Odpowiedź na wniosek o podział majątku wzór

WZÓR Odpowiedź na pozew o rozwód z podziałem majątku

(aktualizacja)

Zastanawiasz się jak odpowiedzieć na pozew o rozwód z podziałem majątku? Jesteś w dobrym miejscu! W tym artykule dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji, które będą Ci potrzebne.

Wzór do pobrania

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód z podziałem majątku

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód z podziałem majątku?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się Twoją stronę procesową oraz rolę procesową twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a twój odpowiadający jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Odpowiedź na pozew o rozwód w 24h

Koszt - 297 zł

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o rozwód z podziałem majątku", najlepiej wielkimi literami. Następnie zaczynasz swoje zdanie od daty podania przez powódkę/powoda wniosku o rozwód oraz od daty otrzymania przez Ciebie dokumentu z pozwem o rozwód. Może brzmieć to tak:

W odpowiedzi na pozew o rozwód złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym podpunkcie musisz podać informacje o tym, że chciałbyś/łaś zakończyć swój związek małżeński. Napisz datę zawarcia związku małżeńskiego oraz miejsce, w którym został on zawarty i fakt, że jest to rozwód bez orzekania o winie. Napisz więc:

Rozwiązanie związku małżeńskiego powódki/powodu …………. z pozwaną/pozwanym …………. zawartego w dniu ……………. przed …………..(np. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;

W drugim punkcie wnosisz o dokonanie podziału majątku. Musisz opisać co dana osoba ma dostać, ile kosztowały te rzeczy i gdzie się znajdują. Możesz napisać to tak:

Dokonanie podziału majątku, w skład którego wchodzi ……..
np. Lokal mieszkalny położony na ulicy Krześlanej 49 o wartości 420 000 tysięcy złotych (kwotę napisz słownie); 

W trzecim wyimku chcesz, aby kosztami procesu były obciążone obie strony, tak więc napisz:

Obciążenie kosztami stron po połowie;

Czwarty punkt NIE JEST OBOWIĄZKOWY! TEN PODPUNKT JEST DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZGADZAJĄ SIĘ Z TYM JAK ICH MAŁŻONEK/MAŁŻONKA PODZIELIŁ/A ICH WSPÓLNY MAJĄTEK! Jeśli uważasz, że się tak stało -> musisz poprzeć to jakimiś dowodami, np. wyciągi z kont bankowych, które udowodnią które z Was ponosi większe koszty. Taki podpunkt może brzmieć tak:

Przeprowadzenie dowodów w postaci zdjęć, wyciągów bankowych itp.

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś " odpowiedź na pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Wyjaśnij dlaczego zgadzasz się na taki rozwód oraz dlaczego do niego doszło. Opisz dlaczego według Ciebie nastąpił rozpad więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Jeśli dotyczy Cię podpunkt 4 - opisz dlaczego Sąd powinien nie zgodzić się na wersję Twojego partnera/partnerki. Podaj wszelkie dowody jakie posiadasz i dobrze je uzasadnij. Gdy zakończysz opisywanie uzasadnienia - w prawym dolnym rogu pod nim umieść swój podpis.

5. Ostatnim zadaniem będzie napisanie "Załączników". Tak więc! Na samym dole napisz "Załączniki". Załączniki które musisz dodać to:
skrócony odpis odpowiedzi na rozwód i wszelkie dowody.

Co nie wchodzi w podział majątku?

Majątek osobisty jednego z małżonków nie podlega już podziałowi majątku. Do majątku wspólnego zalicza się wszystkie przedmioty nabyte przez jednego lub oboje małżonków podczas trwania małżeństwa

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Orzeczenie o winie małżonka nie wpływa na podział majątku. Sąd przewiduje, że podział majątku powinien być równy dla obu małżonków i nie będzie brać pod uwagę faktu, że Twój małżonek jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, chyba że jesteś w stanie wykazać, że marnował wspólny majątek lub prowadził go w sposób niewłaściwy.

