Jak długo się czeka na sprawę rozwodową za porozumieniem stron?

Jak długo się czeka na sprawę rozwodową?

(aktualizacja)

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron od złożenia wniosku?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest czas od złożenia pozwu rozwodowego do pojawienia się rozprawy na wokandzie w Sądzie Okręgowym, czy też ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron od momentu złożenia wniosku. Wszystko zależy od tego, jak dużo pozwów zostało złożonych w danym okręgu i jak bardzo skomplikowane są sprawy rozwodowe, które się toczą.

Przyjmuje się, że średnio pierwsza rozprawa rozwodowa odbywa się po około 3 miesiącach od złożenia pozwu. Można dowiadywać się w Biurze Obsługi Interesanta właściwego sądu, czy sprawie został nadany już bieg. 

Na sam okres oczekiwania może wpływać wiele zależnych od Ciebie czynników. Dlatego, aby nie przedłużać postępowania warto, byś zadbał o pewne proceduralne szczegóły.

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron

Złóż pozew we właściwym sądzie

Warto, abyś dowiedział się, który sąd będzie rozpatrywał Twoją sprawę i złożył Swój pozew we właściwej instytucji. Dzięki temu zyskasz na czasie i unikniesz procedury przesyłania akt przez sąd z jednej placówki do drugiej. Twoje dokumenty od razu trafią do odpowiedniego wydziału, który będzie miał możliwość nadać sprawie bieg. 

Właściwy sąd to ten, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal tam mieszka lub przebywa. W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli strona pozwana przykładowo mieszka lub przebywa za granicą, bądź nie wskazuje miejsca swojego zamieszkania, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. W sprawach rozwodowych zawsze właściwy jest Sąd Okręgowy, a jego adres możesz sprawdzić na stronie rządowej.

Wskaż poprawne adresy do doręczeń

Jeśli sąd nie będzie mógł dostarczyć kopii Twojego pozwu stronie przeciwnej, będzie to próbował to czynić do skutku. W konsekwencji zaangażuje policję, rodzinę, sąsiadów, czy choćby znajomych, aby ustalić adres do korespondencji pozwanego, miejsce jego przebywania, czy jakąkolwiek inną formę prawnie dozwolonego kontaktu. Jeśli nie znasz adresu małżonka, możesz podać adres najbliższej rodziny, jeśli zapewni Cię ona o doręczeniu pism sądowych w tej sprawie, ponieważ to, ile się czeka na rozwód, w dużym stopniu zależy od tego, jak szybko pozew będzie doręczony drugiej stronie.

Dostarcz wymagane dokumenty

Dokumenty do rozwodu

Dostarcz wraz z pozwem rozwodowym wszystkie wymagane dokumenty, aby sąd nie musiał wzywać Cię do uzupełnienia braków. Pamiętaj, że pozew należy dostarczyć w co najmniej dwóch egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w sądzie, a drugi wysyłany jest pozwanemu. Warto, abyś posiadał również swoją kopię, którą pracownik Biura Obsługi Klienta opatrzy pieczątką z datą wpływu.

Pamiętaj, aby dostarczyć akt ślubu, akty urodzenia dzieci, oraz wszelkie inne dowody przytoczone w uzasadnieniu pozwu rozwodowego. Nie zapomnij podać PESELU swojego i pozwanego, ponieważ dla sądu jest to niezwykle istotne. Jeśli zapomnisz dostarczyć któregokolwiek z wymaganych dokumentów, przedłuży się czas postępowania, ponieważ sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków. To, ile się czeka na rozwód zależy także od tego, czy Twój pozew będzie kompletny.

Załącz również dowód uiszczonej opłaty sądowej bądź wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na ich uiszczenie.

Sygnatura akt

Warto zapisać sobie sygnaturę akt, ponieważ numer ten będziesz Ci potrzebny do złożenia dowodów, czy też wniosków w tej sprawie. Ułatwi on również pracownikom sądu poszukiwanie akt, celem udzielenia Ci informacji, na temat podjętych przez sąd działań i toczącego się postępowania. Informacji o sygnaturze możesz się dowiedzieć z Biura Obsługi Interesanta, ale również otrzymasz taką informację z sądu listownie, kiedy Twojej sprawie zostanie nadany bieg.

Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

Odpowiadając na pytanie: Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron? mamy dobrą wiadomość. Jeśli strony są zgodne w swoich roszczeniach, a wszystkie przesłanki do otrzymania rozwodu są spełnione (trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego), sprawa rozwodowa za porozumieniem stron będzie trwała z naszych doświadczeń ok. 30 min.

Ile się czeka na rozwód za porozumieniem stron

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Nie wiesz, czego się spodziewać na sprawie i jak możesz się do niej przygotować? Omów się na konsultację z prawnikiem.

Konsultacja z prawnikiem online


Uzyskaj profesjonalną pomoc prawną od doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych (tj. rozwody, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, OZSS i mediacje)

Powiązane artykuły

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu wcześniej sąd musi poinformować nas o rozprawie?

Zgodnie z artykułem 353 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego

Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy
głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

Po jakim czasie od złożenia pozwu jest rozprawa?

Rozprawa zazwyczaj pojawia się co najmniej kilka miesięcy po złożeniu pozwu.

Jak długo się czeka na rozwód?

To, jak długo czeka się na rozwód, zależy po pierwsze od kompletności pozwu (spełnienia wymogów formalnych), współpracy stron z sąd, tego, jak szybko pisma procesowe będą odbierane i wysyłane na nie odpowiedzi.

Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron?

Odpowiadając na pytanie: Ile trwa sprawa rozwodowa za porozumieniem stron? mamy dobrą wiadomość. Jeśli strony są zgodne w swoich roszczeniach, a wszystkie przesłanki do otrzymania rozwodu są spełnione (trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego), sprawa rozwodowa za porozumieniem stron będzie trwała z naszych doświadczeń ok. 30 min.