Odręcznie pisany list, na którym rozsypane są monety symbolizujące podział majątku

Pozew o rozwód z podziałem majątku: Wzór do pobrania

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się jak napisać pozew o rozwód z podziałem majątku? W tym artykule dowiesz się jak napisać taki pozew samodzielnie w kilku prostych krokach!

Wszystko, co musisz wiedzieć

Sąd a podział majątku

W większości przypadków Sąd nie orzeka o podziale majątku, ale zgodnie z art. 58. § 3. "Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu". Zazwyczaj jednak małżonkowie sami między sobą ustalają, co chcą zrobić ze wspólnym majątkiem już przed rozwodem.

Dla kogo?

Jest to rozwiązanie dla osoby, która w sposób bezkonfliktowy uregulować swoją sytuację rodzinną przez uzyskanie rozwodu.

Zalety rozwodu za porozumieniem stron

 • Przy zgodnym podziale majątku podczas rozwodu największą zaletą jest ogromna oszczędność czasu i pieniędzy (bez notariuszy, rzeczoznawców, mniejsze koszty sądowe - tylko 300 zł)

Wady podziału majątku podczas rozwodu

 • Przy umownym podziale majątku może nastąpić niedoszacowanie którychś składowych wspólnego majątku na niekorzyść jednej ze stron.

Kreator pozwu rozwodowego z podziałem majątku

Rozwod i podzial majatku rozwod za porozumieniem stron bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie z podziałem majątku

Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku

Jeśli jesteś zgodny z małżonkiem co do sposobu podziału majątku i chcesz wesprzeć się gotowym wzorem, jest taki dostępny. Wystarczy uzupełnić dane zgodnie z poniższymi wskazówkami i go wydrukować.

Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku

Jak napisać pozew o rozwód z podziałem majątku?

W tym oto momencie dowiesz się jak napisać pozew o rozwód z podziałem majątku:

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Musisz podać swój tytuł, a za nim imię i nazwisko oraz partnera wraz z imieniem i nazwiskiem. Gdy już to zrobisz, napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa i pisząc, że jest to rozwód bez orzekania o winie. Napisz więc:

"Rozwiązanie związku małżeńskiego powódki/powodu …………. z pozwaną/pozwanym …………. zawartego w dniu ……………. przed …………..(np. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;"

W drugim punkcie napisz, że wnosisz o dokonanie podziału wspólnego majątku małżeńskiego, w skład którego wchodzi"... w tym miejscu opisujesz, co oboje posiadacie i co chcesz, aby Sąd podzielił np. wspólne mieszkanie, czy samochód. Musisz podać ceny tych przedmiotów oraz napisać co do kogo należy tak, aby Sąd mógł przyznać wam te rzeczy. Dzięki temu sąd pomoże wam w podzieleniu wspólnego majątku. Taki podpunkt może brzmieć:

Dokonanie podziału wspólnego majątku małżeńskiego, w skład którego wchodzi ………………. (w tym miejscu opisujesz co oboje posiadacie i co chcesz, aby Sąd podzielił np. wspólne mieszkanie, czy samochód. Musisz podać ceny tych przedmiotów oraz napisać co do kogo należy tak, aby Sąd mógł przyznać wam te rzeczy np. w skład którego wchodzi: lokal mieszkalny położony na ulicy Sterczyńskiej 2 w Gdańsku o wartości 300 000 tysięcy (trzysta tysięcy, napisz to też słownie);"

W trzecim podpunkcie wnosisz o "obciążenie stron postępowania po połowie". Dzięki temu zapłacisz mniejsze koszty opłaty sądowej. Możesz napisać więc:

"Obciążenie stron postępowania po połowie."

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. Po zrobieniu tego — wyjaśnij, dlaczego uważasz, że nastąpił między wami rozpad pożycia małżeńskiego, więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.

5. Załączniki -> W załącznikach musisz podać: skrócony odpis aktu małżeństwa oraz skrócony odpis pozwu.

Co nie wchodzi w podział majątku?

