Dokument pisany odręcznie stalówkowym piórem symbolizujący pozew o rozwód

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie? Skorzystaj ze wzoru!

(aktualizacja)

Cześć! Zastanawiasz się, jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie nie posiadając dzieci? W tym artykule uzyskasz wszelkie informacje na temat tego pozwu i jak go napisać.

Co musisz wiedzieć?

Rozwód z orzekaniem o winie

Mężczyzna piszący na kartce papieru

Na pozew o rozwód z orzekaniem o winie często decydują się osoby, które chcą, aby "sprawiedliwości stało się zadość" i nie ma w tym nic złego. Jeśli Twój małżonek zdradzał Cię, miał problemy z używkami — to logiczne, że chcesz zawalczyć o swoje.

Ważne jest, aby mieć uzasadniony powód do takiego pozwu. Musisz wiedzieć, że cały rozwód jest dużo bardziej czasochłonny od tych bez orzekania o winie i będzie kosztował Cię na pewno dużo więcej emocji. Usiądź na spokojnie i pomyśl, czy jesteś gotowy/a na taki rozwód.

Kiedy warto, a kiedy nie?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie warto złożyć w sytuacji, gdy strony żyją w atmosferze konfliktowej i nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii warunków rozstania.

Ponadto należy tę opcję rozważyć, jeśli osoba, która składa pozew, na skutek rozwodu uzyska oczywiste korzyści (np. jej sytuacja materialna na skutek rozwodu ulegnie pogorszeniu).

Zalety rozwodu z orzekaniem o winie

  • W sytuacji uznania winy jednego z małżonków otwiera się droga do bezterminowego uzyskiwania alimentów dla osoby, której sytuacja materialna po rozwodzie się pogorszy;
  • Możliwy się staje również korzystniejszy podział majątku wspólnego dla mniej zamożnego małżonka .

Wady rozwodu z orzekaniem o winie

  • Długotrwały proces - średnio 2-3 lata (w niektórych sytuacjach bywa to korzyścią);
  • Częste i niespodziewane orzeczenia o winie obopólnej;
  • Duże ryzyko dla małżonka bardziej zamożnego związane z alimentami i mniej korzystnym podziałem majątku;
  • Ponadprzeciętny stres dla uczestników, oraz członków ich rodzin;
  • Pogorszenie relacji w otoczeniu - z uwagi na wzywanie do sądu świadków obu stron.

W jakiej sytuacji sąd orzeka o winie? Co małżonek musi "przeskrobać"?

Edytor pozwu o rozwód z orzekaniem o winie (bez dzieci)

Najnowsze narzędzie, które umożliwia Ci edycję Twojego pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci). Jest to wzór pozwu rozwodowego online stworzony przez prawników, który umożliwia Ci modyfikację jego treści i dokonanie wydruku PDF.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Wzór pozwu o rozwód do pobrania

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie bez dzieci jest dokumentem, który ma na celu ułatwienie proceduralnej czynności, jaką jest tworzenie pozwu rozwodowego.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie — bez dzieci

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie bez dzieci?

Teraz krok po kroku dowiesz się jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Pod tymi informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Wskaż role procesowe, a za nimi imiona i nazwiska stron. Gdy już to zrobisz, napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa i pisząc, że jest to rozwód z orzekaniem o winie. Taki punkt może wyglądać tak:

"Rozwiązanie przez rozwód małżeński powódki/powodu …………. z pozwaną/pozwanym ………….., zawartego w dniu …………r. przed ………….(np. Kierownikiem Stanu Urzędu Cywilnego) w ……….. z winy pozwanej/pozwanego;"

W jednym z punktów należy napisać, że wnosisz o zasądzenie od pozwanej/pozwanego o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz powódki/powodu. Dzięki temu osoba winna rozpadowi małżeńskiemu poniesie wszelkie koszty związane z opłatą sądową. Taki podpunkt może brzmieć tak:

