Szybki rozwód za porozumieniem stron

Jak szybko uzyskać rozwód?

(aktualizacja)

Rozwód to zawsze trudny moment w życiu każdego człowieka. Może wywoływać skrajne emocje, niepokój i stres. Jednakże, kiedy związek zakończył się i nie ma już miejsca na dalsze próby rozwiązywania konfliktów, czasem taka decyzja jest konieczna. 

Czasem dla swojego zdrowia psychicznego, spokoju małoletnich dzieci, ale i z rozsądku w kwestiach finansowych warto rozważyć uproszczenie wszelkich procedur, aby przejść przez ten proces jak najszybciej i jak najmniej boleśnie.

W tym artykule przedstawimy wskazówki, jak uzyskać szybki rozwód w Polsce, w jaki sposób uniknąć nieporozumień i konfliktów, jakie dokumenty są wymagane i z czyjej pomocy można skorzystać, aby uprościć ten proces.

Co jest konieczne do uzyskania rozwodu?

Rozwód co warto wiedzieć

Polskie prawo stanowi, że aby uzyskać rozwód, małżonkowie muszą wykazać, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy dowieść, że zostały poczynione próby mediacji, lub pojednania i że mimo to małżeństwa nie da się ocalić, ponieważ uczucie miłości i więzi między małżonkami ustało i nie ma szans na przywrócenie dawnych relacji.

 Zupełny rozpad pożycia małżeńskiego oznacza całkowite przerwanie trzech istotnych więzi, które tworzą małżeństwo: emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej

Rozpad więzi emocjonalnej oznacza, że małżonkowie nie darzą się już wzajemną miłością, szacunkiem i akceptacją, nie żywią już względem siebie żadnych innych pozytywnych uczuć, które są istotne dla utrzymania małżeństwa.

Fakt, że strony nie utrzymują żadnych kontaktów fizycznych, nie okazują sobie czułości, stronią od pieszczot, współżycia, dotyku, ani nawet drobnych gestów wyrażania uczuć, oznacza zerwanie więzi fizycznej. 

Ustanie więzi gospodarczej w małżeństwie oznacza, że małżonkowie nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że nie dzielą wspólnych przychodów ani wydatków, a każde z nich prowadzi swoje życie na swój rachunek. Ustanie więzi gospodarczej może nastąpić nawet wtedy, gdy małżonkowie wspólnie zamieszkują, ponieważ sytuacja finansowa może nie pozwalać im na osobne opłacanie mieszkań.

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego występuje, gdy małżonkowie są całkowicie niezdolni do odnowienia więzi ich łączącej. Oznacza to, że związek małżeński uległ zerwaniu na tyle trwale, że nie ma szans na jego naprawę. Nie ma określonego czasu, po którym można mówić o trwałym rozkładzie, ponieważ każdy przypadek jest inny i wszystko zależy od okoliczności.

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wystąpi któraś z następujących okoliczności.

Po pierwsze sąd zawsze uwzględnia interesy wspólnych małoletnich dzieci i bierze pod uwagę szkodliwy wpływ rozwodu na ich rozwój. W tym celu sąd analizuje indywidualne okoliczności, takie jak zdrowie psychiczne dziecka, jego poziom materialny i zmiana otoczenia, w którym będzie ono dalej się rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie.

W przypadku gdy sąd stwierdzi, że rozwód miałby negatywny wpływ na dobro dzieci, może odmówić orzeczenia rozwodu.

Kolejna sytuacja, która uniemożliwia sądowi udzielenia rozwodu to taka, w której rozwodu żąda wyłącznie winny rozpadu pożycia małżonek. Jeśli jeden z małżonków jest winny zerwania więzi małżeńskiej, to nie może on ubiegać się o orzeczenie rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub odmowa tej zgody jest sprzeczna z obowiązującymi normami społecznymi. 

