Oficjalny dokument na biurku

Pozew o rozwód 2023 - Praktyczne wskazówki. Wzory do edycji

(aktualizacja)

Rozwód może być trudnym i emocjonalnym doświadczeniem dla każdej pary. Jednak w przypadku nieodwracalnych różnic i niemożności kontynuowania małżeństwa, pozew rozwodowy może być nieuniknionym krokiem. W tym artykule omówimy istotne informacje dotyczące procesu pozwu rozwodowego, kroki do podjęcia oraz czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

Pozew o rozwód

Dłoń trzymająca obrączkę ślubną

Jakie są sposoby rozwiązania małżeństwa?

Forma rozstrzygnięcia o rozwiązaniu małżeństwa różni się w zależności od przyczyn leżących u podstawy decyzji o rozwodzie, wniosków, roszczeń i postaw stron oraz prawnego uzasadnienia tej decyzji. Rozwód może nastąpić z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie.

 1. Rozwód bez orzekania o winie: Sąd rozwiązuje małżeństwo bez określania, która ze stron jest winna rozkładowi pożycia małżeńskiego. Jest to możliwe, jeśli obie strony zgadzają się co do tego, że nie chcą określenia winy, lub jeśli wykazanie winy jednej ze stron byłoby związane z nadmiernymi trudnościami.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie:

 • Wina wyłączna jednej strony: Sąd orzeka rozwód i jednocześnie stwierdza, że jedna ze stron jest wyłącznie winna rozkładowi pożycia małżeńskiego. Orzeczenie takie może mieć skutki w innych aspektach rozwodu, takich jak podział majątku czy ustalanie kontaktów z dziećmi.
 • Wina obopólna: Sąd orzeka, że obie strony są winne rozkładowi pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.

Aby sąd mógł orzec rozwód, musi być udowodnione, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi i nie ma nadziei na jego przywrócenie. Bez względu na to, czy rozwód następuje z orzekaniem o winie czy bez, zawsze jest to skomplikowany i trudny proces dla obu stron.

Wybór odpowiedniego sposobu zależy od specyfiki konkretnej sytuacji, dostępnych dowodów oraz preferencji stron. W pierwszej kolejności zależy od złożonych wniosków w pozwie rozwodowym.

Jaki pozew złożyć?

W związku z powyższym warto dokładnie się zastanowić, na jakim rozstrzygnięciu Ci zależy, rozważyć plusy i minusy wszelkich możliwych opcji i podjąć decyzję, jak najbardziej dla siebie korzystną.

Jeśli nie wiesz, jak zabrać się za pisanie pozwu rozwodowego, możesz skorzystać z gotowych wzorów, oraz zapoznać się dokładnie, co powinno zostać w nim zawarte. Poniżej znajduje się lista artykułów z precyzyjnymi informacjami i wskazówkami, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu pozwu rozwodowego. Zamieszczone są gotowe edytowalne wzory pozwów rozwodowych, które znacząco uproszczą Ci tę czynność,

Wzory pozwów o rozwód

Wybór odpowiedniego wzoru pozwu o rozwód jest niezbędny, by adekwatnie odzwierciedlić sytuację, cele i intencje stron.

 • Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — bez dzieci -> Jeśli Twoje małżeństwo doznało rozpadu więzi na wielu płaszczyznach — emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej, a nie macie wspólnych dzieci — ten wzór jest dla Ciebie. Umożliwia on rozstanie bez niepotrzebnej eskalacji konfliktu i bez wskazywania winnych.
 • Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie — z dziećmi -> Jeżeli obie strony są zgodne co do rozwodu, jednakże obecność w małżeństwie dzieci obliguje do zabezpieczenia ich praw, tj. zapewnienia środków utrzymania, oraz uregulowania kwestii kontaktów, wybierz ten wzór pozwu. Wykorzystując go, wnioskujesz o alimenty, regulujesz kwestie miejsca zamieszkania dzieci.
 • Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie bez dzieci -> Jeżeli chcesz, by sąd wskazał stronę winną rozpadowi pożycia małżeńskiego w procesie rozwodowym, jednakże nie macie wspólnych dzieci, ten wzór jest dla Ciebie. Proces będzie wymagał dostarczenia odpowiednich dowodów oraz możliwości przesłuchania świadków.
 • Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z dziećmi -> Ten wzór jest odpowiedni, gdy chcesz, by sąd wskazał winną stronę, a jednocześnie zależy Ci na uregulowaniu spraw związanych z opieką nad dziećmi, miejscem ich zamieszkania, widzeniami oraz alimentami. Proces będzie bardziej skomplikowany, ale może zapewnić szereg korzyści, jeśli sądu uzna winę pozwanego.
 • Wzór pozwu o rozwód z podziałem majątku -> Jeśli małżeństwo jest zgodne co do podziału majątku i chce przy okazji sprawy rozwodowej tego dokonać, ten wniosek jest właściwy.

