Rozwód z orzeczenie o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie: Zdrada, alimenty, dzieci, podział majątku, przemoc

(aktualizacja)

W Polsce rozwody bez orzekania o winie są najczęściej wybieranym sposobem zakończenia małżeństwa. Jednakże, w przypadku, gdy małżonkowie mają odmienne zdanie, co kwestii rozwodu i przyczyn rozstania, istnieje możliwość zakończenia sprawy rozwodowej, w sposób mniej polubowny.

Rozwód z orzekaniem o winie polega na ustaleniu przez sąd, kto z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Niestety, tego rodzaju postępowanie trwa dłużej niż rozwód bez orzekania o winie, gdyż wymaga angażowania świadków oraz dostarczania dowodów. Czasami sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie ciągną się latami i są dużo bardziej kosztowne.

Warto przed podjęciem decyzji o sposobie rozwiązania małżeństwa zastanowić się dobrze, jakie będą konsekwencje podjętych działań. Nawet jeśli jedna ze stron jest w oczywisty sposób w pełni winna rozpadowi pożycia małżeńskiego, czasem strona niewinna odnosi niewiele korzyści, a więcej strat z takiej formy rozstrzygnięcia. Dlatego warto się zastanowić, czy wyciąganie wszelkich „trupów z szafy”, angażowanie świadków i środków finansowych, ma jakiś sens poza kwestią honorową.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie może być jedynym sposobem na zakończenie toksycznego i szkodliwego związku. W sytuacji, gdy jedna ze stron dopuściła się poważnego naruszenia zobowiązań małżeńskich, takich jak przemoc domowa, zdrada czy inne zachowania, które nie pozostawiają innego wyjścia, rozwód z orzeczeniem o winie może być po prostu konieczny. Takie zachowanie może być szkodliwe i toksyczne dla związku oraz dla zdrowia i dobrostanu małżonka, który jest ofiarą tych działań. W takiej sytuacji nie wahaj się złożyć wniosku o rozwód.

Dobrze Ci tak! Kwestia honoru

Rozwód z orzeczeniem o winie pozwala na uregulowanie sytuacji i przyznanie racji temu, komu się ona należy, a także daje poczucie sprawiedliwości i zadośćuczynienia osobie, która czuje się poszkodowana.

Będziesz bulił! Alimenty

Orzeczenie o winie może mieć pozytywne skutki dla małżonka, który znajduje się w gorszej sytuacji materialnej. Może to skutkować bowiem obciążeniem winnego małżonka obowiązkiem alimentacyjnym.

Nie dam Ci rozwodu! Złośliwość małżonka

Warto również rozważyć rozwód z orzeczeniem o winie, gdy małżonek, który czuje się niewinny rozpadowi małżeństwa, chce się rozwieść, a druga strona nie chce się na to zgodzić. W takiej sytuacji orzeczenie o winie jest jedynym sposobem na uzyskanie rozwodu.

Wszystko roztrwaniasz! Podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie może być również korzystny, gdy małżeństwo posiada duży majątek i jego podział jest sporny. W przypadku, gdy jeden z małżonków ponosi winę za straty majątkowe, a drugi jest ofiarą jego zachowań, sąd może zadecydować o podziale majątku na korzyść poszkodowanego małżonka. Jednak w takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na koszty postępowania rozwodowego, które są wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Zabiorę Ci dzieci! Władza rodzicielska

Orzeczenie o winie a dzieci

Ostatnim przypadkiem, gdy warto rozważyć rozwód z orzeczeniem o winie, jest przemoc w rodzinie. Orzeczenie o winie może mieć wpływ na rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontakty z dziećmi. Warto jednak pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie może dalszym utrudnić już i tak skomplikowane relacje między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi.

To nie takie proste!

Jednak należy pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie jest bardziej skomplikowane i kosztowne niż rozwód za porozumieniem stron, więc warto dokładnie rozważyć, czy to jest najlepsze rozwiązanie.

