Zabawki na pozwie rozwodowym

Wzór - Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się nad tym, aby złożyć pozew bez orzekania o winie, chroniąc prawa swoich dzieci? W tym artykule uzyskasz wszystkie informacje na temat tego pozwu oraz dowiesz się jak go napisać.

Co musisz wiedzieć?

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest znacznie prostszy i mniej obciążający psychicznie dla obu stron. Osoby, które decydują się na niego wiedzą, że nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, więzi fizycznych, gospodarczych i emocjonalnych.

Dla kogo?

Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą uregulować swoją sytuację rodzinną poprzez uzyskanie rozwodu w sposób bezkonfliktowy choćby z powodu oszczędzenia stresu nieletnim dzieciom.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

  • Przy zgodzie dwóch stron możliwość zakończenia sprawy bezkonfliktowo podczas jednej rozprawy,
  • Brak konieczności szczegółowego wskazywania powodów rozstania i tzw. "prania brudów"

Wady rozwodu bez orzekania o winie

  • W sytuacji oczywistej i WYŁĄCZNEJ winy jednego z małżonków, a zarazem trudnej sytuacji finansowej osoby niewinnej - ograniczona możliwość uzyskania na siebie alimentów, bądź korzystniejszego podziału majątku.

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Wzór pozwu o rozwód do pobrania

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi jest dokumentem, który ma na celu ułatwienie proceduralnej czynności, jaką jest tworzenie pozwu rozwodowego. Dedykowany jest w sytuacjach, gdy małżeństwo posiada dzieci i równorzędnym celem procesu rozwodowego jest zabezpieczenie ich praw. Małżonkowie jednomyślnie nie chcą rozstrzygać o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Jak napisać pozew o rozwód?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej, niż w górnym rogu, umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w której aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Musisz podać swój tytuł, a za nim imię i nazwisko oraz partnera wraz z imieniem i nazwiskiem. Gdy już to zrobisz, napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa i pisząc, że jest to rozwód bez orzekania o winie. Taki punkt może wyglądać tak:

"rozwiązanie przez rozwód powodu/powódki ………… z pozwanym/pozwaną …………. zawartego dnia ………..r. przed ………….(np. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) w …………., nr aktu małżeństwa …………….., bez orzekania o winie;"

W drugim podpunkcie musisz wspomnieć o tym, w jaki sposób ma być sprawowana władza rodzicielska i z kim po rozwodzie ma dziecko mieszkać. Podaj imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia oraz miejscowość, w której się urodziło.

Taki podpunkt może brzmieć tak:

"o powierzenie obojgu rodzicom opieki nad małoletnim dzieckiem stron ………….(imię i nazwisko dziecka), urodzonym dnia ……………r. w ………….. z ustaleniem miejsca pobytu dziecka u powodu/powódki;"

W trzecim podpunkcie napisz, że oczekujesz zasądzenia alimentów od pozwanego na rzecz dziecka obu stron (podając imię i nazwisko potomka) tytułem udziału w kosztach wychowania i kosztach wychowania dziecka. Musisz podać kwotę, którą ma płacić miesięcznie pozwany, biorąc pod uwagę odsetki związane z opóźnieniem jakichkolwiek rat. Taki przykład może brzmieć tak:

o zasądzenie od pozwanego na rzecz dziecka obu stron ………., tytułem udziału w wychowaniu i kosztach utrzymania dziecka, kwotę ………. miesięcznie, płatnych do rąk powodu/powódki, do dnia ……… każdego miesiąca, biorąc pod uwagę odsetki w razie opóźnienia jakiejkolwiek raty;

W czwartym i ostatnim podpunkcie napisz o zasądzeniach od pozwanego/pozwanej na rzecz powoda/powódki odnośnie zwrotów kosztu postępowania sądowego. Dzięki temu unikniesz kosztów sądowych i będziesz mógł/mogła wydać je np. na dziecko. Taki punkt może brzmieć tak:

"o zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powodu/powódki zwrotu kosztów postępowania sądowego."

4. Tak samo, jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. Po zrobieniu tego — zacznij tłumaczyć, dlaczego uważasz, że nastąpił między wami rozpad pożycia małżeńskiego, więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Opisz również kwestie widzeń i alimentów nieco dokładniej niż w podpunkcie, w którym tylko je wnosisz. Niestety nie ma gotowych wzorów uzasadnień w pozwach, ponieważ każda sytuacja jest indywidualna. Najlepiej, abyś na końcu uzasadnienia napisał/a "Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jest zgodne z wolą obu stron, powódki/powodu oraz pozwanego/pozwanej”.

5. Ostatnim zadaniem będzie napisanie "Załączników". Tak więc: Na samym dole napisz "Załączniki". Co musi się w nich znaleźć? Skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, rodzicielski plan wychowawczy oraz zaświadczenie dotyczące majątku, jeśli para zawierały umowy majątkowo-małżeńskie.

