Wniosek o rozwód wzór pozwu o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? WZORY!

(aktualizacja)

Rozwód może być trudnym i emocjonalnie wymagającym procesem. Dlatego warto dobrze przemyśleć strategie, rozważyć korzyści i straty, jakie można ponieść na skutek podejmowanych decyzji. Najczęstszym i najmniej stresującym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie, co oznacza, że żadna ze stron nie zostaje uznana za odpowiedzialną za rozpad związku.

Pary podejmują decyzję o rozwodzie bez orzekania o winie, ponieważ tylko w nielicznych przypadkach rozwód z orzekaniem o winie przynosi korzyści. Warto więc dokładnie to rozważyć, gdyż kierując się wyłącznie poczuciem krzywdy i chęcią zemsty, można sobie dużo bardziej zaszkodzić. Dlatego warto dobrze przemyśleć, czy w Twojej sytuacji rozwód bez orzekania o winie nie jest bardziej korzystną opcją.

Jeśli planujesz złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie, dostarczamy Ci narzędzia, które Ci w tym pomogą. Udostępniamy Ci różne opcje wzorów pozwu o rozwód. Masz również możliwość korzystania z kreatora pozwu rozwodowego, w którym dostosujesz wzór do swoich potrzeb. Możesz w edytorze bezpośrednio wprowadzić zmiany, uzupełnić swoje dane, opisać swoją sytuację i stworzyć swój własny pozew o rozwód.

Pozew o rozwod wzor pozwu rozwodowego

Wzór pozwu o rozwód zamieszczony w kreatorze jest stworzony przez prawnika, więc możesz mieć pewność, iż został skonstruowany z zachowaniem wymogów formalnych i będzie w sądzie skuteczny.

Ponadto w artykule znajdziesz wskazówki, jak samodzielnie, krok po kroku napisać pozew o rozwód, jakie elementy powinien on posiadać. Zatem pisząc pozew o rozwód, możesz się posiłkować dowolnym wzorem pozwu rozwodowego, możesz skorzystać z kreatora pozwu rozwodowego, lub zwrócić się do prawnika.

Wybierając wzór pozwu o rozwód pamiętaj o zabezpieczeniu wszystkich swoich praw, uwzględnieniu w treści pozwu wszystkiego, na czym Tobie zależy przy rozstaniu. Jeśli nie znajdujesz ze wzorze pozwu o rozwód formułki na to, czego potrzebujesz, napisz swoimi słowami. Jeśli nie wiesz jak sformułować swoją prośbę w pozwie o rozwód, zwróć się do nas - POMOŻEMY CI (kontakt@kreator-sadowy.pl)

Wzór pozwu rozwodowego

Jeśli masz wątpliwości, jak napisać pozew o rozwód, możesz skorzystać z dostępnych wzorów. Wybierz ten, który najbardziej oddaje Twoją sytuację, edytuj, uzupełnij, wstawiając swoje dane, wydrukuj i zanieść do właściwego sądu.

Pamiętaj, że poza rozwodem na sprawie sądowej może rozegrać się o wiele więcej kwestii poza rozwiązaniem małżeństwa i o nie należy wnioskować w pozwie rozwodowym. Dlatego też każdy wzór pozwu, z którego korzystasz, musisz zmodyfikować i zawrzeć w nim wszystkie swoje oczekiwania.

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych wzorów pozwów rozwodowych, które uwzględniają aktualną sytuację prawną, oraz do zapoznania się z informacjami na temat tworzenia pozwu rozwodowego.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci -> pozew o rozwód bez orzekania o winie bez dzieci. Opisz dokładne powody, przez które decydujesz się na rozwód takie jak — rozpad więzi emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej.

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi -> pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi. Napisz wysokość alimentów, które ma płacić partner. Powinieneś uwzględnić, że orzeczenie rozwodu jest zgodne z wolą obu stron.
Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku -> pozew o rozwód z podziałem majątku. Określ jak Ty i Twój partner chcecie, aby Wasz majątek został podzielony Podaj ceny ich ceny i miejsca, w którym się znajdują.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - wzór

Kreator pozwu rozwodowego

Możesz również skorzystać z naszego kreatora pozwu rozwodowego na podstawie wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie stworzonego przez prawników. Jest to wersja beta narzędzia, w pełni darmowa.

Możesz edytować i dowolnie modyfikować dokument tak, aby spełniał Twoje oczekiwania.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Poza rozwodem

Pamiętaj, że w sprawie rozwodowej poza rozwiązaniem małżeństwa możesz wnioskować o:

 1. określenie opieki nad dziećmi; 
 2. ustalenie i zasądzenie alimentów na dzieci;
 3. określenie miejsca zamieszkania dzieci; 
 4. wyłączenie wspólności majątkowej;
 5. podział majątku małżeńskiego;
 6. zasądzenie alimentów na siebie; 
 7. zmianę miejsca zamieszkania;
 8. zabezpieczenie wszystkich powyższych kwestii na czas trwania sprawy.

Zachęcam do przeczytania artykułu: Wszystko o rozwodzie, aby zgłębić każdy z powyższych tematów. Ta podstawowa wiedza jest Ci niezbędna, jeśli chcesz przez proces rozwodu przebrnąć bez pomocy prawników.

Niezbędne dane

Wniosek o rozwód wzór pozwu o rozwód

Jeśli postanowisz sam napisać pozew o rozwód, powinien on zawierać następujące informacje:

Oznaczenie sądu

Sprawa związana z rozwiązaniem małżeństwa może być rozpatrywana jedynie przez sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, o ile przynajmniej jeden z nich nadal ma tam miejsce zamieszkania lub zwykły pobyt. W przypadku braku takiej podstawy właściwym sądem jest sąd miejsca zamieszkania pozwanej strony, a jeśli i ta podstawa nie istnieje — sąd miejsca zamieszkania powoda.

Dane stron

Pozew o rozwód powinien wskazywać, kto jest stronami w sprawie, kto jest powodem, a kto pozwanym. Należy wskazać imiona, nazwiska, adresy, oraz nr PESEL.

Data i miejscowość

Jak każde pismo procesowe, pozew o rozwód należy opatrzyć datą, oraz wskazać miejsce jego sporządzenia.

Oznaczenie rodzaju pisma

Pismo powinno być oznaczone jako "Pozew o rozwód (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie)".

Oczekiwania

W treści pozwu o rozwód należy wskazać, czy żąda się orzekania o winie, czy sąd ma od tej czynności odstąpić i przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron. Należy przedstawić swoje oczekiwania, wnioskowane zabezpieczenia procesowe, ewentualne zwolnienie z kosztów, bądź obciążenie nimi strony przeciwnej, kwestie, o których sąd ma rozsądzać, a które mają pozostać bez rozpatrzenia.

Podpis strony

Wniosek o rozwód musi być podpisany przez stronę albo lub pełnomocnika.

Załączniki

Należy wymienić wszystkie załączniki dołączone do wniosku o rozwód.

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Powód (osoba, która składa pozew o rozwód) musi uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające złożenie wniosku, oraz zawrzeć w nim:

 • Informacje o zawarciu związku małżeńskiego;
 • Informacje o dzieciach (jeśli są);
 • Informacje o dochodach;

Dodatkowo:

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozwód wzór pozwu o rozwód pdf pozew o rozwód wzór bezpłatny”

Do pozwu o rozwód dołącz koniecznie wymagane dokumenty:

 • Akt zawarcia małżeństwa;
 • Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych;
 • Akty urodzenia dzieci (jeśli są);
 • Odpis małżeńskiej umowy majątkowej (jeśli taką posiadacie)

Jeśli zamierzasz wnioskować o alimenty na dzieci, wskazane jest, aby dołączyć dowody przedstawiające koszty utrzymania dzieci i gospodarstwa domowego. W sytuacji wnioskowania o alimenty na siebie musisz się zapoznać z warunkami ich otrzymania i przedstawić dowody, które wykażą, iż na skutek rozwodu będziesz cierpieć niedostatek.

Wyszczególnij wszystkie dokumenty, które załączysz pod treścią pozwu tytułując: „Załączniki”.

Nie zapomnij złożyć własnoręcznego podpisu!

Zabezpieczenie na czas trwania procesu

Niezwykle istotne jest, aby w pozwie o rozwód umieścić zapis o zabezpieczeniu na czas trwania procesu. Przedmiotem zabezpieczenia może być sposób korzystania ze wspólnego majątku, jak i sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, opieka nad dziećmi, miejsce ich zamieszkania i alimenty. Jest to o tyle istotne, że sąd może wydać postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia nawet zaocznie. Wówczas nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu postępowanie się przedłuży, najważniejsze kwestie wiążące ze sobą małżonków na czas trwania postępowania będą zabezpieczone.