Dokładne określenie swojej sytuacji i odpowiedni wybór wzoru pozwu jest kluczem do skutecznego i sprawnego przeprowadzenia procesu rozwodowego. Bez względu na okoliczności, pamiętaj o poszanowaniu praw drugiej strony oraz dobru dzieci.

Jak wygląda proces składania pozwu

1. Skompletowanie dokumentów -> Przed złożeniem dokumentu będziesz musiał/a dostarczyć niezbędne dokumenty takie jak:

 • odpis aktu małżeństwa;
 • dowód uiszczenia opłaty od sądu (na ten moment 600 zł);
 • ewentualne umowy przedmałżeńskie;
 • dowody tożsamości;
 • kontakt do świadka, jeśli dzieci ze związku małżeńskiego są niepełnoletnie;
 • odpisy aktów urodzenia dzieci;
 • odpis pozwu o rozwód wraz z załącznikami.

2. Złożenie pozwu -> Pozew rozwodowy powinien zawierać informacje dotyczące małżonków, przyczyn rozwodu oraz żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów. Pamiętaj, że ważne jest precyzyjne sformułowanie żądań i przedstawienie przekonujących argumentów.

3. Powiadomienie drugiego małżonka -> Po złożeniu pozwu sąd przekaże kopię drugiemu małżonkowi (pozwany). Zazwyczaj istnieje określony czas, w którym pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, a liczy on dwa tygodnie.

4. Proces sądowy -> Drugi małżonek składa odpowiedź na pozew do Sądu. W trakcie procesu będą przeprowadzane przesłuchania, przesłuchania świadków i przedstawianie dowodów. Ostateczne decyzje dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów zostaną podjęte przez sędziego.

5. Konsultacja z prawnikiem -> Konsultacja z prawnikiem jest często kosztownym przedsięwzięciem, aczkolwiek możesz z niej skorzystać. Dzięki naszej stronie i naszym artykułom pomożemy Ci poradzić sobie z ciężarem rozwodu samemu.

Czy zgoda małżonka jest potrzebna na rozwód?

Para podająca sobie dłonie.

Jeśli małżonek nie wyraża zgody na rozwód, następuje orzekanie o winie. Jeśli osoba winna rozpadowi więzi małżeńskiej, chce się o niego ubiegać, a niewinna jest odmiennego zdania -> Sąd nie da rozwodu. Jeśli składasz pozew o rozwód z orzekaniem o winie i strona winna, nie chce się na niego zgodzić — wciąż możesz ubiegać się o rozwód, gdyż zgoda winnego małżonka nie jest potrzebna.

Rozwód bez orzekania o winie nie wystąpi jeśli któraś ze stron się na niego nie zgadza❗ 

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Złożyłeś/łaś pozew o rozwód, ale z jakiegoś powodu zmieniłeś/łaś zdanie co do postępowania rozwodowego i zastanawiasz się, czy można to jeszcze cofnąć? Tak! Zgodnie z artykułem 203  § 1 kodeksu postępowania cywilnego, można cofnąć pozew rozwodowy bez zgody pozwanego, aż do momentu rozpoczęcia rozprawy.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Każdy decydując się na złożenie pozwu o rozwód, powinien być w pełni świadomy swojej decyzji. Proces składania pozwu może być stresujący i męczący, ale musimy pamiętać, że robimy to dla własnego dobra i jeśli ma nam to pomóc — damy radę przez to przejść. Zachęcamy do skorzystania z naszych wzorów, dzięki którym proces złożenia pozwu będzie nieco łatwiejszy.

Powiązane artykuły