Orzeczenie rozwodu musi być zgodne z wartościami i normami współżycia społecznego. Ta przesłanka jest zabezpieczeniem, aby sądy miały większe pole manewru w ochronie interesów małżonków. Zasady te dotyczą wartości takich jak uczciwość, moralność i przyzwoitość, i mają na celu zapewnienie, że wyrok w sprawie rozwodu będzie sprawiedliwy i nie będzie naruszał praw małżonków. W ten sposób, orzeczenie rozwodu jest uzależnione od norm i wartości, które są ukształtowane w społeczeństwie.

Rozwód za porozumieniem stron

Podstawowym warunkiem, aby rozwód przebiegł szybko i sprawnie i zakończył się rozstrzygnięciem na pierwszej rozprawie, małżonkowie muszą być zgodni co do podjętych ustaleń. Aby skrócić znacząco proces w większości, warto zaniechać rozsądzania o winie drugiej strony. Dlatego też wnioskuj o rozwód bez orzekania o winie.

Małżonkowie powinni uzgodnić pomiędzy sobą jak najwięcej kwestii, aby sąd nie musiał o nich rozsądzać i nawet jeśli jest to trudne, warto to uczynić. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, można udać się na mediacje. 

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie rozwód

Jeśli w związku małżeńskim są dzieci, rodzice powinni sporządzić Porozumienie Rodzicielskie, w którym ustala się przede wszystkim:

  • sposób sprawowania władzy rodzicielskiej;
  • wysokość alimentów;
  • formę realizowania kontaktów z dziećmi,

ale także wszelkie kwestie istotne dla poszanowania dobra małoletnich. 

Warto korzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie lub wygenerować porozumienie rodzicielskie za pomocą kreatora sądowego.

Podział majątku 

Podział majątku przy rozwodzie

Jeśli małżonkowie posiadają wspólność majątkową, powinni umownie podzielić własności między sobą. Dotyczy to również zobowiązań, czyli kredytów, pożyczek, leasingów. Dużo prościej i taniej jest uczynić to między sobą umownie, niż gdyby miał uczynić to sąd.

Koszty podziału majątku mogą być różne w zależności od wielu czynników. Jeśli małżonkowie zgodnie podzielą majątek i przedstawią swoją propozycję w sądzie, ponoszą opłatę stałą wysokości 300 zł. Jednak jeśli nie mogli w tej kwestii dojść do porozumienia, muszą uregulować opłatę sądową wysokości 1000 zł.

W takiej sytuacji małżonkowie dodatkowo poniosą koszty notarialne, które są już zależne od wartości majątku, jaki trzeba podzielić i mogą wynieść tak 100 zł jak i 10 000 zł. Często konieczne jest dokonanie wyceny przez biegłego sądowego, które obciąża strony kosztem od 1500 zł do 2000 zł w zależności od zawiłości sprawy.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, a nie chcą, aby sąd zajmował się podziałem ich majątku, mogą zawrzeć intercyzę, tj. majątkową umowę małżeńską.

>>“Jak podzielić majątek?”<<

Co jest też istotne, bez względu na to czy małżonkowie wynajmują mieszkanie, czy jest ich własnością warto ustalić sposób korzystania ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania

Uwzględnij w pozwie

Mając na względzie powyższe kwestie, uwzględnij je w uzasadnieniu pozwu rozwodowego. Musisz dowieść, że w Twoim małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a więzi emocjonalna, fizyczna i gospodarcza nieodwracalnie wygasły.

Zaprzecz możliwości wystąpienia okoliczności wykluczających uzyskanie rozwodu. Sąd bowiem będzie rozpatrywał pozew pod kątem zaistnienia, bądź nie powyższych przesłanek.

Jeżeli zależy Ci na szybkim orzeczeniu rozwodu, wnoś o nieorzekanie o winie, jeśli nie musisz! Dzięki temu nie będziesz musiał powoływać świadków, przedstawiać żadnych dowodów i zaoszczędzisz sobie sporo czasu, nerwów i kosztów.

Przedstaw w pozwie i później przed sądem Porozumienie Rodzicielskie, sposób realizacji władzy rodzicielskiej, proponowany podział majątku i wszystkie kwestie, które udało się Wam wspólnie ustalić.