Opłata sądowa

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za wniosek o rozwód? To 600 zł. Jeśli jednak sprawa zakończy się pomyślnie, Sąd zwraca 300 zł, czyli połowę kosztów, co oznacza, że faktycznie opłata sądowa wynosi tylko 300 zł. Mimo to, warto być przygotowanym na ten wydatek.

Ile masz czasu na złożenie odpowiedzi?

Sąd zazwyczaj wyznacza równe dwa tygodnie na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Co jeśli mąż/żona nie odpowie na pozew?

Nieprzedstawienie reakcji na pozew w określonym czasie lub całkowite zaniechanie wyrażenia stanowiska wobec jego treści niesie za sobą pewne następstwa. Sąd nie rozpatruje wniosków składanych po wyznaczonym terminie, odsyłając je do strony inicjującej postępowanie. Niemniej jednak główną konsekwencją jest utrata możliwości udzielenia pisemnej odpowiedzi na treść pozwu, w tym na przedstawione przez drugiego współmałżonka zarzuty.

Podział majątku a alimenty

Sytuacja finansowa obu rodziców wpływa na ustalenie kwoty alimentów. Jeśli Twój małżonek lub małżonka ma zaległości finansowe wobec ciebie, a otrzymanie tych środków zrekompensowałoby poprawę twojej sytuacji finansowej, to kwota alimentów może być ustalona na niższym poziomie niż pierwotnie przewidziano.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania :)

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Nie zapomnij być cierpliwym i dokładnie przygotować wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do odpowiedzi na pozew. Przedstaw wszystkie swoje argumenty w uzasadnieniu i szczegółowo wyjaśnij kwestie związane na przykład ze wspólnym mieszkaniem.

Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu na spłatę po podziale majątku?

Sąd decyduje o konieczności jednorazowego uregulowania zobowiązania przez drugiego małżonka w ciągu kilku miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia zakończającego proces.

Kiedy może być nierówny podział majątku?

W momencie, gdy Sąd stwierdzi, że zwykły podział 50/50 (po połowie) byłby niesprawiedliwy dla którejś ze stron. Może być to sytuacja w której jeden z partnerów włożył zdecydowanie większy wkład finansowy i emocjonalny podczas trwania związku małżeńskiego.

Czy warto robić podział majątku przed rozwodem?

Jest to kwestia bardzo indywidualna, aczkolwiek podział majątku przed rozwodem może zaoszczędzić wiele kłótni i problemów. Proces rozwodowy może minąć szybciej oraz zdecydowanie zminimalizuje nasz stres.

Kiedy sąd odrzuci pozew o rozwód?

Przykłady:

- Brak podstaw do rozwodu -> Jeśli pozew nie zawiera wystarczających podstaw do uzasadnienia rozwodu;

- Błąd proceduralny -> Jeśli pozew zawiera błędy proceduralne, takie jak brak wymaganych dokumentów lub formularzy, sąd może zdecydować o odrzuceniu sprawy;

- Zaniechanie pozwu -> Jeśli strona składająca pozew nie podejmuje żadnych działań w sprawie przez dłuższy czas, sąd może zdecydować o zaniechaniu postępowania i odrzuceniu pozwu;

Co jeśli mąż/żona nie odpowie na pozew?

Nieprzedstawienie reakcji na pozew w określonym czasie lub całkowite zaniechanie wyrażenia stanowiska wobec jego treści niesie za sobą pewne następstwa. Sąd nie rozpatruje wniosków składanych po wyznaczonym terminie, odsyłając je do strony inicjującej postępowanie. Niemniej jednak główną konsekwencją jest utrata możliwości udzielenia pisemnej odpowiedzi na treść pozwu, w tym na przedstawione przez drugiego współmałżonka zarzuty.

Co nie wchodzi w podział majątku?

Majątek osobisty jednego z małżonków nie podlega już podziałowi majątku. Do majątku wspólnego zalicza się wszystkie przedmioty nabyte przez jednego lub oboje małżonków podczas trwania małżeństwa