Majątek osobisty małżonka nie wchodzi już w skład podziału majątku. W skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty zakupione przez jednego małżonka lub obu z nich w czasie trwania związku małżeńskiego.

Czy dzieci wlicza się w podział majątku?

Dzieci przy podziale majątku nie są wliczane. Podział majątku odbywa się tylko między małżonkami, ponieważ to oni nabyli wszystkie przedmioty, nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Orzeczenie o winie małżonka może mieć wpływ na podział majątku. ale nie musi. Sam podział majątku teoretycznie powinien być równo podzielony na obu małżonków. Jednakże jeśli sąd uzna winę Twojego małżonka, a Ty jesteś w stanie dowieść, że trwonił on wspólny majątek lub niewłaściwie nim gospodarował, sąd może przychylić się do korzystniejszego na Twoją rzecz podziału.

Podobnie jeśli Twoja sytuacja materialna po rozwodzie się pogorszy, to zamiast przyznania Ci alimentów, Sąd może podzielić majątek wspólny na warunkach bardziej korzystnych dla Ciebie.

Podział majątku a alimenty

Sytuacja majątkowa obu rodziców ma wpływ na wysokość płaconych alimentów. Jeśli Twój małżonek/małżonka będzie Ci winny/winna jakąś kwotę pieniężną, a Twoja sytuacja materialna polepszyłaby się wskutek otrzymania tej danej kwoty tytułem spłaty majątku — kwota alimentów może być niższa, niż powinna.

Spłata majątku

Obowiązek spłaty powstaje w momencie, gdy posiadacie wspólne nieruchomości, których Sąd nie jest w stanie po równo podzielić. Chodzi tu np. o mieszkanie. Sąd przyzna jednemu z was daną nieruchomość, a druga strona będzie miała obowiązek spłacić połowę wartości nieruchomości stronie, która jej nie dostała.

Co jeśli Ty lub Twój małżonek nie będziecie w stanie od razu spłacić danej kwoty za nieruchomość? ->

Jeśli udowodnisz przed Sądem, że obecnie nie możesz spłacić całej kwoty ze względu na swoją sytuację materialną — możesz wnieść wniosek o rozłożenie tej kwoty w ratach. Sąd uwzględniając sytuację materialną obu stron i ich możliwości, uznając wzajemne roszczenia, podejmuje decyzję indywidualną.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Zgodny podział majątku na sprawie rozwodowej ma wiele korzyści. Może ułatwić przebieg procesu, skrócić czas trwania sprawy rozwodowej i znacząco wpłynąć na aspekt ekonomiczny tej czynności. Warto zatem podzielić pomiędzy sobą wszystkie elementy majątku wspólnego.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Wspólny pozew o rozwód

 • Proces rozwodowy inicjowany jest przez WYŁĄCZNIE jednego z małżonków poprzez złożenie pozwu rozwodowego. Kluczowym elementem jest jednak to, że nie wpływa na pozycję procesową drugiego małżonka. Oznacza to, że małżonek, który nie złożył pozwu, nie jest traktowany mniej korzystnie przez sąd.

Warto zauważyć, że każda ze stron ma równe prawa do przedstawiania swoich argumentów, dowodów i wyrażania swoich stanowisk. Ostateczna decyzja sądu zależy od oceny zgromadzonych dowodów i argumentów obu stron. Proces ten jest zatem oparty na zasadzie sprawiedliwości i równości stron.