Warto, aby powód zawarł ustalenia w pozwie rozwodowym, a pozwany w odpowiedzi na pozew potwierdził, iż zgadza się ze wspólnymi ustaleniami.

Po to, aby sąd odstąpił od rozsądzania ustalonych przez małżonków kwestii warto przedstawić w pozwie w punktach wniosek o:

 - nieorzekaniu o kontaktach z małoletnimi,

- nieorzekaniu o podziale majątku (np. z powodu zawartej intercyzy),

- nieorzekaniu o korzystaniu ze wspólnego mieszkania.

Jeśli małżonkowie nie posiadają dzieci, lub majątku wspólnego, powinni pominąć niepotrzebne kwestie.

Pół godziny, 300 zł i po rozwodzie

Szybki rozwód za porozumieniem stron

Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, Twój rozwód potrwa nie więcej niż pół godziny i poniesiesz jedynie koszt 300 zł (600 zł opłaty sądowej, z czego połowę zwróci Ci współmałżonek).

Możesz udać się do mediatora, komunikować się przez prawników, jednakże jeśli chociaż trochę jesteś w stanie się porozumieć ze swoim małżonkiem, może warto spróbować, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na jakieś fajne wakacje z dzieckiem albo spełnienie swoich marzeń.

Jeśli chcesz szybko stworzyć pozew, w którym będą zawarte wszystkie niezbędne informacje, ułatwiające szybkie przeprowadzenie rozwodu, warto skorzystać ze wzorów pozwów dostępnych w internecie lub kreatora sądowego.

Kreator pozwu pozwodowego

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Jak napisać pozew rozwodowy?

Krok po kroku — Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to forma rozwodu, gdzie nie ustala się winy jednej ze stron za rozpad małżeństwa. Pozwala to na zachowanie godności i uniknięcie niepotrzebnego konfliktu.

Ile trwa rozwód?

Jeśli jest to rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie trwa bardzo krótko. Wszystko zależy od tego, jak długo trwać będą zeznania stron, czy będą wezwani świadkowie, czy strony będą zgodne co do kwestii alimentów, opieki nad dzieckiem i podziału majątku. Przyjmuje się, że nie powinien trwać dłużej niż godzina.

Jeśli jest to rozwód z orzekaniem o winie, potrafi trwać godzinami, a najpewniej latami. Wszystko zależy od materiałów dowodowych zgromadzonych przez strony, od chęci obrony strony obwinionej, od ilości wezwanych świadków, powołanych biegłych, przedstawionych dokumentów.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Koszt rozwodu za porozumieniem stron to 600 zł. W momencie wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo, sąd zobowiązuje stronę pozwaną do zwrotu połowy tej kwoty powodowi (osobie składającej pozew). Dlatego rzeczywista cena rozwodu bez orzekania o winie to 300 zł.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, ponoszą koszt 300 zł, czyli muszą uiścić po równo 150 zł z tej sumy.

To jedyne koszty, jeśli nie są powołani żadni świadkowie, ani biegli.

Jakie są główne zalety rozwodu za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie przynosi wiele korzyści. Dzięki niemu obie strony mogą zachować godność, nie wdając się w oskarżenia i konflikty. Proces jest zdecydowanie mniej emocjonalny, co sprzyja lepszemu samopoczuciu i zdrowiu psychicznemu uczestników. Dodatkowo, taki rozwód często trwa krócej, co przekłada się na mniejsze koszty sądowe oraz adwokackie. W tym modelu rozwodu nacisk kładziony jest na współpracę i kompromis, co jest szczególnie korzystne dla dzieci, dla których konflikt rodziców może być traumatyczny. W skrócie, rozwód bez orzekania o winie to sposób na bardziej cywilizowane i mniej bolesne zakończenie małżeństwa.

W jakich sytuacjach sąd może nie rozwiązać małżeństwa?

Sąd może nie udzielić rozwodu, jeśli taki rozwód sprzeciwi się dobru wspólnych małoletnich dzieci lub naruszy zasady współżycia społecznego.