Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: WZÓR polsko-angielski pdf ZA DARMO

(aktualizacja)

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co zrobić, gdy chcesz zabrać swoje dziecko za granicę na wakacje, ale drugi rodzic nie wyraża zgody? Jest to sytuacja, która może wywołać wiele konfliktów i nieporozumień. W tym artykule dowiesz się, jak wówczas postąpić i jakie są Twoje prawa jako głównego opiekuna dziecka.

zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych

Alimenty, kontakty, władza rodzicielska

Pozwy i wnioski - koszt od 99 zł

Rozwód a wyjazd z dzieckiem za granicę

Zgoda na wyjazd dziecka za granice WZÓR

Zanim sąd wyda postanowienie o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, sposobie realizowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie, a także miejscu jego zamieszkania, oboje z rodziców muszą wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Ostateczna decyzja sądu ws. władzy rodzicielskiej określi zasady i adres stałego pobytu dziecka.

Dlaczego to jest ważne?
Jeśli jedno z rodziców zdecyduje się na wyjazd za granicę z dzieckiem bez zgody drugiego, może to prowadzić do konfliktów prawnych i żądań powrotu dziecka do kraju, a nawet do uznania precedensu porwania rodzicielskiego.

Brak zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyjazdu dziecka, decyzja zostaje podjęta przez sąd rodzinny.

Jak to działa?
Jeden rodzic składa wniosek, a drugi zostaje uczestnikiem postępowania. Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka, decydując o zgodzie na wyjazd lub o odrzuceniu wniosku.

Przeprowadzka do innego kraju

Jeśli oboje z rodziców mają prawa rodzicielskie, nawet jeśli jedno z nich miałoby je w jakimś stopniu ograniczone, zawsze potrzebna jest zgoda obu z nich na wyjazd dziecka za granicę.

Co to oznacza w praktyce?
Jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na przeprowadzkę dziecka do innego państwa, drugi rodzic musi uzyskać zezwolenie od sądu rodzinnego ustalające miejsce zamieszkania dziecka w innym państwie.

Sporządzanie zgody na wyjazd dziecka za granice

Zgoda na wyjazd dziecka to pisemny dokument potwierdzający zgody obu rodziców. Jest niezbędna, jeśli dziecko ma podróżować pod opieką innej osoby.

Czy wiesz, że...?
Nieuzyskanie zgody może być traktowane jako uprowadzenie dziecka i grozić karą pozbawienia wolności!

Przygotowanie zgody na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda na wyjazd to dokument, który potwierdza, że dziecko podróżuje za granicę z pełną świadomością i zgodą rodziców. Ale jak ją sporządzić?

 1. Wybór formatu zgody: Możesz przygotować zgodę samodzielnie na piśmie lub w formie aktu notarialnego. Jednak dla pewności warto wybrać opcję z notariuszem, szczególnie jeśli podróżujesz do kraju, który jest bardziej rygorystyczny w kwestii dokumentów.
 2. Tłumaczenie dokumentu: Chociaż zgoda może być napisana w języku polskim, zaleca się tłumaczenie jej na język oficjalny kraju docelowego. Można przetłumaczyć zgodę przez tłumacza przysięgłego, ale nie trzeba.
 3. Elementy zgody: Twoja zgoda powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak dane dziecka, dane obu rodziców, dane opiekuna w trakcie podróży oraz podpisy obojga rodziców.

Wymagane dane

Każda zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna zawierać:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • oświadczenie o wyrażonej zgodzie na wyjazd,
 • dane dziecka (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL),
 • dane rodziców (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu rodzica/opiekuna prawnego),
 • dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, PESEL),
 • czytelne podpisy obojga rodziców dziecka.

Kilka praktycznych wskazówek

 • Zgoda powinna być przygotowana na każdą podróż za granicę.
 • Jeśli planujesz podróżować z kilkoma dziećmi, każde z nich potrzebuje oddzielnej zgody.

Wyjazd dziecka za granicę – wymagane dokumenty


Poza zgodą na wyjazd dziecka za granicę, należy pamiętać, że jeżeli dziecko wyjeżdża do krajów Unii Europejskiej, opiekun powinien przedstawić przy kontroli jego dowód tożsamości. Natomiast jeśli celem są kraje spoza UE, potrzebny jest dodatkowo paszport. Jeśli dziecko nie będzie miało ważnych dokumentów, nie ma możliwości, żeby prawnie przekroczył granicę. Zaświadczenie o zagubieniu dokumentów jest także w takiej sytuacji bezskuteczne.

Po co jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

Podczas kontroli na lotnisku czy innych punktach granicznych, dzieci są szczególnie pod lupą. Jest to spowodowane chęcią ochrony małoletnich przed nielegalnym przewiezieniem za granicę.

Posiadanie notarialnie poświadczonej zgody na wyjazd jest nie tylko rekomendowane, ale często niezbędne. Bez odpowiednio sporządzonej zgody możesz zostać oskarżony o rodzicielskie porwanie dziecka, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego też nawet jeśli planujesz krótką wycieczkę za granicę, warto poświęcić czas na sporządzenie tego dokumentu.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytania odnośnie rozwodu, alimentów, czy innych kwestii rodzinnych?

Podsumowanie

Podróżowanie z dzieckiem za granicę, zwłaszcza bez zgody drugiego rodzica, może być wyzwaniem. Nie zawsze jest łatwo porozumieć się w tej kwestii z drugim rodzicem. Zamiast tego możesz się zwrócić do sądu, który udzieli ci zgodny na wyjazd z dzieckiem za granicę.

Upowaznienie dla babci na wakacje i do lekarza

Upoważnienie dla Babci (lub innego członka rodziny) na wakacje/do lekarza

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR bezpłatny po polsku

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę

zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Konsultacja z prawnikiem online


Uzyskaj profesjonalną pomoc prawną od doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych (tj. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, OZSS i mediacje)