Pozew o rozwód z orzekaniem o winie WZÓR

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Skorzystaj ze wzoru!

(aktualizacja)

Cześć! Zastanawiasz się, jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie nie posiadając dzieci? W tym artykule uzyskasz wszelkie informacje na temat tego pozwu i jak go napisać.

Co musisz wiedzieć?

Rozwód z orzeczeniem o winie

Wzór pozew z orzekaniem o winie wzór

Na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie często decydują się osoby, które chcą, aby "sprawiedliwości stało się zadość" i nie ma w tym nic złego. Jeśli Twój małżonek zdradzał Cię, miał problemy z używkami — to logiczne, że chcesz zawalczyć o swoje.

Ważne jest, aby mieć uzasadniony powód do takiego pozwu. Musisz wiedzieć, że cały rozwód jest dużo bardziej czasochłonny od tych bez orzekania o winie i będzie kosztował Cię na pewno dużo więcej emocji. Usiądź na spokojnie i pomyśl, czy jesteś gotowy/a na taki rozwód.

Kiedy warto, a kiedy nie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie warto złożyć w sytuacji, gdy strony żyją w atmosferze konfliktowej i nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestii warunków rozstania.

Ponadto należy tę opcję rozważyć, jeśli osoba, która składa pozew, na skutek rozwodu uzyska oczywiste korzyści (np. jej sytuacja materialna na skutek rozwodu ulegnie pogorszeniu).

Czasem jest to konieczność, gdy wiesz, że Twój współmałżonek nie chce dać Ci rozwodu.

Zalety rozwodu z orzeczeniem o winie

  • W sytuacji uznania winy jednego z małżonków otwiera się droga do bezterminowego uzyskiwania alimentów dla osoby, której sytuacja materialna po rozwodzie się pogorszy;
  • Możliwy się staje również korzystniejszy podział majątku wspólnego dla mniej zamożnego małżonka .

Wady rozwodu z orzeczeniem o winie

  • Długotrwały proces - średnio 2-3 lata (w niektórych sytuacjach bywa to korzyścią);
  • Częste i niespodziewane orzeczenia o winie obopólnej;
  • Duże ryzyko dla małżonka bardziej zamożnego związane z alimentami i mniej korzystnym podziałem majątku;
  • Ponadprzeciętny stres dla uczestników, oraz członków ich rodzin;
  • Pogorszenie relacji w otoczeniu - z uwagi na wzywanie do sądu świadków obu stron.

W jakiej sytuacji sąd orzeka o winie? Co małżonek musi "przeskrobać"?

Edytor pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie (bez dzieci)

Najnowsze narzędzie, które umożliwia Ci edycję Twojego pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci). Jest to wzór pozwu rozwodowego online stworzony przez prawników, który umożliwia Ci modyfikację jego treści i dokonanie wydruku PDF.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Wzór pozwu o rozwód do pobrania

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie bez dzieci jest dokumentem, który ma na celu ułatwienie proceduralnej czynności, jaką jest tworzenie pozwu rozwodowego.

Wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie — bez dzieci

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie bez dzieci?

Teraz krok po kroku dowiesz się jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej bądź prawej stronie (nie ma to najmniejszego znaczenia) zamieść uczestników postępowania, określ ich rolę w sprawie. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już określiłaś/łeś role procesowe, umieść pod nimi: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Aby złożyć skuteczny pozew o rozwód z orzekaniem o winie, kluczowe są dowody i uzasadnienie. Jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać, nie wiesz, jak udowodnić winę małżonka lub zwyczajnie nie masz na to czasu, możemy Ci w tym pomóc.

Sporządzenie pisma procesowego przez prawnika

od 99 zł do 497 zł
(w zależności od wymaganego czasu i zaangażowania)

3. Pod tymi informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Wskaż role procesowe, a za nimi imiona i nazwiska stron. Gdy już to zrobisz, napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty, podając numer aktu małżeństwa i pisząc, że jest to rozwód z orzekaniem o winie. Taki punkt może wyglądać tak:

"Rozwiązanie przez rozwód małżeński powódki/powodu …………. z pozwaną/pozwanym ………….., zawartego w dniu …………r. przed ………….(np. Kierownikiem Stanu Urzędu Cywilnego) w ……….. z winy pozwanej/pozwanego;"