Warto również podkreślić, że rozwód z orzeczeniem o winie nie jest jedynym sposobem na zakończenie szkodliwego związku. W przypadku, gdy obie strony są skłonne do współpracy i porozumienia, można rozważyć rozwód bez orzekania o winie lub separację jako alternatywne sposoby na uregulowanie sytuacji. W każdym przypadku decyzja o rozwodzie powinna być przemyślana i oparta na rzetelnej analizie sytuacji oraz na najlepszym interesie każdej ze stron.

WZÓR pozew o rozwód 2023

Argumenty do rozwodu

On/ona/oni temu winni!

Powodów rozpadu małżeństwa może być mnóstwo i wiele z nich trudno skategoryzować. Często niektóre zachowania są składowymi ogółu sytuacji, która sprawia, iż związek staje się szkodliwy i toksyczny. Czasem winne są obie strony, czasem jedna z nich stara się o rozpad więzi małżeńskiej dużo bardziej niż druga. Najczęstszymi zgłaszanymi argumentami do rozwodu, w których Sąd uznaje winę małżonka, są:

 • Zdrada
 • Przemoc
 • Uzależnienie
 • Odmowa współżycia
 • Hazard/zakupoholizm
 • Brak wzajemnej pomocy
 • Porzucenie

Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, jakie są następstwa zachowania małżonka oraz złożoność sytuacji.

Weź również pod uwagę, że najczęstszym rozstrzygnięciem sądu w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie, jest uznanie winy obopólnej. Takie rozstrzygnięcie pada nawet jeśli wina jednego małżonków jest przeważającą, a druga w niewielkim stopniu.

I ślubuję Ci wierność! Oblicza zdrady.

Zdrada w małżeństwie to sytuacja, z jaką niestety wiele par ma do czynienia. Niejednokrotnie kojarzona jest ona z niewiernością fizyczną, ale może przybrać również inne, bardziej subtelne formy.

Zdrada fizyczna polega na nawiązaniu intymnych relacji z kimś spoza związku, a przyczyny takiego postępowania mogą być różne - od braku szacunku czy miłości do partnera, po chęć urozmaicenia codzienności lub szukanie wsparcia emocjonalnego. Odkrycie zdrady fizycznej zwykle prowadzi do poważnego kryzysu w małżeństwie i często stanowi podstawę do wniesienia pozwu rozwodowego.

Zdrada emocjonalna jest bardziej subtelna, ale równie destrukcyjna. Polega na nawiązywaniu głębokich więzi z kimś innym, które nie muszą być związane z kontaktem fizycznym. Zachowania takie jak flirtowanie, wysyłanie seksualnych wiadomości, spotkania w tajemnicy czy przyjmowanie prezentów od osób trzecich, również powodują osłabienie relacji między małżonkami. Odkrycie zdrady emocjonalnej również może stanowić podstawę do wniesienia pozwu rozwodowego.

Należy jednak pamiętać, że każda para jest inna i granice, które dla jednych są ważne, dla innych mogą być inaczej postrzegane. Dlatego warto rozmawiać o tym, co jest dla nas istotne i pilnować, aby nie były one lekceważone.

Tylko nie po głowie! Przemoc.

Orzeczenie o winie a przemoc

Przemoc w związku to haniebne i nieakceptowalne zjawisko, które często pozostaje ukryte przed otoczeniem. Może ona przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna, zmuszanie do poddania się zabiegom medycznym, ograniczanie wolności i wykorzystywanie dzieci do manipulacji.

Konsekwencje przemocy w związku są niezwykle poważne i długotrwałe, a ofiary często narażeni są na skutki takie jak obrażenia, traumę emocjonalną i psychiczną, a zdarza się i śmierć. Oprawcy często mają osobowość narcystyczną i są bezwzględni w niszczeniu partnerowi życia. Tak niestety wygląda rozwód z narcyzem, choć nie tylko z narcyzem.

Przemoc fizyczna to jedna z najbardziej rażących i brutalnych form agresji, obejmująca działania takie jak bicie, szarpanie, zmuszanie do seksu i zastraszanie. Polskie prawo uznaje przemoc fizyczną za uzasadniony powód do wniesienia pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie. Przemoc fizyczna stanowi rażące naruszenie podstawowych praw człowieka i zasad zdrowego związku.