Dlaczego jest to takie ważne? Przeczytaj Chwyty poniżej pasa

Niezbędne informacje

Pamiętaj, że wniosek o rozwód powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje. Musisz też załączyć do niego wszelkie wymagane dokumenty. W innym wypadku sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód musisz wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, co oznacza rozpad więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Jest to warunek, którego spełnienie wymagane jest do uzyskania rozwodu.

Warto zapoznać się, ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat rozwodu, dlatego zachęcam do przeczytania artykułu: Wszystko o rozwodzie.

Możesz się również zwrócić o pomoc do prawnika. Jednakże w takiej sytuacji musisz liczyć się z dosyć wysokim kosztem. Szacunkowo wynosi on od 5000 zł do 20000 zł.

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

Należy zachować wszystkie wymogi formalne i materialne zawarte w pozwie o rozwód bez orzekania o winie. Wskazać jednak należy okoliczności, które mogły świadczyć o winie drugiej strony. Warto bardziej szczegółowo się zapoznać z powodami, dla których sąd rozsadza o winie, opisanymi szczegółowo w tym artykule i w swoim pozwie odnieść się do odpowiednich sytuacji.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie - wzór

Generowanie pozwu rozwodowego

jak napisać pozew o rozwód

Jesteśmy w trakcie tworzenia nowoczesnych narzędzi, które ułatwią Ci przebrnięcie przez meandry prawnicze, jakie w rozwodzie czyhają na każdym kroku.

Jednym z nich jest kreator pozwu rozwodowego on-line w wersji beta, warto z niego skorzystać, ponieważ pozwoli on edytować i modyfikować wzór pozwu rozwodowego utworzonego przez prawników.

Kreator pozwu - wypróbuj wersję testową

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie


W odróżnieniu do wniosku o separację, w sytuacji rozwodu nie stosuje się wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Nawet, jeśli małżonkowie są zgodni, jeden z nich składa pozew, a drugi na niego odpowiada. Jeśli oczekiwania stron się pokrywają, proces potrwa bardzo szybko. Nie składa się jednak
wspólnego pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie nadal nie wiesz jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Najczęściej zadawane pytania

Wspólny pozew o rozwód


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozew o rozwód może złożyć tylko jeden z małżonków. Ważne jest, że taki sposób rozpoczęcia procesu rozwodowego nie wpływa negatywnie na sytuację procesową drugiego małżonka. Nie stawia go to również w mniej korzystnym świetle, ponieważ w trakcie procesu obie strony mają równe prawa do przedstawiania swoich argumentów i dowodów.

W procesie rozwodowym sąd bada przyczyny rozpadu małżeństwa, a także rozstrzyga o innych ważnych kwestiach, takich jak władza rodzicielska nad dziećmi, alimenty czy podział majątku wspólnego. Obie strony mają możliwość wyrażenia swoich stanowisk i zastrzeżeń, a ostateczna decyzja zależy od oceny sądu.Najczęstsze argumenty do rozwodu

Najczęstsze powody i argumenty do rozwodu to:

 • Zdrada - niezachowanie wierności małżeńskiej.
 • Przemoc - zarówno fizyczna, jak i emocjonalna.
 • Nałogi, takie jak:

  • Alkoholizm i nadużywanie alkoholu
  • Narkomania
  • Lekomania (nadużywanie leków)
  • Seksoholizm
  • Zakupoholizm
  • Hazard
  • Uzależnienie od mediów społecznościowych i gier komputerowych
 • Zaniedbywanie domu, małżonka lub dzieci - brak odpowiedzialności za rodzinę.
 • Lenistwo - brak chęci do podjęcia pracy lub angażowania się w życie rodziny.
 • Brak zainteresowania sobą nawzajem - utrata więzi emocjonalnej.
 • Niezgodność charakterów - fundamentalne różnice w osobowościach.
 • Brak miłości - zanik uczuć między małżonkami.
 • Brak współżycia seksualnego - problemy w sferze intymnej.
 • Karalność - problemy z prawem jednego z małżonków.
 • Konflikty z rodziną małżonka - napięcia w relacjach z teściami lub innymi krewnymi.
 • Nieporozumienia na tle finansowym - różnice w podejściu do pieniędzy.
 • Rozłąka, porzucenie - długotrwałe oddzielenie od małżonka.
 • Odmienne cele życiowe - różnice w planach i aspiracjach na przyszłość.

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku?

Czas oczekiwania na rozwód w Polsce, od momentu złożenia wniosku rozwodowego, może znacznie różnić się w zależności od wielu czynników. Zwykle pierwsza rozprawa rozwodowa odbywa się około trzech miesięcy po złożeniu pozwu rozwodowego, jednak ten okres może się różnić ze względu na obciążenie sądu i skomplikowanie sprawy rozwodowej.

