Rozwod za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron: Co warto wiedzieć?

(aktualizacja)

Rozwód bez orzekania o winie jest jak uspokajające zakończenie burzliwej historii. Pozwala na zachowanie godności, a jednocześnie skupienie się na priorytetach, takich jak dobro dzieci czy sprawiedliwy podział majątku. Wszystko to można osiągnąć bez niepotrzebnego konfliktu.

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwod za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na skrócenie czasu trwania postępowania sądowego. Czas to pieniądz, a rozwód za porozumieniem stron to także oszczędność pieniędzy. Kolejnym atutem jest zmniejszenie napięcia emocjonalnego i konfliktu, co może mieć duże znaczenie dla dobra dzieci i ogólnego stanu zdrowia obu stron.

Porozumienie jest też wygodnym rozwiązaniem dla stron, które chcą zakończyć swoje małżeństwo, ale jednocześnie nie chcą, aby sąd orzekał o winie jednej z nich.

Rozwód za porozumieniem stron KROK PO KROKU

Krok 1. Wspólna decyzja o rozwodzie i ustalenie jego warunków

Podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa jest jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu człowieka, jednakże często jedyną właściwą. Jeśli oboje zgodziliście się na taki krok, warto ustalić między sobą, jak ma wyglądać Wasze życie po rozwodzie.

Ustalcie, w jaki sposób będziecie korzystać ze wspólnego majątku, z kim i gdzie będą mieszkać dzieci, jak będą realizowane kontakty, jakiej wysokości alimenty muszą być regulowane. Pomocne jest sporządzenie porozumienia rodzicielskiego.

Możecie skorzystać z pomocy mediatora, żeby sporządzić ugodę mediacyjną w tym zakresie. Wtedy sąd, kwestie przez Was poruszone w ugodzie mediacyjnej zatwierdzi, a na sprawie zajmie się głównie oceną, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, który jest bezwzględnym warunkiem rozwodu.

Krok 2. Napisanie pozwu o rozwód;

Mimo że razem za porozumieniem stron uzgodniliście kwestie dotyczące Waszego rozstanie, jedno z Was sporządza pozew o rozwód. We wniosku uwzględnijcie wszystko to, na co się umówiliście, załączcie akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, jeśli są, porozumienie rodzicielskie, bądź ugodę mediacyjną, oraz dowód uiszczonej zapłaty za pozew. Wskażcie świadka, który potwierdzi, że Wasze rozstanie nie zaszkodzi dziecku.

Skorzystajcie z dostępnych wzorów pozwów lub kreatora pozwu rozwodowego lub zlećcie tą przyjemność prawnikowi.

Pozew o rozwód za porozumieniem stron WZÓR

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Profesjonalnie sporządzone pismo?

Krok 3. Wykonać wszystkie zalecenia Sądu, których zażąda;

Często się zdarza, że pisząc wniosek o rozwód o czymś się zapomni. Czasem wskazać PESEL, czasem dołączyć jakiegoś dokumentu, np dowodu uiszczenia opłaty. Nie należy się tym przejmować. Trzeba po prostu ten brak uzupełnić

Krok 4. Odpowiedź na pozew;

Kiedy jeden z małżonków składa pozew, drugi bezwzględnie musi na niego odpowiedzieć. Najlepiej, żeby w swojej odpowiedzi na pozew rozwodowy, jeszcze obecny małżonek potwierdził wszystkie Wasze uzgodnienia.

Odpowiedź na pozew w 24H

Za późno się zreflektowałeś i czas na złożenie odpowiedzi się kończy?

Krok 5. Stawiennictwo na sprawie;

Oboje musicie stawić się na rozprawie rozwodowej i potwierdzić, że nastąpił między wami trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Bez tego sąd nie wyrazi zgody na rozwód za porozumieniem stron.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj:

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

Jakie pytania padają na sprawie rozwodowej?

Jak udowodnić rozpad pożycia małżeńskiego? 30 dowodów

Wniosek o rozwód za porozumieniem stron PDF

Dostaje zapytania o wzór wniosku o rozwód za porozumieniem stron, zatem wyjaśniam, iż w sprawach rozwodowych składa się pozwy a nie wnioski, jednakże nie ma to w całej procedurze większego znaczenia. Wielu z Was zwraca się o wzór pozwu rozwodowego PDF. Taki niewiele wnosi, gdyż nie można go edytować, dlatego załączam wzór pozwu rozwodowego z możliwością edycji. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało - pomożemy Ci.

WZÓR Wniosek o rozwód za porozumieniem stron

Jeśli podjąłeś decyzję o samodzielnym napisaniu pozwu, warto, abyś skonsultował się z prawnikiem, czy obrałeś właściwą ścieżkę dowodową i kierunek rozumowania po to, byś na sprawie rozwodowej nie był zaskoczony żadnymi niespodziankami.

Konsultacja online z prawnikiem

Kiedy nie dojdzie do rozwiązania małżeństwa?

