Kalkulator alimentów

Kalkulator alimentów 2024 wzór pozwu o alimenty do edycji! HIT!!!

(aktualizacja)

Kalkulator alimentów na dziecko 2024 to innowacyjne narzędzie, które ułatwi Ci dokładne oszacowanie kosztów utrzymania Twojego dziecka. Zdasz sobie sprawę, jak dużo ono kosztuje i o jak wielu wydatkach się zapomina. Będziesz dzięki temu świadomy, jakiej kwoty alimentów powinieneś oczekiwać od drugiego rodzica dziecka.

Czy otrzymasz kwotę wygenerowaną przez kalkulator alimentów? Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji finansowej i osobistej znajduje się drugi rodzic, jaki ma realny wkład w wychowanie i utrzymanie dziecka.

Niemniej jednak jeśli planujesz wystąpić o zasądzenie alimentów lub ich podwyższenie, warto wypełnić dane w kalkulatorze alimentów, pobrać i wydrukować kosztorys utrzymania dziecka PDF i złożyć w Sądzie jako dowód wraz z pozwem o alimenty i rachunkami na potwierdzenie ponoszonych wydatków.

Dowiesz się, co decyduje o wysokości alimentów i jak napisać wniosek o alimenty (a bardziej pozew), żeby jak najlepiej zabezpieczyć potrzeby dziecka. Zobaczysz przykładowe koszty utrzymania dziecka, jak wygląda tabela alimentacyjna PDF kalkulatora alimentacyjnego online gotowa do wydruku.

Kalkulator alimentów na dziecko: Jakie daje możliwości?

 1. Szybki kalkulator online z wydrukiem PDF;
 2. Tabela alimentacyjna z miesięcznymi kosztami utrzymania dzieci;
 3. Miesięczne zestawienie wydatków na dziecko w każdym wieku;
 4. Możliwość dodawania swoich opcji (indywidualne potrzeby dziecka);
 5. Uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb;
 6. Uwzględnienie osobistych starań rodziców;
 7. Porównanie okresów do podwyższenia alimentów;
 8. Kalkulator alimentów: narzędziem w pełni darmowym!

Kalkulator alimentów, który proponujemy, zawiera najwięcej możliwych i dogodnych opcji w porównaniu do innych kalkulatorów alimentów.

Jak uzupełnić dane w kalkulatorze alimentów 2024? Na co zwrócić uwagę?

 • Zwróć uwagę na to, czy jest to wydatek roczny, czy miesięczny.
 • Wstawiaj tylko te wartości, które jesteś w stanie udokumentować.
 • Jeśli danego wydatku nie ponosisz co miesiąc, przelicz jego wartość dzieląc na liczbę miesięcy (przykładowo: jeśli kupujesz dziecku buty raz na 3 miesiące i kosztują one 150 zł, wpisz jako miesięczny koszt kwotę 50 zł)
 • Jeśli nie jesteś w stanie pokryć konkretnych wydatków na uzasadnione potrzeby dziecka, wskaż je jako niezaspokojone potrzeby dziecka.
 • W sytuacjach niestandardowych napisz e-mail z opisem sytuacji kontakt@kreator-sadowy.pl.

Kalkulator alimentów na dziecko

Koszty utrzymania mieszkania

Inne

Koszty utrzymania samochodu

Koszty na dzieci

Aby uzyskać podgląd indywidualnych potrzeb dziecka i uzupełnić wydatki na nie ponoszone, wpisz jego imię i wiek, użyj opcji: "DODAJ DZIECKO".

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, opcja dodania kolejnego dziecka pojawi się, kiedy wypełnisz wydatki na pierwsze dziecko. Po wypełnieniu rubryk wygeneruj wydruk PDF.

Poniżej znajdziesz proponowane wzory pozwów o alimenty, które możesz samodzielnie edytować.

Pozew o alimenty wzór wniosek o alimenty

Kreator pozwu o alimenty

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Kreator pozwu o podwyższenie alimentów

Na jakiej podstawie ustala się alimenty? Przepisy 2024!

Kalkulator alimentów

Uzasadnione potrzeby dzieci a koszty utrzymania


Art. 135. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w § 1 stanowi, że: "Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego."