"Zasądzenie od pozwanej/pozwanego o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz powódki/powodu;"

W kolejnym podpunkcie wnosisz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, winy pozwanej/pozwanego w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron, w szczególności majątkowej i zawodowej. Przykład takiego podpunktu może wyglądać tak:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, winy pozwanej/pozwanego w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron, w szczególności majątkowej i zawodowej;"

Ostatnią rzeczą jest napisanie, że wnosisz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków. Dzięki temu świadkowie udowodnią fakt, iż pozwany/pozwana jest winny rozpadowi małżeństwa. Przykład takiego podpunktu może wyglądać tak:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków:"

Po napisaniu wszystkich podpunktów trzeba podać każdego świadka. Zaczynasz od napisania cyfry "1" jako iż jest to pierwszy świadek (przy kolejnych świadkach cyfra rośnie w górę). Później piszesz jej/jego imię i nazwisko, dokładny obecny adres zamieszkania i dopisujesz "co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego winy pozwanej/pozwanego."

Przy każdym z dowodów musisz wskazać, na jaką okoliczność go składasz tzn. co to ma udowodnić.

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. W uzasadnieniu należy podać wszystkie przesłanki do uzyskania rozwodu. Musisz wykazać, że rozwód więzi fizycznych, gospodarczych i emocjonalnych zakończył się z winy eksmałżonka. Pamiętaj, by podać wszystkie przykłady jasno i klarownie. Nie istnieje gotowy wzór pozwu, ponieważ każda sytuacja jest indywidualna, a powody rozstań rozmaite. Jeśli posiadasz jakieś dowody — dodaj je do załączników.

5. Załączniki, które musisz dodać to: odpis pozwu z załącznikami, skrócony akt małżeństwa, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty wymienione w treści pozwu. 

6. Podpis - nie zapomnij się własnoręcznie podpisać.

Alimenty na niewinnego małżonka

Alimenty na małoletnie dziecko nie zmieniają się w żadnym przypadku. W rozwodzie z orzekaniem o winie jak i bez — wyglądają one tak samo. Inna jest tutaj jednak kwestia alimentów na siebie, dorosłego. Jeśli winnym rozpadu małżeństwa jest wyłącznie Twój małżonek/małżonka, a twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu — możesz żądać alimentów. W momencie, gdy podczas trwania małżeństwa twoja sytuacja była stabilna, a po rozwodzie twoja stopa życiowa ulegnie/uległa pogorszeniu — również możesz ubiegać się o alimenty. Alimenty podczas orzeczenia o winie nie mają określonego czasu trwania, a co za tym idzie — mogą być płacone nawet do końca życia, choć są pewne wyjątki:

Jeśli po rozwodzie zawrzesz nowy związek małżeński bądź twoja sytuacja finansowa znacząco się poprawi - Twój były partner ma prawo wnioskować o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec Ciebie!

Koszty rozwodu

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie? - 600 zł. Ponosi je małżonek winny rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Ciężko jest ustalić, ile będzie trwał taki rozwód, ponieważ jest on zależny od wielu czynników takich jak — zebranie wszystkich świadków, ilości materiałów i współpracy. Jeśli kilku świadków nie stawi się w sądzie — Sąd wytoczy kolejny termin sprawy. Taki rozwód może trwać nawet do kilku lat. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość.

Postępowanie zabezpieczające

Ma ono na celu zapobieżeniu potencjalnym szkodom, naruszeniom praw lub przemocy, które mogą wystąpić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Obie strony mogą ubiegać się o takie postępowanie. Dzięki temu postępowaniu możesz zobowiązać twojego eksmałżonka do płacenia alimentów już podczas trwania postępowania o rozwód. Umożliwia on również ustalenie kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest dużo bardziej emocjonalny i czasochłonny niż ten bez orzeczenia o winie. Należy jednak nie tracić nadziei na pozytywne rozwiązanie sprawy i pamiętać, że cierpliwość to klucz do sukcesu.

Powiązane artykuły