Dwoje małżonków siedzących przy stole z mediatorem

Przygotowanie do mediacji: Kompleksowy przewodnik

(aktualizacja)

Mediacja jest procesem negocjacyjnym, w którym neutralna osoba - mediator - pomaga stronom w konflikcie znaleźć wspólne rozwiązanie. Choć mediacja może wydawać się prostym procesem, jej skuteczność w dużej mierze zależy od odpowiedniego przygotowania i postawy uczestników. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik, jak się do niej przygotować, czego unikać oraz jakie błędy nie popełniać.

Przygotowanie do mediacji

 • Zrozumienie procesu: Mediacja polega na współpracy, a nie walce. Strony współdziałają w celu znalezienia rozwiązania.
 • Ustal priorytety: Przemyśl, czego naprawdę chcesz. Czy masz jakieś niezmienne warunki czy też jesteś otwarty na kompromis?
 • Zbieraj informacje: Im lepiej jesteś przygotowany, tym łatwiej będzie podejmować decyzje. Zebranie danych finansowych, informacji o majątku itp. jest kluczowe.

Jak przebiega mediacja?

 • Wstęp: Mediator przedstawia się, wyjaśnia proces mediacji i ustala zasady.
 • Opowiadanie historii: Każda ze stron przedstawia swoją perspektywę.
 • Negocjacje: Strony, z pomocą mediatora, pracują nad rozwiązaniem, które będzie dla nich akceptowalne.
 • Ugoda: Jeśli strony dojdą do porozumienia, jest ono spisywane i podpisywane.

Narzędzia mediatora

 • Aktywne słuchanie: Mediator stara się zrozumieć perspektywę każdej ze stron.
 • Reformulacja: Mediator może przedstawić problem w inny sposób, aby ułatwić zrozumienie.
 • Sesje prywatne: Mediator może przeprowadzić indywidualne rozmowy z każdą ze stron w celu zrozumienia ich potrzeb i obaw.

Co oznacza ugoda?

Ugoda zawarta w trakcie mediacji nabiera mocy prawnej, gdy zostanie zatwierdzona przez sąd. Proces wygląda następująco:

 • Po osiągnięciu porozumienia w trakcie mediacji, mediator sporządza pisemny protokół ugody.
 • Strony mogą następnie zwrócić się do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie tej ugody.
 • Jeśli sąd zatwierdzi ugode, nabiera ona charakteru wyroku sądowego i jest egzekwowalna na takich samych zasadach jak tradycyjny wyrok.
 • W przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z postanowień zawartej i zatwierdzonej przez sąd ugody, druga strona może podjąć działania egzekucyjne.

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma więc moc prawną i zobowiązuje strony do jej realizacji, pod rygorem możliwości egzekucji sądowej.

Czego unikać w mediacji?

 • Oskarżeń: Oskarżanie drugiej strony zwykle prowadzi do eskalacji konfliktu.
 • Unikania odpowiedzialności: Ważne jest, aby przyjąć odpowiedzialność za własne działania i uczucia.
 • Zamknięcia na kompromis: Jeśli jesteś niechętny do jakiejkolwiek formy kompromisu, mediacja może nie przynieść żadnych korzyści.

Błędy do uniknięcia

 • Nieprzygotowanie: Brak odpowiedniego przygotowania może prowadzić do niekorzystnych decyzji.
 • Podejście "wszystko albo nic": Mediacja polega na znalezieniu wspólnego gruntu, a nie na wygraniu sporu.
 • Brak komunikacji: Jeśli nie wyrażasz swoich uczuć i potrzeb, mediator nie będzie w stanie ci pomóc.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Boisz się, że popełnisz więcej błędów? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Mediacja to skuteczne narzędzie rozwiązywania konfliktów, które może przynieść korzyści obu stronom. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie, otwartość na kompromis i chęć do współpracy. Jeśli podejdziesz do procesu z odpowiednią postawą i unikniesz typowych błędów, masz dużą szansę na osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania.

Warto przeczytać: