Symetryczna wieża z drewnianych klocków

Uzasadnienie pozwu o alimenty - klucz do sukcesu w sprawie o alimenty

(aktualizacja)

Jednym z kluczowych elementów pozwu o alimenty jest jego uzasadnienie. Ta część pozwu definiuje sytuację finansową w rodzinie, określa podstawę roszczeń i znacząco upraszcza proces sądowy. Czym więc jest uzasadnienie i jak je skutecznie napisać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym dzisiejszym artykule.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Pieniądze leżące koło pluszowego misia

Uzasadnienie w pozwie o alimenty to część dokumentu, która odzwierciedla okoliczności indywidualne osoby składającej wniosek. Ma na celu przekazanie sędziemu kompleksowego obrazu sytuacji życiowej, ekonomicznej i finansowej osoby ubiegającej się o alimenty.

Nie istnieje jednak gotowy wzór uzasadnienia pozwu o alimenty. Musisz przede wszystkim skupić się na wykazaniu, jakie są rzeczywiste potrzeby osoby ubiegającej się o alimenty i jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Jak krok po kroku napisać uzasadnienie w pozwie o alimenty

Dane osobowe powoda i pozwanego

Prezentacja danych osobowych powoda oraz pozwanego Na początku argumentacji powinniśmy umieścić nasze dane osobowe, oraz opisać naszą sytuację rodzinno-życiową. Powinniśmy również zdefiniować nasze obecne zajęcie oraz ewentualne przeciwwskazania do podjęcia pracy.

Pamiętajmy, że strona składająca pozew do sądu nazywana jest powodem/powódką, a druga strona — pozwany /pozwana. W przypadku alimentów na dziecko powinniśmy podać datę narodzin dziecka oraz informacje, kiedy pozwany przestał przelewać środki na utrzymanie dziecka.

Określenie potrzeb osoby ubiegającej się o alimenty

W tej sekcji powinniśmy omówić potrzeby osoby starającej się o alimenty. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę zarówno potrzeby materialne, jak i niematerialne.

Nie ograniczaj się tylko do podstawowych potrzeb egzystencjalnych, takich jak jedzenie, schronienie czy edukacja. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe zainteresowania i koszty związane z kulturą, rozrywką czy dodatkowymi zajęciami dla dziecka.

Uwzględnij także niezaspokojone potrzeby, których zabezpieczenie jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka lub Twojej egzystencji na właściwym poziomie.

Obliczenie kosztów utrzymania

Pieniądze wystające z portfela

Obliczenie kosztów utrzymania własnego lub dziecka jest istotnym elementem argumentacji w pozwie alimentacyjnym. Należy określić konkretną kwotę miesięczną, potrzebną do zaspokojenia potrzeb uprawnionego.

W argumentacji powinniśmy uwzględnić różnorodne elementy składowe kosztów utrzymania, takie jak wyżywienie, odzież, opieka medyczna, mieszkanie, środki czystości, transport, kultura, rozrywka czy wakacje. Pamiętajmy, że koszty będą zależeć od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny i powinny być dopasowane do jej potrzeb.

Opisanie sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów

Następnym krokiem jest prezentacja sytuacji materialnej osoby pozwanej. Wskazanie rodzaju wykonywanego zawodu oraz potencjału zarobkowego drugiej strony ma znaczenie dla sądu. Jeśli pozwany posiada majątek, tak jak na przykład nieruchomość lub samochód, powinniśmy o tym wspomnieć. Ważne jest również przedstawienie uśrednionej kwoty dochodów pozwanej.

Sąd dąży do zapewnienia dziecku życia na równym poziomie co rodzice, dlatego informacje na temat standardu życia pozwanej osoby mogą mieć istotne znaczenie. Warto wspomnieć o umowie o pracę, rozliczeniach podatkowych lub dostarczyć inne dokumenty, które potwierdzą sytuację materialną drugiej strony.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Zakończenie i dokumenty

W ostatniej części argumentacji powinny znaleźć się wszystkie załączniki, w tym dokumenty, które popierają przedstawione argumenty.

Faktury, paragony za leczenie, jedzenie, dodatkowe zajęcia, mieszkanie, rachunki za telefon, prąd czy wakacje mogą potwierdzić wysokość ponoszonych kosztów i nadają argumentacji wiarygodności.

Po napisaniu argumentacji należy ją podpisać i złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym na adres właściwego sądu.

Nowe narzędzie do wyliczania kosztów utrzymania dziecka - Kalkulator alimentów