Najczęstsze argumenty do rozwodu

Najczęstsze powody i argumenty do rozwodu to:

 • Zdrada - niezachowanie wierności małżeńskiej.
 • Przemoc - zarówno fizyczna, jak i emocjonalna.
 • Nałogi, takie jak:

  • Alkoholizm i nadużywanie alkoholu
  • Narkomania
  • Lekomania (nadużywanie leków)
  • Seksoholizm
  • Zakupoholizm
  • Hazard
  • Uzależnienie od mediów społecznościowych i gier komputerowych
 • Zaniedbywanie domu, małżonka lub dzieci - brak odpowiedzialności za rodzinę.
 • Lenistwo - brak chęci do podjęcia pracy lub angażowania się w życie rodziny.
 • Brak zainteresowania sobą nawzajem - utrata więzi emocjonalnej.
 • Niezgodność charakterów - fundamentalne różnice w osobowościach.
 • Brak miłości - zanik uczuć między małżonkami.
 • Brak współżycia seksualnego - problemy w sferze intymnej.
 • Karalność - problemy z prawem jednego z małżonków.
 • Konflikty z rodziną małżonka - napięcia w relacjach z teściami lub innymi krewnymi.
 • Nieporozumienia na tle finansowym - różnice w podejściu do pieniędzy.
 • Rozłąka, porzucenie - długotrwałe oddzielenie od małżonka.
 • Odmienne cele życiowe - różnice w planach i aspiracjach na przyszłość.

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku

Czas oczekiwania na rozwód od momentu złożenia wniosku rozwodowego w Polsce może być różny i zależy od wielu czynników. Średnio, pierwsza rozprawa rozwodowa odbywa się około 3 miesięcy po złożeniu pozwu, ale ten okres może się różnić w zależności od obciążenia sądu i skomplikowania sprawy.

Aby przyspieszyć proces, istotne jest, abyś zadbał o kilka kwestii:

 1. Dokładność i kompletność dokumentacji: Upewnij się, że Twój pozew rozwodowy jest dokładny i zawiera wszystkie wymagane informacje i dokumenty. Brakujące lub błędne informacje mogą znacznie opóźnić proces.
 2. Współpraca z małżonkiem: Jeśli jest to możliwe, spróbuj dojść do porozumienia z małżonkiem w kwestiach dotyczących podziału majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów. Jeśli przedstawisz sądowi Wasze wspólne ustalenia, sąd nie skieruje Was na mediacje.
 3. Komunikacja z sądem: Regularnie kontaktuj się z Biurem Obsługi Interesanta właściwego sądu, aby być na bieżąco z postępami w Twojej sprawie. Dowiedz się, czy sprawie został nadany już bieg i czy są potrzebne dodatkowe informacje lub dokumenty.

Podział majątku po rozwodzie

Zachęcam do przeczytania kompleksowego artykułu na temat podziału majątku, kosztów, sposobów podziału: Podział majątku a rozwód

Czego nie robić podczas rozwodu?

Podczas procesu rozwodowego ważne jest, aby unikać pewnych zachowań, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg sprawy oraz na dobre samopoczucie. Oto kilka kluczowych rzeczy, których należy unikać:

 1. Dyskusje o rozwodzie w obecności dzieci: Unikaj rozmów na temat konfliktów z byłym partnerem lub szczegółów rozwodu, gdy dzieci są obecne. Może to ich niepotrzebnie stresować lub wpłynąć negatywnie na ich postrzeganie rodziców.
 2. Zmiany w stylu życia mające na celu wpłynięcie na decyzje sądowe: Drastyczna zmiana stylu życia, np. rzucenie pracy lub zaniechanie płacenia alimentów, może negatywnie wpłynąć na decyzje sądowe dotyczące podziału majątku czy ustalenia opieki nad dziećmi.
 3. Szybkie wejście w nowy związek: Rozpoczynanie nowego związku w trakcie trwania procesu rozwodowego może skomplikować sprawę, zwłaszcza jeśli jest to przedmiotem sporu.
 4. Zaniedbanie własnych finansów: Ważne jest, aby śledzić swoje wydatki i dochody, szczególnie gdy trwa ustalanie alimentów czy podziału majątku.
 5. Udostępnianie szczegółów rozwodu w mediach społecznościowych: Informacje udostępnione w mediach społecznościowych mogą być wykorzystane w procesie sądowym.