Aby przyspieszyć proces rozwodowy, ważna jest dokładność i kompletność dokumentacji rozwodowej. Upewnij się, że Twój pozew rozwodowy jest precyzyjny i zawiera wszystkie wymagane informacje oraz dokumenty. Brakujące lub błędne dane mogą powodować znaczne opóźnienia w procesie rozwodowym.

Ponadto, ustalenie z małżonkiem kwestii takich jak podział majątku, opieka nad dziećmi czy alimenty może przyspieszyć rozprawę rozwodową. Jeśli uda się dojść do porozumienia i przedstawić je sądowi, może to wyeliminować konieczność mediacji.

Regularna komunikacja z sądem jest również istotna. Utrzymując kontakt z Biurem Obsługi Interesanta właściwego sądu, możesz być na bieżąco z postępami w swojej sprawie rozwodowej. Dowiedz się, czy Twojej sprawie został nadany już bieg oraz czy sąd potrzebuje dodatkowych informacji lub dokumentów, co może przyczynić się do przyspieszenia procesu rozwodowego.

Podział majątku a rozwód

Zachęcam do przeczytania artykułu: Podział majątku a rozwód, w którym są szczegółowo omówione wszelkie kwestie dotyczące podziału majątku.

Czego nie robić podczas rozwodu?

W trakcie procesu rozwodowego kluczowe jest zachowanie pewnych zasad, aby nie pogorszyć sytuacji sądowej oraz dla zachowania własnego dobrego samopoczucia. Oto kilka istotnych zachowań, których należy unikać:

 1. Unikaj dyskutowania na temat rozwodu w obecności dzieci: Rozmowy o konfliktach z byłym partnerem czy szczegółach rozwodu, gdy dzieci są w pobliżu, mogą niepotrzebnie stresować je i negatywnie wpływać na ich postrzeganie rodziców.
 2. Nie dokonuj drastycznych zmian w stylu życia w celu wpływania na decyzje sądowe: Takie działania jak porzucenie pracy czy unikanie płacenia alimentów mogą mieć niekorzystny wpływ na orzeczenia sądowe dotyczące podziału majątku czy ustalenia opieki nad dziećmi.
 3. Wstrzymaj się od wchodzenia w nowy związek podczas procesu rozwodowego: Rozpoczynanie nowej relacji w tym okresie może komplikować sprawę, szczególnie jeśli staje się przedmiotem sporu.
 4. Zadbaj o swoje finanse: Śledzenie wydatków i dochodów jest ważne, zwłaszcza w kontekście ustalania alimentów czy podziału majątku.
 5. Nie publikuj szczegółów rozwodu w mediach społecznościowych: Informacje udostępniane publicznie mogą zostać wykorzystane w procesie sądowym.

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża?

Aby napisać pozew o rozwód z winy męża, warto zapoznać się z artykułami i rozważyć, czy w Twojej sytuacji jest to dobre rozwiązanie. Nie w każdej sytuacji bowiem rozwód z orzekaniem o winie się opłaca

Rozwód z orzekaniem o winie: Czy warto walczyć o swoją niewinność?
Jak szybko dostać rozwód?
Wszystko o rozwodzie - rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?
Jak załatwić męża przy rozwodzie?
Rozwód za porozumieniem stron

Zachęcam do wyboru i pobrania adekwatnego dla Twojej sytuacji wzoru pozwu rozwodowego: Wzoru pozwów o rozwód.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Złożenie pozwu o rozwód za porozumieniem stron ponosi się opłatę w wysokości 600 zł. Koszty sądowe dzielone są po połowie, zatem osoba pozwana będzie zobowiązana do zwrotu połowy kosztów rozwodu.

Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Mediator sądowy sporządza ugodę w kwocie około 150 zł. Zachęcam do kontaktu kontakt@kreator-sadowy.pl

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

W pozwie o rozwód bez orzekaniem o winie należy podkreślić i uzasadnić, że rozpad więzi małżeńskiej jest trwały i zupełny w zakresie fizycznym, emocjonalnym i gospodarczym.

Czy masz poruszać powody rozpadu więzi małżeńskiej? takie jak zdrada, przemoc? Lepiej o tym wspomnieć w bardzo ogólny sposób, aby była możliwość rozwinięcia tematu, jeśli się okaże, że druga strona zgody nie wyraża na rozwód i odbędzie się on z orzekaniem o winie.