Szybki rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie może być szybki tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy jeden z małżonków pozostanie bierny, lub przyjmie całą winę za rozpad pożycia małżeńskiego na siebie.

Jakie dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie

Dowody do rozwodu z orzeczeniem o winie są zależne od sytuacji i od tego, czego dotyczyła wina. Mogą to być nagrania rozmów pod warunkiem, że jest się ich uczestnikiem. Warto skorzystać z usług licencjonowanych agencji detektywistycznych, aby samemu nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Warto zapoznać się z artykułem: Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego? - 30 dowodów

Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje

Jeśli na skutek rozwodu u jednego z małżonków miałoby nastąpić istotne pogorszenie sytuacji majątkowej, wówczas małżonek, którego sąd uznał winnym rozpadowi więzi małżeńskiej zobowiązany może być do uiszczania alimentów bezterminowo na rzecz "biedniejszego" małżonka.

Jeśli rozwód o winie został orzeczony z powodu przemocy wobec rodziny, można wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy kontakty w obecności kuratora.

Jeśli w rozwodzie orzeczono winę małżonka z powodu nadmiernego trwonienia majątku, takie rozstrzygnięcie może być korzystniejsze przy podziale majątku.

To podstawowe i najważniejsze korzyści z rozwodu z orzeczeniem o winie. Jednakże trzeba liczyć się z dużo większym kosztem takiego rozwiązania, dużo dłuższym procesem i większym stresem.