Oznacza to, że o
wysokości alimentów decydują dwa czynniki: możliwości zarobkowe rodzica i uzasadnione potrzeby dziecka. Pojęcie "uzasadnionych potrzeb dzieci" znacząco różni się w swej semantyce od "kosztów utrzymania dzieci". Koszty utrzymania dzieci mogą być wyższe bądź niższe od uzasadnionych potrzeb dzieci.

Uzasadnione potrzeby dzieci mogą znacząco przekraczać koszty utrzymania dzieci, ponieważ sytuacja finansowa rodzica sprawującego opiekę może nie pozwalać na pokrycie wszystkich kosztów. Oznacza to, że część uzasadnionych potrzeb pozostaje niezaspokojona. Nie można przedstawić dowodu na wydatek, który nie istnieje, zatem należy przed sądem właściwie uzasadnić konieczność zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb dziecka.

Koszt zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb może być również niższy niż koszt utrzymania dziecka. Dzieje się tak w sytuacji, gdy rodzic sprawujący opiekę niewystarczająco uzasadni dany wydatek jako niezbędny dla prawidłowego zabezpieczenia potrzeb dziecka, czyli np. fakt zakupu nadzwyczaj drogich ubrań, kosztu kredytu na mieszkanie, bądź kosztów utrzymania samochodu. Strona przeciwna właśnie zmierza do podważenia zasadności danego kosztu, dlatego też wysokość każdego z wydatków należy uzasadnić wyczerpująco, np.: "Zakup mieszkania był koniecznością, aby zabezpieczyć właściwy rozwój dziecka, ponieważ....", "Zakup drogiego sportowego obuwia jest konieczny z uwagi na wymogi klubu sportowego, do którego dziecko uczęszcza", "Zakup drogich okularów jest wydatkiem niezbędnym z uwagi na dużą wadę wzroku i konieczność zastosowania szkieł progresywnych.", itp.

Zatem każdą z potrzeb dziecka należy uzasadnić! Zarówno tą zaspokojoną, jak i tą niezaspokojoną.

I tu mamy dobrą wiadomość! Proponowany przez nas kalkulator alimentów na dziecko uwzględnia zarówno koszty utrzymania dziecka, ale także niezaspokojone potrzeby dziecko. Masz też pełną dowolność w dodawaniu indywidualnych potrzeb dziecka w tabeli wydatków, generowanej przez kalkulator alimentów.

Osobiste staranie

Kalkulator alimentów

Rodzice mają równy obowiązek zapewnienia wsparcia finansowego dla swojego dziecka, ale nie oznacza to, że muszą ponosić po połowie kosztów jego utrzymania. Przy ustalaniu alimentów sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak potrzeby dziecka, zdolności zarobkowe rodziców oraz ich wkład w opiekę nad dzieckiem przez bezpośrednie zaangażowanie.

Zgodnie z prawem, rodzice są zobowiązani do utrzymywania dziecka, jeżeli ono samo nie jest w stanie się utrzymać. Stopień tego obowiązku zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych rodziców. Możliwe jest, że obowiązek alimentacyjny będzie polegał na bezpośredniej opiece i wychowaniu dziecka.

Prawo podkreśla, że obowiązek alimentacyjny jest częścią odpowiedzialności rodzicielskiej, która obejmuje dbałość o rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka. Jeśli jeden z rodziców w pełni zajmuje się dzieckiem, sąd uwzględnia to przy ustalaniu wysokości alimentów. Graniczną wartością wieku uwzględniającą potrzebę osobistego starania jest wiek 12 lat. Im dziecko starsze, tym mniejsza potrzeba zaangażowania rodzica.

Należy jednak pamiętać, iż jest to kwestią osobniczą i zależną od konkretnej sytuacji. Dziecko po ukończeniu 13 roku życia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, poniżej tego wieku jest w pełni zależne od rodziców według przepisów prawa. Jednakże z uwagi na stan zdrowia dziecka, bądź jego indywidualny proces rozwoju, często wymaga ono większego zaangażowania rodziców przez dłuższy okres. Sąd do każdej sytuacji podchodzi indywidualnie.

Reguluje to artykuł 135 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: "Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie... może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego."


Dlatego 
Twoim celem na sprawie o zasądzenie alimentów jest wykazanie, ile zaangażowania każdego dnia wymaga wychowywanie dziecka i w jakim stopniu drugi rodzic w tym uczestniczy.

Poza kosztorysem utrzymania dziecka kalkulator alimentów uwzględnia także osobiste staranie rodzica. Możesz zaznaczyć, w ilu procentach Ty sprawujesz opiekę nad dzieckiem, a w jakim stopniu drugi rodzic.

Proponowany przez nas kalkulator alimentów na dziecko wyróżnia się tą przewagą na tle innych, konkurencyjnych kalkulatorów alimentów.

Zarobki a możliwości zarobkowe

Możliwości zarobkowe osoby to nie tylko jej obecne zarobki, ale również potencjalne dochody, które mogłaby uzyskać, gdyby właściwie wykorzystała swoje umiejętności i możliwości. W kontekście alimentów, nie można unikać obowiązku płacenia przez celowe zaniżanie dochodów lub niepełne wykorzystywanie swojego potencjału zarobkowego.

Różnica między rzeczywistymi a możliwymi dochodami jest istotna. Jeżeli ktoś ma szansę zarabiać więcej, ale tego nie robi z powodów uznanych przez sąd za niewystarczające, to sąd może uznać, że jego możliwości zarobkowe są wyższe niż aktualne dochody. Takie sytuacje mogą obejmować niepracowanie w zawodzie, w którym jest wykwalifikowany, podejmowanie pracy dorywczej zamiast stałej lub świadome zaniżanie dochodów.

Przy ocenie możliwości zarobkowych uwzględniane są różne elementy wynagrodzenia, nie tylko podstawowa pensja. Sądy biorą pod uwagę wszelkie źródła dochodów, w tym premie, dodatki, świadczenia rzeczowe oraz inne formy wynagrodzenia. Analiza tych wszystkich czynników pozwala na dokładną ocenę sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Zasada równej stopy życiowej

Zasada równej stopy życiowej to ważny element w prawie rodzinnym, który ma na celu zapewnienie, że dziecko utrzymuje standard życia odpowiadający standardowi życia obu rodziców, niezależnie od tego, z którym z nich mieszka. Ta zasada wynika z rozumienia, że dziecko ma prawo do korzystania z dobrobytu obu rodziców i że rozwód lub rozstanie rodziców nie powinno negatywnie wpływać na jego poziom życia.

Przykładowo matka zarabia 4.000 zł brutto, a ojciec 12.000 zł brutto. Zasada równej stopy życiowej sugeruje, że standard życia dziecka powinien być obliczany na podstawie dochodów obu rodziców, a nie tylko na podstawie dochodu rodzica, z którym dziecko mieszka. W tym przypadku, nawet jeśli dziecko mieszka z matką, jego standard życia powinien również odzwierciedlać wyższe dochody ojca.

Oznacza to, że obowiązki alimentacyjne obu rodziców powinny być adekwatne do ich możliwości finansowych, tak aby dziecko mogło korzystać z podobnego poziomu życia, jakiego doświadczałoby, gdyby rodzice nadal żyli razem. To ważna zasada, mająca na celu zabezpieczenie interesów dziecka w sytuacji rozstania rodziców.

Alimenty a 800+

Świadczenie 800+ nie jest wliczane do alimentów!!!

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy w art. 135 § 3 stanowi, że:
"Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:
1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303)."

Zatem sąd nie bierze pod uwagę żadnych świadczeń społecznych, w tym 800+ zasądzając kwotę alimentów.

Tabela kosztów utrzymania dziecka z kalkulatora alimentów

Kalkulator alimentacyjny

Taką tabelę kosztów utrzymania dziecka wygeneruje Tobie kalkulator alimentów na dziecko. Będzie ona zindywidualizowana pod kątem Twojego dziecka i potrzeb, jakie wskażesz. Jeśli chcesz zobaczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka WZÓR, dodaj w kalkulatorze dziecko, jego wiek, a one Ci się wyświetlą. Takie też pozycje wygenerujesz w tabeli kosztów utrzymania dziecka PDF.