Przemoc psychiczna, chociaż ukryta, może mieć równie destrukcyjne skutki. Objawia się w postaci zastraszania, znęcania się, kontrolowania, izolowania, wyśmiewania, szkalowania i krytykowania partnera. Ofiary przemoc psychicznej często borykają się z długotrwałymi konsekwencjami, takimi jak depresja, lęki i inne zaburzenia psychiczne. Przemoc psychiczna stanowi również podstawę do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie.

Wykorzystywanie finansowe to kolejna, równie niebezpieczna forma przemocy, obejmująca kontrolowanie finansów partnera, wymuszanie pieniędzy i odmawianie dostępu do wspólnego konta bankowego. W konsekwencji ofiary mogą znaleźć się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

Przemoc seksualna to jedna z najbardziej drastycznych form przemocy, obejmująca wymuszanie seksu, zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych, których partner nie chce wykonywać, oraz zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych. Przemoc seksualna jest nielegalna i może stanowić podstawę do rozwodu z orzeczeniem o winie. Ofiarą takiej przemocy może być zarówno dorosła osoba, jak i dziecko.

Zmuszanie do poddania się zabiegom medycznym to kolejna forma przemocy, która może przybierać różne formy, takie jak zastraszanie, wyśmiewanie się z partnera lub stosowanie różnych technik perswazji. Zmuszanie do takich działań jest równie nieakceptowalne, jak przemoc seksualna. Ofiary takiej przemocy często borykają się z trudnymi emocjami i fizycznymi konsekwencjami, takimi jak ból, cierpienie i ograniczenia zdrowotne.

Ograniczanie wolności partnera to kolejny rodzaj przemocy, który może mieć poważne konsekwencje dla ofiar. Polega na takich działaniach, jak zakazy podróżowania, zakazy wychodzenia z domu czy spotykania się z przyjaciółmi. Tego rodzaju przemoc może prowadzić do izolacji, utraty kontaktów społecznych i trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Nie można też zapominać o wykorzystywaniu dzieci do manipulacji, co stanowi równie szkodliwą formę przemocy. Obejmuje to nakłanianie dzieci do zachowań, które wpływają emocjonalnie na współmałżonka. Działania te mogą mieć poważne i trwałe konsekwencje dla dobra dziecka, powodując trudności w relacjach z innymi ludźmi i zaburzenia emocjonalne.

W sytuacji, gdy występuje przemoc w związku, istotne jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom, takim jak policja czy instytucje pomocy ofiarom przemocy. Dokumentowanie przypadków przemocy może pomóc w procesie rozwodowym i stanowić dowód na winę jednej ze stron.

Pamiętaj jednak, że rozwód z orzekaniem o winie może być nieprzyjemnym doświadczeniem. Będziesz musiał/musiała wiele razy mierzyć się ze swoim oprawcą! Zrób rachunek zysków i strat!

Rozwód?! W tej sytuacji jest KONIECZNY! Tylko, czy chcesz się co miesiąc spotykać na sali rozpraw ze swoim oprawcą i walczyć na argumenty do rozwodu, dowody i świadków. Czy chcesz po prostu pozbyć się potwora (najprawdopodobniej o osobowości narcystycznej) ze swojego życia? Jeśli drugie rozwiązanie jest Ci bliższe, rozważ rozwód bez orzekania o winie.

Jeśli chcesz, żeby poniósł konsekwencje, BARDZO SŁUSZNIE. Złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! Wówczas to prokuratura będzie Cię reprezentować i dopilnuje, aby usłyszał zarzuty.

W niektórych przypadkach, gdy istnieje uzasadnione zagrożenie dla ofiary lub jej dzieci, sąd może orzec tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy, co daje ofierze czas na zorganizowanie swojego życia. Może to zrobić także policja, jeśli złożysz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Nie pij! Uzależnienia.

Rozwód z orzeczenie o winie z alkoholikiem

Zjawisko uzależnień stanowi częstą przyczynę rozpadu małżeństw oraz uznania jednej ze stron za winną. Choć najczęściej kojarzymy je z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy leków psychoaktywnych, to jednak ich zakres jest o wiele szerszy.