W jednym z punktów należy napisać, że wnosisz o zasądzenie od pozwanej/pozwanego o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz powódki/powodu. Dzięki temu osoba winna rozpadowi małżeńskiemu poniesie wszelkie koszty związane z opłatą sądową. Taki podpunkt może brzmieć tak:

"Zasądzenie od pozwanej/pozwanego o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz powódki/powodu;"

W kolejnym podpunkcie wnosisz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, winy pozwanej/pozwanego w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron, w szczególności majątkowej i zawodowej. Przykład takiego podpunktu może wyglądać tak:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, winy pozwanej/pozwanego w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron, w szczególności majątkowej i zawodowej;"

Ostatnią rzeczą jest napisanie, że wnosisz o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków. Dzięki temu świadkowie udowodnią fakt, iż pozwany/pozwana jest winny rozpadowi małżeństwa. Przykład takiego podpunktu może wyglądać tak:

"Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka/świadków:"

Po napisaniu wszystkich podpunktów trzeba podać każdego świadka. Zaczynasz od napisania cyfry "1" jako iż jest to pierwszy świadek (przy kolejnych świadkach cyfra rośnie w górę). Później piszesz jej/jego imię i nazwisko, dokładny obecny adres zamieszkania i dopisujesz "co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego winy pozwanej/pozwanego."

Przy każdym z dowodów musisz wskazać, na jaką okoliczność go składasz tzn. co to ma udowodnić.

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. W uzasadnieniu należy podać wszystkie przesłanki do uzyskania rozwodu. Musisz wykazać, że rozwód więzi fizycznych, gospodarczych i emocjonalnych zakończył się z winy eksmałżonka. Pamiętaj, by podać wszystkie przykłady jasno i klarownie. Nie istnieje gotowy wzór pozwu, ponieważ każda sytuacja jest indywidualna, a powody rozstań rozmaite. Jeśli posiadasz jakieś dowody — dodaj je do załączników.

5. Załączniki, które musisz dodać to: odpis pozwu z załącznikami, skrócony akt małżeństwa, dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty wymienione w treści pozwu. 

6. Podpis - nie zapomnij się własnoręcznie podpisać.

Alimenty na niewinnego małżonka

Rozwód z orzekaniem o winie alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na małoletnie dziecko nie zmieniają się w żadnym przypadku. W rozwodzie z orzekaniem o winie jak i bez — wyglądają one tak samo. Inna jest tutaj jednak kwestia alimentów na siebie, dorosłego.

Jeśli winnym rozpadu małżeństwa jest wyłącznie Twój małżonek/małżonka, a twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu — możesz żądać alimentów. Alimenty podczas orzeczenia o winie nie mają określonego czasu trwania, a co za tym idzie — mogą być płacone nawet do końca życia, choć są pewne wyjątki:

Jeśli po rozwodzie zawrzesz nowy związek małżeński bądź twoja sytuacja finansowa znacząco się poprawi - Twój były partner ma prawo wnioskować o zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec Ciebie!

Konsultacja online z prawnikiem

Koszty rozwodu

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie? - 600 zł. Ponosi je małżonek winny rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Ciężko jest ustalić, ile będzie trwał taki rozwód, ponieważ jest on zależny od wielu czynników takich jak — zebranie wszystkich świadków, ilości materiałów i współpracy. Jeśli kilku świadków nie stawi się w sądzie — Sąd wytoczy kolejny termin sprawy. Taki rozwód może trwać nawet do kilku lat. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość.

Postępowanie zabezpieczające

Ma ono na celu zapobieżeniu potencjalnym szkodom, naruszeniom praw lub przemocy, które mogą wystąpić w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Obie strony mogą ubiegać się o takie postępowanie. Dzięki temu postępowaniu możesz zobowiązać twojego eksmałżonka do płacenia alimentów już podczas trwania postępowania o rozwód, rozstrzygnąć kwestię korzystania ze wspólnego mieszkania, czy majątku.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Potrzebujesz konsultacji, jak zabrać się za rozwód z orzeczeniem o winie, skonsultuj się z prawnikiem.

Konsultacja online z prawnikiem

Podsumowanie

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie jest dużo bardziej wymagający emocjonalnie i czasochłonny niż ten bez orzeczenia o winie. Należy jednak nie tracić nadziei na pozytywne rozwiązanie sprawy i pamiętać, że cierpliwość to klucz do sukcesu.

Powiązane artykuły