Sowa wypełniająca dokumenty

Pozew o rozwód bez orzekania o winie: Jak wypełnić wzór?

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się nad tym, aby złożyć pozew bez orzekania o winie? W tym artykule uzyskasz wszystkie informacje na temat tego pozwu oraz dowiesz się jak go napisać.

Co musisz wiedzieć?

Rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron wzór

Rozwód za porozumieniem stron jest znacznie prostszy od rozwodu z orzekaniem o winie. Decydują się na niego osoby, które wiedzą, że nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, więzi fizycznych, gospodarczych i emocjonalnych.

Jeśli jednak zależy Ci na szybkim rozwodzie, rozważ rozwód bez orzekania o winie. Poniżej znajdziesz edytor pozwu rozwodowego oraz wzór pozwu bez orzekania o winie. Znajdziesz też sporo merytorycznych informacji na temat rozwodu, wymogów formalnych i wskazówek, w jaki sposób napisać pozew rozwodowy i jak korzystać ze wzoru pozwu o rozwód.

Dla kogo?

Jest to rozwiązanie dla osoby, która w sposób szybki i bezkonfliktowy pragnie uregulować swoją sytuację rodzinną poprzez uzyskanie rozwodu.

Zalety rozwodu za porozumieniem stron

  • Przy zgodzie dwóch stron możliwość zakończenia sprawy bezkonfliktowo podczas jednej rozprawy,
  • Brak konieczności szczegółowego wskazywania powodów rozstania i tzw. "prania brudów"

Wady rozwodu za porozumieniem stron

  • W sytuacji ewidentnej winy drugiego małżonka, a zarazem trudnej sytuacji finansowej strony niewinnej - uszczuplona możliwość uzyskania na siebie alimentów od winnego małżonka, bądź korzystniejszego podziału majątku.
  • Bezpieczna sytuacja dla bardziej zamożnego małżonka.

Co jeśli małżonek nie zgodzi się na rozwód?

Jeśli jedno z was nie zgadza się z tym, że partner nie zawinił, bądź nie wyraża zgody na rozwód — sąd z urzędu przeprowadza postępowanie rozwodowe z orzekaniem o winie, na skutek czego rozstrzygnie, kto zawinił rozpadowi małżeństwa.

Edytor pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Najnowsze narzędzie, które umożliwia Ci edycję Twojego pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci). Jest to wzór pozwu rozwodowego online stworzony przez prawników, który umożliwia Ci modyfikację jego treści i dokonanie wydruku PDF.

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Wzór pozwu o rozwód do pobrania

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem, który ma na celu ułatwienie proceduralnej czynności, jaką jest tworzenie pozwu rozwodowego. Dedykowany jest w sytuacjach, gdy małżeństwo nie posiada wspólnych dzieci i nie chce orzekać o winie jednej ze stron. Pozew taki skupia się na prośbie o rozwiązanie związku małżeńskiego bez konieczności wskazywania przyczyn rozwodu.

Rozwód za porozumieniem stron WZÓR:

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci

Jak napisać pozew o rozwód za porozumieniem?

Teraz krok po kroku dowiesz się jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie w przypadku braku dzieci:

1. Po prawej stronie, odrobinę niżej, niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o". W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Musisz podać swój tytuł, a za nim imię i nazwisko oraz partnera wraz z imieniem i nazwiskiem. Gdy już to zrobisz, napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa i pisząc, że jest to rozwód bez orzekania o winie. Może brzmieć on tak:

"rozwiązanie małżeństwa powódki/powodu …………………… z pozwanym/pozwaną…………………  zawartego w dniu …………… w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………… nr aktu małżeństwa …………. przez rozwód bez orzekania o winie;"

4. W jednym z podpunktów uwzględnij, że Sąd nie musi zajmować się kwestią podziału majątku, dzięki temu Ty będziesz mieć możliwość 100% decyzji.

"nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron;"

5. W innym z podpunktów, że chciałbyś/łaś, aby kosztami procesu były obciążone obie strony. Dzięki temu oboje poniesiecie koszty, więc nie będziesz obciążona/obciążony wszystkimi kosztami. Może brzmieć on tak:

"obciążenie stron kosztami procesu po połowie"

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. Po zrobieniu tego — wyjaśnij, dlaczego uważasz, że nastąpił między wami rozpad pożycia małżeńskiego, więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Opisuj każdy przykład jak najdokładniej i jak najbardziej wiarygodnie. Najlepiej, abyś na końcu uzasadnienia napisał/a "Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jest zgodne z wolą obu stron, powódki/powodu oraz pozwanego/pozwanej". Nie ma na to gotowego wzoru pozwu, choć wiele sformułowań wykorzystywanych w pozwach rozwodowych jest podobnych. Dodaj również swój podpis.

5. Ostatnim zadaniem będzie napisanie "Załączników". Tak więc! Na samym dole napisz "Załączniki". Co musi się w nich znaleźć? Odpis pozwu oraz odpis aktu małżeństwa. Jeśli nie masz odpisu aktu małżeństwa — zgłoś się do Urzędu Stanu Cywilnego, a tam zostanie ci on wydany. Możesz przekazać odpis skrócony lub zupełny. Odpis pozwu to, innymi słowy, dodatkowy podpisany egzemplarz pozwu o rozwód. Może być on po prostu kserokopią.

Rozwód za porozumieniem stron WZÓR:

Rozwód za porozumieniem stron - wzór pozwu

Co z alimentami na żonę/męża?

O alimenty eksmałżonek może ubiegać się tylko w sytuacji, w której popadnie w niedostatek. Rozwód bez orzekania o winie skutkuje również ograniczeniem czasowym płacenia alimentów. Jeśli jesteś bardziej zamożnym z małżonków, sąd może nałożyć na Ciebie obowiązek płacenia byłemu małżonkowi alimentów, gdy znajduje się w niedostatku - przez pięć lat. Jeśli twój były partner/partnerka weźmie w tym czasie ślub lub jego sytuacja finansowa się poprawi — wówczas nie możesz wnieść o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Sąd ma prawo wydłużyć czas płacenia alimentów, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Szybki rozwód za porozumieniem stron

Jeśli Ty i Twój były partner uzgodniliście wszystko w pozwie oraz między sobą — rozwód może trwać jedynie godzinę, czy dwie. Najważniejsze jest, abyście Ty i Twój partner nie kłócili się ze sobą i nie prowadzili bez sensownych sporów, gdyż będą one jedynie wydłużać Twój rozwód. Warto jest też zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie zabiera mniej nerwów i czasu.

Opłata sądowa

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód? - 600 zł. Jeśli jednak cała rozprawa przebiegnie twierdząco — Sąd zwraca 300 zł (czyli połowę) kosztów, więc tak naprawdę opłata sądowa kosztuję cię jedynie 300 zł. Niemniej jednak — warto się przygotować na takowy koszt.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Jeśli podjąłeś decyzję o rozwodzie za porozumieniem stron WZÓR tegoż pozwu zamieszczony jest w linkach tego artykułu. Zwróć się do nas o udostępnienie, uzupełnij swoimi danymi, poszerz swoją wiedzą dowiadując się, jak Krok po kroku się rozwieść i dasz sobie radę z rozwodem bez prawnika. Bądź przygotowany na koszty opłat sądowych, bądź pewien, dlaczego składasz pozew o rozwód, napisz go dokładnie i klarownie oraz znaj swoje sprawa, co do alimentów.

Często zadawane pytania

Pozew o rozwód za porozumieniem stron WZÓR

Oto link do wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie: Rozwód za porozumieniem stron - wzór pozwu

Czym się różni rozwód za porozumieniem stron i rozwód bez orzekania o winie?

Według nomenklatury prawniczej nie istnieje rozwód za porozumieniem stron. Jest wyłącznie rozwód bez orzekania o winie. Dlaczego używamy w naszych artykułach zwrotu: "rozwód za porozumieniem stron"? Aby osoby, które nie mają wiedzy prawniczej, a szukają w wyszukiwarce pojęcia "rozwód za porozumieniem stron" mogli dotrzeć do informacji merytorycznych dotyczących rozwodu bez orzekania o winie.