Alkoholizm, narkomania czy lekomania wpływają na każdy aspekt życia małżeńskiego. Te substancje mogą powodować agresję, gwałtowne zmiany zachowań, przemiany osobowości oraz zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. Utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu lub zażywaniem substancji psychoaktywnych może prowadzić do zerwania więzi i zaufania między małżonkami, co w końcu może skutkować rozpadem związku.

Seksoholizm to kolejny problem, z którym boryka się wiele par i który często uznaje się za rodzaj uzależnienia. Brak kontroli nad nadpobudliwością seksualną często prowadzi do zdrad pozamałżeńskich lub wykorzystywania seksualnego, co może być przyczyną rozpadu związku.

Uzależnienie od mediów społecznościowych czy gier komputerowych staje się coraz częstszym problemem. Utrata kontroli nad czasem spędzanym przed komputerem, telewizorem lub telefonem może prowadzić do złego zarządzania czasem i finansami oraz do podejmowania niewłaściwych decyzji życiowych. W końcu może to prowadzić do rozpadu małżeństwa.

Nie mniej destrukcyjne są uzależnienia od hazardu czy zakupów. Oba przypadki mogą negatywnie wpłynąć na małżeństwo i rodzinę. Utrata kontroli nad hazardem lub niezdolność do zarządzania wydatkami może prowadzić do poważnych problemów finansowych i stresu, który wpływa na relacje między małżonkami.

Nieodpowiedzialne zarządzanie finansami jest kolejnym problemem, który często prowadzi do poważnych kłopotów w małżeństwie. Zdarza się, że jedna ze stron wydaje znacznie więcej niż druga lub ukrywa swoje wydatki przed partnerem, co prowadzi do poważnych problemów finansowych i braku zaufania. W ekstremalnych przypadkach może to prowadzić nawet do bankructwa i utraty majątku, co nierzadko przyczynia się do rozpadu małżeństwa.

W takiej sytuacji rozwód z orzeczeniem o winie może być korzystny! Te argumenty do rozwodu wykorzystasz do korzystniejszego podziału majątku.

Brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (pracoholizm) to kolejny problem, z którym borykają się małżeństwa. Przepracowanie, brak czasu na relacje międzyludzkie i odpoczynek może prowadzić do napięć i problemów w związku. Z drugiej strony, nadmierna ilość wolnego czasu, brak planów i celów życiowych może prowadzić do stagnacji i rutyny, co również nie sprzyja utrzymaniu zdrowego i szczęśliwego małżeństwa.

Wreszcie, brak komunikacji jest częstą przyczyną rozpadu związku. W przypadku, gdy partnerzy nie rozmawiają ze sobą, nie dzielą się swoimi emocjami, potrzebami i oczekiwaniami, relacja zaczyna się stopniowo psuć. Brak komunikacji powoduje, że partnerzy tracą wzajemne zrozumienie, co prowadzi do konfliktów, frustracji i ostatecznie do rozstania.

Podaj mi rękę! Brak wzajemnej pomocy

Rozwód za porozumieniem stron

Wzajemna pomoc i wsparcie są ważnymi elementami udanego małżeństwa, są obowiązkiem małżonków, nawet jeśli żyją w separacji. Brak pomocy i wsparcia małżonka, który jest w potrzebie, może stanowić podstawę do rozwodu z orzeczeniem o winie. Jeśli jeden z partnerów nie chce lub unika pomagania drugiej osobie, może to prowadzić do frustracji, konfliktów i ostatecznie do rozpadu związku.

Brak pomocy może się objawiać na wiele sposobów, np. poprzez ignorowanie potrzeb i problemów drugiej osoby, unikanie działań mających na celu rozwiązanie problemów rodzinnych, brak wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach, brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w wychowaniu dzieci. Jeśli takie zachowania będą się powtarzać i nie będzie możliwe znalezienie kompromisu, może to prowadzić do decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Jedną z sytuacji, w którym rozwód z orzekaniem o winie, może być korzystnym rozwiązaniem, jest ta, kiedy argumentem do rozwodu jest hazard, czy nałogowy zakupoholizm.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, które udowodnia, że rozpad więzi małżeńskiej nastąpił na skutek hazardu, lub innej formy trwonienia majątku, można wystąpić o korzystniejszy podział majątku po rozwodzie.