W zależności od deklarowanego przez rodzica wieku dziecka kalkulator alimentów uwzględnia najważniejsze koszty utrzymania dziecka w zależności od wieku. Za jego pomocą można wygenerować kosztorys utrzymania zarazem małego dziecka, jak i dorosłego. Podział grup wiekowych pozwala wygenerować:

 • Kosztorys utrzymania małego dziecka w wieku 0-3 lat
 • Kosztorys utrzymania dziecka w wieku 3-6 lat
 • Kosztorys utrzymania dziecka w wieku 6-12 lat
 • Kosztorys utrzymania nastolatka w wieku 12-18 lat

Suma z kalkulatora alimentów a potrzeby dziecka

Sąd kieruje się przede wszystkim uzasadnionymi potrzebami dziecka. Podstawowe wydatki, takie jak żywność czy ubrania, nie zawsze wymagają szczegółowego udowodnienia. Ważniejsze jest udokumentowanie nietypowych potrzeb dziecka, takich jak hobby czy dodatkowych zajęć.

Warto również wskazać, które potrzeby dziecka nie są zaspokojone, a powinny. Wszelkie niezaspokojone potrzeby dziecka należy przed sądem szczegółowo uzasadnić, aby sąd i te potencjalne wydatki wziął pod uwagę.

Prawdopodobne, że jeśli niewystarczająco udowodnisz wydatki na dziecko lub potrzebę zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb to drugi rodzic bądź sędzia podważy część wydatków i ostateczna suma alimentów może być niższa niż suma z kalkulatora alimentów. Dlatego pamiętaj by dobrze uzasadnić wydatki i jednocześnie wskazać ich najwięcej jak to możliwe - rzadko się zdarza by drugi rodzic starał się o płacenie wyższych alimentów.

Czy warto korzystać z kalkulatora alimentów na dziecko?

Kalkulator alimentów - wydruk PDF jest fantastycznym narzędziem, które w sposób klarowny przedstawia miesięczne koszty utrzymania dziecka. Możesz wygenerować czytelny wydruk, który jasno pokaże zestawienie wszystkich potrzeb dziecka.

Dzięki temu nie będziesz musiał dokładnie wyszczególniać wszystkich wydatków w swoim pozwie o alimenty. Oczywiście powinieneś udokumentować zamieszczone w kalkulatorze alimentów wydatki najlepiej za pomocą imiennych faktur, wydruków z konta lub potwierdzeń przelewu. Taki plik dokumentów możesz dołączyć jako dowód w sprawie o alimenty.

Kalkulator alimentów na dziecko - masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat używania kalkulatora alimentów, oraz generowanych przez niego wydruków PDF? Chcesz dowiedzieć się, jak wyliczyć koszty utrzymania dziecka? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Kalkulator alimentów na dziecko - podsumowanie

Kalkulator alimentów

JAK OBLICZYĆ ALIMENTY 2023? Kalkulator alimentów to narzędzie, które pozwala na oszacowanie odpowiedniej kwoty alimentów na podstawie określonych parametrów. Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, jego uzasadnione potrzeby, osobiste staranie rodziców oraz ich możliwości finansowe. Sąd uwzględnia te k, kierując się przede wszystkim rzeczywistymi potrzebami dziecka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać kalkulator do podwyższenia alimentów, przeczytaj: Kalkulator podwyższenia alimentów w 2024

Zatem jak obliczyć alimenty? Kalkulator alimentów!

Artykuł ten poruszył kwestie:

 • Koszty utrzymania dziecka
 • Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
 • Miesięczny koszt utrzymania dziecka WZÓR
 • Alimenty a dodatkowe wydatki na dziecko
 • Tabela alimentacyjna PDF
 • Kalkulator alimentów online (kalkulator alimentacyjny)

Pytania o kredyt/wynajem w alimentach

Czy kredyt na mieszkanie liczy się do kosztów utrzymania dzieci?

Nie ma jednoznacznych przepisów w ustawie, które regulowałyby tę kwestię. Niektóre sądy uznają kredyt na mieszkanie jako koszt utrzymania dziecka, oczywiście zgodnie z proporcją, co do liczby domowników. Inne jednak sądy przyjmują, iż obowiązkiem rodzica, który sprawuje opiekę, jest zapewnienie dziecku godnych warunków mieszkalnych. Decyzja sądu jest zależna od sytuacji. Kluczowe w tym wszystkim jest uzasadnienie powodu zakupu danej nieruchomości, motywacja rodzica i potrzeby dziecka.

Jak napisać pozew, aby sąd uznał kredyt na mieszkanie jako koszt utrzymania dziecka?