Warto pamiętać, że sąd może nie rozwiązać małżeństwa w kilku sytuacjach. Sąd nie udzieli rozwodu, jeśli rozwód sprzeciwia się dobru wspólnych małoletnich dzieci. Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na wyjaśnienie, jak rozwód wpłynie na dzieci i na relacje z nimi.

Istotne jest, aby rozwiązanie małżeństwa nie przyczyniło się do naruszenia zasad współżycia społecznego.

Jak przejść przez rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron (rozwód bez orzekania o winie) wymaga komunikacji i współpracy. Musisz być gotów na rozmowy, negocjacje i ustępstwa. To nie zawsze jest łatwe, ale jest to najbardziej efektywne i mniej stresujące rozwiązanie.

Podczas procesu rozwodowego musisz pamiętać, że sąd musi być przekonany, że więź pomiędzy małżonkami, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, duchowej, jak i gospodarczej zostały zerwane.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty na dziecko

Rozwód za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, to idealna sytuacja, by rodzice dogadali się między sobą tak, aby potrzeby ich dziecka były zaspokojone. Warto dojść do kompromisu pomiędzy sobą uwzględniając kto, w jakim zakresie będzie zajmował się dzieckiem, jakie są koszty jego utrzymania, jak i kiedy będą się odbywać kontakty.

Może pomóc w tym porozumienie rodzicielskie. Jeśli nie wiecie jak się do tego zabrać i jak ustalić wszystkie kwestie okołorozwodowe, można zwrócić się do mediatora o sporządzenie ugody, którą sąd jedynie zatwierdzi. Skróci to znacząco czas trwania sprawy rozwodowej.

Rozwód za porozumieniem stron a alimenty na małżonka

Rozwód za porozumieniem stron nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskować o alimenty na małżonka, który jest w potrzebie. Jeśli sytuacja jednego z małżonków może doprowadzić go do życia w niedostatku, sąd zasądzi alimenty na okres 5 lat, lub do czasu, kiedy zawrze on nowy związek małżeński. Świadomi tego małżonkowie mogą uzgodnić między sobą tę kwestie i zgodnie przedstawić propozycję na sprawie rozwodowej.

Rozwód z orzekaniem o winie alimenty na żonę po rozwodzie

Rozwód za porozumieniem stron a podział majątku

Rozwod za porozumieniem stron a podzial majatku

Jeżeli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia odnośnie podziału majątku, cały proces rozwodowy może przebiegać sprawniej i szybciej. Zgodność co do składu majątku wspólnego i wartości poszczególnych przedmiotów jest kluczowa dla pomyślnego podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego.

Rozwód za porozumieniem stron ILE TRWA?

Jeśli będziecie zgodni, Wasz rozwód za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, potrwa nie więcej niż pół godziny.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Sama opłata za rozwód za porozumieniem stron (rozwód bez orzekania o winie) wynosi 600 zł. Sąd, rozwiązując małżeństwo wyrokiem, nakazuje stronie pozwanej zwrócić osobie składającej pozew połowę kosztów sądowych. Zatem koszt sprawy rozwodowej bez orzekania o winie wynosi 300 zł.

Jeśli zdecydujecie się na mediacje i dojdziecie na nich do porozumienia, sąd może obniżyć Wam opłatę sądową o średnio 50%.

Jeśli dojdzie do tego zgodny podział majątku, małżonkowie zobowiązani będą wspólnie uiścić kwotę 300 zł, czyli solidarnie po 150 zł.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Potrzebujesz dodatkowych informacji, jak się ma rozwód za porozumieniem stron do alimentów.

Nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia we wzorze pozwu o rozwód, nie pasuje on do końca do Twojej sytuacji. Umów się na konsultację z prawnikiem, aby to przedyskutować.

Konsultacja online z prawnikiem

Podsumowanie

Rozwód za porozumieniem stron to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy coraz bardziej nastawieni na rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje, a rozwód za porozumieniem stron jest tego idealnym przykładem.

Pamiętaj, że rozwód to nie koniec świata. Może to być początek nowego, lepszego etapu twojego życia. Czasami konieczne jest zakończenie jednej rzeczy, aby zacząć coś nowego.

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

Czy obie strony muszą być zgodne co do wszystkich kwestii, aby zawrzeć porozumienie strony?

W rozwodzie za porozumieniem stron obie strony zazwyczaj starają się osiągnąć porozumienie w kwestiach dotyczących m.in. podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów, a także wszelkich innych istotnych aspektów związanych z rozwiązaniem małżeństwa. Jednakże nie zawsze konieczne jest całkowite porozumienie we wszystkich kwestiach, aby zawrzeć porozumienie strony.

Jakie są alternatywy dla rozwodu na porozumieniem stron?

Mediacja to proces, w którym mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie w sprawie różnych kwestii związanych z rozwodem, ale nie podejmuje decyzji.

Arbitraż to proces, w którym strony zatrudniają arbitra, który działa jak sędzia, aby rozstrzygnąć spory związane z rozwodem. Decyzje arbitra są wiążące dla obu stron.