Możesz wnioskować do sądu o rozdzielność majątkową wstecz, zwłaszcza jeśli małżonek/małżonka przed rozwodem szybko uszczupla stan Waszego konta.

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty na małżonka

Orzeczenie o winie w rozwodzie może zapewnić prawo do alimentów na rzecz osoby niewinnej, które mogą być otrzymywane bezterminowo w celu zaspokojenia jej potrzeb. Jednakże, aby otrzymać alimenty, osoba niewinna musi udowodnić, że na skutek rozwodu nastąpi u niej istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Podobne zasady obowiązują w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, gdzie także należy udowodnić, że po rozwodzie będzie się cierpiało niedostatek, aby otrzymać alimenty.

W przypadku orzeczenia winy jednego z małżonków alimenty mogą być przyznane bezterminowo, a bez orzekania o winie - na 5 lat. Jednak obowiązek alimentacyjny przestaje obowiązywać w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego lub poprawy sytuacji materialnej uprawnionego. W tym zakresie oczywiście należy wnieść powództwo, czyli sprawę do sądu.

UWAGA!!! Przepisy mówią, że jeśli jest rozwód z orzeczeniem o winie obopólnej, małżonek, którego sytuacja finansowa jest gorsza, może wnosić o alimenty na siebie DOŻYWOTNIO!!!

W przypadku winy obopólnej roszczenie alimentacyjne może być złożone przez każdą ze stron, której sytuacja finansowa uległa pogorszeniu na skutek rozwodu.

Warto zatem pamiętać, że jeśli Twoja sytuacja finansowa jest lepsza, niż Twojego małżonka, a nie jesteś krystalicznie niewinny w kwestii rozpadu więzi małżeńskiej, sąd może orzec winę obopólną, co otwiera drzwi Twojemu współmałżonkowi do łatwiejszego uzyskania alimentów (pogorszenie sytuacji a nie niedostatek).

Nie daj się zwieść! Niewielka wina to też wina, wystarczy kilka procent Twojej winy, a sąd może orzec winę obopólną!

Pamiętaj też, że jeśli po rozwodzie żadna ze stron nie będzie cierpiała niedostatku ani nie nastąpi pogorszenie jej sytuacji finansowej, warto rozważyć rozwód bez orzekania o winie, co pozwoli uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego.

Dzieci a rozwód z orzekaniem o winie

Dzieci a rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie istnieje ryzyko, że dzieci będą cierpieć na skutek częstych kłótni i oskarżeń między rodzicami, co może wpłynąć negatywnie na ich rozwój emocjonalny i psychologiczny. Dodatkowo rodzice mogą naruszyć swoją pozycję autorytetu w oczach dziecka, co prowadzi często do problemów z wychowaniem i tworzeniem zdrowych relacji.

Należy przy tym pamiętać, że orzeczenie o winie nie ma większego znaczenia przy ustalaniu praw rodzicielskich. Decyzja sądu opiera się zawsze na dobru dziecka i uwzględnia wszelkie procedury mające na celu jego ochronę przed potencjalnymi krzywdami. Często to opinia specjalistów OZSS, czy też przeprowadzana wizja lokalna decydują o ostatecznej decyzji.

Wiadomo, że zachowania takie, jak uzależnienia, przemoc w rodzinie czy brak stabilnego i bezpiecznego środowiska życia mogą zagrażać zdrowiu i rozwojowi dziecka. Jednakże niezależnie od tego, czy małżonkowie żądają ustalenia winy, Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka jako nadrzędnym kryterium i dąży do zapewnienia mu jak najlepszych warunków do rozwoju i wychowania, a także zapewnienia mu stabilności emocjonalnej. Dlatego też, jeśli istnieją uzasadnione powody do pozbawienia jednego z rodziców praw rodzicielskich, sąd może podjąć taką decyzję bez orzekania o winie.

Z drugiej strony, orzeczenie o winie może prowadzić do wzrostu konfliktów między rodzicami, co może wpłynąć na stan emocjonalny dzieci i ich postawę wobec małżeństwa oraz związków w ogóle. Dzieci będą bardziej narażone na negatywne skutki emocjonalne, takie jak lęk, depresja, czy zaburzenia emocjonalne.