6. Podpis - nie zapomnij własnoręcznie się podpisać.

Alimenty na dziecko

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie — małoletniemu dziecku należą się alimenty. Sąd wylicza je na podstawie uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica. Wszystkie zatem wydatki na potrzeby dziecka należy uzasadnić, aby sąd uznał je za konieczne do prawidłowego rozwoju dziecka. Dużym ułatwieniem do wyliczania kosztów utrzymania dzieci jest kalkulator alimentów, z którego można zrobić w prosty i szybki sposób wydruk PDF i dołączyć do pozwu wraz ze stosownymi dokumentami.

Dobrze jest ustalić z drugą stroną kwotę alimentów na dziecko, aby proces przebiegał szybciej i sprawniej. Zaleca się także sporządzenie ugody przed mediatorem, bądź ustalenie ze sobą konkretnie swoich wzajemnych oczekiwań, to znacząco ułatwi cały proces rozwodowy.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie z dziećmi?

Jeśli Ty i Twój były małżonek zgodziliście się na wszystkie procedury i wzajemnie się zgadzacie, rozwód może zająć tylko godzinę lub dwie. Co najważniejsze, w przypadku gdzie Ty i twój partner kłócicie się ze sobą i prowadzicie bezsensowne kłótnie - czas rozpraw i samego rozwodu się przedłuży. Warto również wspomnieć, że rozwód nie z Twojej winy wymaga mniej nerwów i mniej czasu. Średni czas oczekiwania na samą rozprawę to 2 miesiące Warto jest też zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie zabiera mniej nerwów i czasu.

Opłata sądowa

Jakie są koszty sądowe w przypadku złożenia pozwu o rozwód? - 600 złotych. Jeżeli jednak całość postępowania wypadnie pomyślnie, sąd zwróci Ci 300 zł, zatem Twoje faktyczne koszty prawne wyniosą jedynie 300 zł. Mimo to warto przygotować się na taki wydatek.

Czy ma znaczenie kto pierwszy złoży pozew o rozwód?

Oczywiście, że nie! Powielanym mitem jest taki mit, że ten kto pierwszy złoży pozew jest winny próbuję się obronić - otóż NIE! Nie ma to znaczenia kto pierwszy złoży pozew o rozwód.

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Czy wyprowadzka z domu przed/w trakcie rozwodu jest problematyczna?

Wyprowadzka z domu może być nieco problematyczna, gdyż najważniejszą kwestią podczas rozprawy rozwodowej będzie opieka nad dziećmi. Wyprowadzka może przysporzyć wiele stresu dla dziecka, a jest to coś czego sąd chce uniknąć, dlatego możesz nie uzyskać praw do opieki nad dzieckiem. Warto na ten czas nie zmieniać swojego miejsca zamieszkania i skupić się konkretnie na rozprawie.

Czy mogę mieszkać w mieszkaniu małżonka/małżonki po rozwodzie?

Zgodnie z art.28 (1) KRiO

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Oznacza to, że tak, ale tylko w momencie, gdy mieszkać będziesz tam w celu zaspokojenia potrzeb m.in. swoich potomków.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Przygotuj się na pokrycie kosztów sądowych, przygotuj wszystkie dokumenty dla siebie i swoich dzieci oraz pomyśl o alimentach.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest prostszy, krótszy, a także mniej kosztowny. Jeśli jako małżonkowie będziecie zgodni w zasadniczych kwestiach dotyczących rozwodu, potrwa on pół godziny, poniesiecie koszt 300 zł od osoby i unikniecie wszelkich stresów związanych z publicznym praniem brudów. Z perspektywy posiadanych dzieci jest to często wybierane rozwiązanie.

Co jest potrzebne do uzyskania rozwodu?

Podstawą do uzyskania rozwodu jest udowodnienie, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który obejmuje zerwanie więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami. Dowiedz się, w jaki sposób udowodnić rozpad więzi małżeńskiej.

Jak długo się czeka na rozprawę rozwodową?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od wielu czynników.

W pierwszym kroku odpis pozwu musi być dostarczony stronie i musi ona na niego odpowiedzieć, a to czasem potrafi znacząco wydłużyć postępowanie.

Następnie, jeśli jesteście rodzicami, sąd najprawdopodobniej zleci wywiad kuratora, aby zweryfikować, w jakich warunkach mieszka dziecko i w jaki sposód rozwód wpłynie na jego szeroko rozumiane dobro.

W dalszym kroku Wasza rodzina zostanie skierowana na badanie OZSS, mające na celu zbadanie więzi rodzinnych i ocenę, w jaki sposób sprawowana powinna być władza rodzicielska po rozwodzie.

Dopero wtedy będzie wyznaczony termin rozprawy.

Jakie są zasady ustalania alimentów na dzieci?

Alimenty ustalane są na podstawie uzasadnionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica. Sąd bierze pod uwagę osobiste staranie rodzica w wychowaniu dziecka. Wszelkich szczegółowych informacji uzyskasz w artykule.

Po jakim czasie przychodzi pozew rozwodowy

Sąd wysyła kopię pozwu rozwodowego drugiej stronie, wtedy gdy zostaną uzupełnione wszystkie ewentualne braki formalne, czyli wtedy, kiedy wszystkie wymogi formalne pozwu zostały spełnione.

Powiązane artykuły