Sąd ustalając daną kwotę alimenty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe rodziców, a także koszty utrzymania dzieci, dbając o to, aby sytuacja życiowa dziecka nie uległa pogorszeniu. Należy więc wskazać w uzasadnieniu pozwu te okoliczności, które świadczą, iż zakupu nieruchomości był konieczny, aby zapewnić warunki niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Czy warto wliczać do kosztów utrzymania dziecka kredyt na mieszkanie?

Owszem, warto przedstawić wszystkie koszty utrzymania dzieci. Sąd ma prawo do swobodnej oceny dowodów, zatem zawsze może sie przychylić do wniosku, aby taki koszt uznać, jeśli jest właściwie uzasadniony.

Czy wynajem mieszkania wlicza się w koszt utrzymania dziecka?

Podobnie jak i kredyt na mieszkanie - nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przepisy prawne tej kwestii nie regulują. Jedne sądy uznają ten wydatek, jako koszt utrzymania dziecka, inne zaś kwestionują. Zależne jest to od motywacji wynajmującego, konkretnych powodów takiej decyzji, sytuacji życiowej dziecka. Należy przy tym pamiętać, że sąd ma prawo do swobodnej oceny dowodów, zatem postanowienia sądów w tej sprawie mogą być różne.

Zazwyczaj celem drugiej strony procesowej jest podważenie zasadności uznania tego wydatku jako koszt utrzymania dziecka. Tego zatem można się spodziewać na sprawie. Niemniej jednak zawsze warto i ten wydatek przedstawić.

Co zrobić, żeby sąd uznał wynajem jako koszt utrzymania dziecka?

Sąd, rozpatrując pozew o alimenty, uwzględnia możliwości zarobkowe rodziców i koszty utrzymania dzieci, mając na uwadze dotychczasową sytuację życiową dziecka. Celem jest, aby nie uległa ona pogorszeniu. Pisząc uzasadnienie pozwu o alimenty, warto wskazać te okoliczności, które świadczą o tym, iż decyzja o wynajmie była koniecznością, aby zapewnić dziecku odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju.

Kalkulator alimentów 2023 a kalkulator alimentów 2024

Czym się różni kalkulator alimentów 2023 od kalkulatora alimentów 2024?

Kalkulator alimentów 2024 jest uaktualnioną wersją kalkulatora alimentów 2023 o następne funkcjonalności:

- porównanie okresów do podwyższenia alimentów

- niezaspokojone potrzeby

- możliwość dodawania własnych opcji.

Kalkulator alimentów 2024 jest narzędziem stale aktualizowanym o nowe trendy i przepisy prawne. Dlatego jeśli uważasz, że jest to przydatne narzędzie do wyliczania i zestawienia kosztów utrzymania dziecka, możesz postawić naszemu wyjątkowemu programiście kawę, aby zmotywować go do dalszych ulepszeń. Opcja wyświetla się po pobraniu wydruku z kalkulatora alimentów PDF.

Kalkulator alimentów 2023/2024 jako dowód w sprawie

Czy możesz wykorzystać wydruk PDF z kalkulatora alimentacyjnego 2023 / 2024 jako dowód w sprawie alimentacyjnej?

Oczywiście, że tak! Dla sądu jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Czarno na białym, a w zasadzie biało na fioletowym :) sąd ma wyszczególnioną tabelę kosztów utrzymania dziecka i nie musi "na piechotę" na kartce sumować kwot podanych w pozwie i załączonych faktur. Pamiętaj, tylko aby w uzasadnieniu pozwu o alimenty precyzyjnie uzasadnić każdy z wydatków, aby nikt nie próbował ich zakwestionować. Sztuka uzyskania odpowiednich alimentów polega na "uzasadnieniu potrzeb dziecka".

Kalkulator alimentów 2023 daje Ci możliwość poszerzenia miesięcznych kosztów utrzymania dziecka o niezaspokojone potrzeby. Jak to rozumieć? A tak: Co bym kupił/kupiła dziecku, gdybym miała pieniądze? ;) oczywiście w ramach uzasadnionych potrzeb dziecka: na rozwój, na poprawę wyników w nauce, na pasje i hobby, na realizację marzeń.

Rzadko zdarza się, że sąd zasądza tyle, ile zawnioskujesz, choć szczerze Ci tego życzę. Jeśli jednak oczekujesz więcej, jest szansa, że i większe alimenty na dziecko dostaniesz.