Warto również pamiętać, że rozwód to nie koniec relacji między rodzicami. Bez względu na to, jakie decyzje podejmie sąd w kwestii orzekania o winie, czy prawach rodzicielskich, rodzice powinni nadal utrzymywać pozytywną i wspierającą relację z dziećmi oraz współpracować ze sobą w kwestiach związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi. To kluczowe dla ich zdrowego i bezpiecznego rozwoju.

Świadek w sprawie rozwodowej

Podczas procesu rozwodowego z orzekaniem o winie, często konieczne jest przesłuchanie świadków. Według art. 261 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, świadkowie mogą zostać przesłuchani w celu wyjaśnienia okoliczności istotnych dla sprawy i zasadniczo nie mają prawa odmówić złożenia zeznań, chyba że są wstępnymi (rodzicami), zstępnymi (dziećmi), rodzeństwem, powinowatymi w tej samej linii lub stopniu lub przysposobionymi członkami rodziny.

Sąd ma prawo nałożyć na świadka karę grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. W przypadku niewpłacenia kary, świadek może zostać doprowadzony przez policję.

Świadek, który stawił się na rozprawie rozwodowej, ma prawo żądać zwrotu wydatków związanych z jego osobistym stawiennictwem w sądzie, takich jak koszty podróży i wynagrodzenie za utratę zarobku. Wniosek o zwrot kosztów powinien być złożony w terminie nie późniejszym niż 3 dni po rozprawie. Koszty ponosi ta strona, która zostanie uznana za winną rozpadu małżeństwa lub ta, która wnioskowała o przesłuchanie świadka - jeśli będzie orzeczenie o wspólnej winie.

Przesłuchanie świadków może być czasochłonne i stresujące dla wszystkich stron. Może również wpłynąć destrukcyjnie na relacje między uczestnikami procesu i ich otoczeniem.

Rozwód z orzekaniem o winie a koszty

Rozwód z orzekaniem o winie a koszty

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów procesowych. Oprócz opłaty za złożenie pozwu w wysokości 600 zł, koszty procesu obejmują również badania i opinie biegłych, koszty zastępstwa procesowego (czyli obecności prawnika na sprawie) oraz stawiennictwo świadków.

Strona przegrana zgodnie z ogólną zasadą procesu cywilnego obciążona jest ona wszystkimi kosztami procesowymi, chyba że udowodni, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Jeśli sąd orzeknie o winie obopólnej, koszty procesowe ponoszą małżonkowie po połowie, a każdy z nich pokrywa koszty swojego prawnika oraz wezwanych przez siebie świadków. Należy mieć na uwadze, że koszty procesu rozwodowego z orzekaniem o winie mogą być wysokie i stanowić dodatkowe obciążenie finansowe dla obu stron.

Rozwód z orzekaniem o winie: Czemu wyższe koszty?

Po pierwsze, konieczne jest przeprowadzenie procesu dowodowego w celu wykazania winy jednej ze stron. W związku z brakiem doświadczenia i wiedzy prawniczej strony często korzystają z usług prawnika, który reprezentuje ich interesy. Muszą oni wówczas pokryć koszty napisanych pism procesowych, wniosków o przeprowadzenie dowodów, porad prawniczych i stawiennictwa na rozprawie. Ile kosztuje adwokat w rozwodzie? Przy orzekaniu o winie przeciętne stawki adwokatów rozwodowych wynoszą 7,000 zł do 20,000 zł.

Po drugie, w postępowaniu dowodowym ponosi się również koszty stawiennictwa świadków na rozprawie, koszt ich dojazdów oraz utraconego zarobku. Wydłuża to znacząco proces, ale i generuje spore koszty. W sprawie o rozwód za porozumieniem stron można tego typu kosztów uniknąć.

Po trzecie, koszty rozwodu z orzekaniem o winie wzrastają również ze względu na konieczność powołania biegłych sądowych, którzy mają potwierdzić okoliczności zaburzeń w zdrowiu psychicznym, uzależnień, czy też tendencji do przemocy. Koszty powołania ekspertów ponosi strona winna.

