Jak napisać pozew o rozwód?

ROZWÓD KROK PO KROKU? Od czego zacząć?

(aktualizacja)

Rozwód to trudny moment w życiu każdej pary. Niejednokrotnie jest to długa i skomplikowana procedura, która wymaga od stron zachowania zimnej krwi i wytrwałości w dążeniu do celu.

Jeśli chcesz złożyć pozew o rozwód, warto poznać szczegóły związane z tym procesem. W niniejszym poradniku przeprowadzimy Cię przez rozwód krok po kroku, wyjaśnimy, jakie dokumenty będą potrzebne, gdzie należy złożyć pozew oraz jakie koszty są z tym związane.

Krok 1: Przygotowanie dokumentów

Rozwód krok po kroku

Zanim przystąpisz do składania pozwu o rozwód, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • pozew o rozwód
  • akt małżeństwa
  • dowody osobiste (dowód osobisty lub paszport)
  • ewentualnie dokumenty dotyczące dzieci (np. akt urodzenia)
  • Jeśli składasz pozew o rozwód z winy drugiej strony, musisz również przygotować dowody na potwierdzenie jej winy. Mogą to być np. dokumenty dotyczące niewierności, przemocy domowej czy alkoholizmu.

Krok 2: Złożenie pozwu

Rozwód krok po kroku

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak napisać pozew rozwodowy, przeczytaj artykuł: Jak napisać pozew o rozwód?

Jeśli to za mało, wybierz odpowiedni dla Twojej sytuacji wzór pozwu o rozwód.

Przykładowe wzory pozwów rozwodowych

Pobierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, edytuj go, wypełnij, wydrukuj i podpisz.

Kiedy już napiszesz pozew o rozwód, możesz złożyć go we właściwym sądzie. W Polsce pozew o rozwód składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania stron.

Warto pamiętać, że składając pozew o rozwód, musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, możesz napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub obciążenie nimi drugiej strony.

Krok 3: Czekanie na termin rozprawy

Rozwód krok po kroku

Po złożeniu pozwu o rozwód należy oczekiwać na decyzję sądu. Procedura ta może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od obciążenia sądu oraz skomplikowania sprawy. W międzyczasie można próbować podjąć mediacje, zebrać potrzebne dokumenty, udać się na zlecone przez sąd badanie OZSS.

Przeczytaj: Ile się czeka na sprawę rozwodową?

Krok 4: Rozprawa

Rozwód krok po kroku

Sąd powiadamia o terminie rozprawy, która ma na celu ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie okoliczności sprawy. Na rozprawie strony przedstawiają swoje argumenty oraz dowody, które potwierdzają ich stanowisko.

Rozprawa toczy się przed sądem według ustawy w standardowym trzyosobowym składzie. Na początku rozprawy sąd zwraca uwagę stron na istotne kwestie, które należy wyjaśnić, a następnie przystępuje do przesłuchania stron oraz ewentualnych świadków. Strony mają prawo zadawać pytania świadkom oraz wyrażać swoje stanowisko wobec przedstawionych dowodów.

Po przeprowadzeniu dowodów, strony przedstawiają swoje wnioski, czyli swoje stanowisko co do rozstrzygnięcia sprawy. Sąd bierze pod uwagę argumenty oraz dowody przedstawione przez strony i na ich podstawie wydaje wyrok.

W niektórych przypadkach, gdy sąd uzna to za konieczne, może ustalić kolejny termin rozprawy lub zlecić przeprowadzenie dodatkowych dowodów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przebiega sprawa rozwodowa, przeczytaj: Sprawa rozwodowa: Czego możesz się spodziewać?

Krok 5. Ustalenie podziału majątku i opieki nad dziećmi

Rozwód krok po kroku

Sąd podczas trwania sprawy rozwodowej może ustalić podział majątku, jeśli procedura ta nie zakłóci przebiegu sprawy. W przypadku, gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia co do podziału majątku, sąd oddala wniosek i należy złożyć wówczas odrębną sprawę w tym zakresie. 

Sąd ma obowiązek ustalić kwestię opieki nad dziećmi i sprawowania władzy rodzicielskiej. Podejmuje on decyzję na podstawie zeznań świadków co do sytuacji dziecka, opinii kuratora rodzinnego, oraz opinii specjalistów wydanej po wykonaniu badania OZSS. Sąd każdorazowo bierze pod uwagę najlepsze interesy dziecka i stara się, aby decyzja była dla niego jak najkorzystniejsza.

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat podziału majątku, zachęcam do przeczytania: Podział majątku a rozwód

Krok 5: Uprawomocnienie wyroku

Rozwód krok po kroku

Po ustaleniu wszelkich okoliczności i ocenie przeprowadzonego materiału dowodowego sąd wydaje wyrok rozwodowy. Jeśli strony nie złożą odwołania w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku, staje się on prawomocny. Wówczas akt małżeństwa zostaje zaktualizowany i wpisany zostaje adnotacja o rozwodzie.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań na temat tego jak złożyć pozew o rozwód? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Złożenie pozwu rozwodowego, czy też cała procedura rozwodowa nie jest tak skomplikowana, jak by się można było tego spodziewać. Jednakże, aby bezproblemowo przebrnąć przez rozwód krok po kroku, należy zgłębić podstawowe informacje na jej temat. Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do składania pozwu należy dokładnie przygotować dokumenty, wszelkie dowody i rzetelnie się przygotować.

Mimo że rozwód to trudny moment w życiu każdej pary, warto pamiętać, że jest to jednocześnie nowy początek dla każdej ze stron. Dlatego tak ważne jest, aby cała procedura przebiegła jak najmniej traumatycznie i była dla wszystkich stron jak najkorzystniejsza.

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

Czego nie robić podczas sprawy rozwodowej?

Należy nie ignorować pytań sędziego, składać fałszywych zeznań, wprowadzać zamieszania, grozić, wszczynać niepotrzebnych kłótni, wywierać presji na świadkach/dzieciach.

Czy ma to znaczenie kto pierwszy złoży pozew o rozwód?

Nie, nie ma to najmniejszego znaczenia, ponieważ zadaniem sądu będzie rozwiązanie związku małżeńskiego, więc jest mu to bez różnicy.

Czy można wyprowadzić się z domu przed rozwodem/w trakcie?

Formalny zakaz opuszczenia miejsca zamieszkania w trakcie trwania procesu rozwodowego nie istnieje. W niektórych przypadkach, decyzja o wyprowadzce może przynieść korzyść małżonkom, którzy pragną się rozstać.