Ponadto podział majątku jest często bardziej skomplikowany w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Jeśli strony nie przedstawią konkretnej propozycji podziału majątku, muszą ponieść koszt zamiast 300 zł - 1000 zł. Konieczne wówczas jest skorzystanie usług notariusza oraz biegłych rzeczoznawców, co również podnosi koszty procesu. Im większy majątek, tym większych kosztów można się spodziewać.

Warto również zauważyć, że większość małżonków, którzy składają pozew z orzeczeniem o winie, jest przekonana, że wygra proces i koszty będzie ponosić strona przegrana. Jednakże, w rzeczywistości sąd może orzec o winie obopólnej, co oznacza, że każda ze stron ponosi swoje koszty dowodowe.

Wzory pozwów rozwodowych

 • Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci -> Jeśli Twoje małżeństwo doznało rozpadu więzi na wielu płaszczyznach — emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej, a nie macie wspólnych dzieci — ten wzór jest dla Ciebie. Umożliwia on rozstanie bez niepotrzebnej eskalacji konfliktu i bez wskazywania winnych.
 • Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi -> Jeżeli obie strony są zgodne co do rozwodu, jednakże obecność w małżeństwie dzieci obliguje do zabezpieczenia ich praw, tj. zapewnienia środków utrzymania, oraz uregulowania kwestii kontaktów, wybierz ten wzór pozwu. Wykorzystując go, wnioskujesz o alimenty, regulujesz kwestie miejsca zamieszkania dzieci.
 • Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bez dzieci -> Jeżeli chcesz, by sąd wskazał stronę winną rozpadowi pożycia małżeńskiego w procesie rozwodowym, jednakże nie macie wspólnych dzieci, ten wzór jest dla Ciebie. Proces będzie wymagał dostarczenia odpowiednich dowodów oraz możliwości przesłuchania świadków.
 • Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z dziećmi -> Ten wzór jest odpowiedni, gdy chcesz, by sąd wskazał winną stronę, a jednocześnie zależy Ci na uregulowaniu spraw związanych z opieką nad dziećmi, miejscem ich zamieszkania, widzeniami oraz alimentami. Proces będzie bardziej skomplikowany, ale może zapewnić szereg korzyści, jeśli sądu uzna winę pozwanego.
 • Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku -> Jeśli małżeństwo jest zgodne co do podziału majątku i chce przy okazji sprawy rozwodowej tego dokonać, ten wniosek jest właściwy.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia w którymś wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

Czy rozwód z orzekaniem o winie ma wady?

Niestety taki rozwód posiada również wady. Orzeczenie o winie może zwiększyć napięcie i konflikty między małżonkami, szczególnie jeśli jedna ze stron czuje się niesłusznie oskarżona. Wykazywanie winy może spowodować dodatkowy stres i traumy emocjonalne dla obu stron, zwłaszcza jeśli proces rozwodowy staje się publiczny i wymaga wyjawiania prywatnych szczegółów związku. Nawet jeśli proces rozwodowy kończy się orzeczeniem o winie, małżonkowie często będą musieli nadal współpracować ze sobą, zwłaszcza jeśli mają dzieci, co może utrudniać ich relacje.

Czy istnieją sytuacje, w których orzeczenie o winie może być uznane za nieuzasadnione?

Jeśli nie ma wystarczających dowodów na poparcie zarzutów lub jeśli dowody są sprzeczne lub niejednoznaczne, orzeczenie o winie może być uznane za nieuzasadnione. Jeśli proces rozwodowy był obarczony poważnymi błędami proceduralnymi, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, orzeczenie o winie może być uznane za nieważne. Jeśli sąd opiera się na nieprawidłowych założeniach, uprzedzeniach, orzeczenie o winie może być uznane za niesprawiedliwe.

Jak orzeczenie o winie może wpłynąć na decyzje dotyczące opieki nad dziećmi?

Sąd może wziąć pod uwagę orzeczenie o winie przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad dziećmi, kierując się tym, co jest najlepsze dla dobra dziecka. Jeśli jedna ze stron jest uznana za winną zachowań szkodliwych dla dzieci, może to wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą ustalenia opieki nad dziećmi.