Szybki rozwód jak szybko uzyskać rozwód za porozumieniem stron wzór pozwu o rozwód pdf

Szybki Rozwód – Jak szybko i bezproblemowo przejść przez proces rozwodowy?

(aktualizacja)

Rozwód nigdy nie jest łatwym doświadczeniem, ale czasami szybkie zakończenie tego procesu jest najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. W tym artykule dowiesz się, jak można przyspieszyć proces rozwodowy, unikając przy tym niepotrzebnych komplikacji i zwiększając swoje szanse na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie sądowej. Odkryj najlepsze praktyki i skuteczne metody, które pomogą Ci w uzyskaniu szybkiego rozwodu.

Szybki rozwód: Co mówić?

W myśl art. 56 KRiO rozwód możesz uzyskać, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, co oznacza, że:

 • nie kochacie się (wieź emocjonalna)
 • nie współżyjecie ze sobą (więź fizyczna)
 • nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa (więź gospodarcza)

Aby uzyskać szybki rozwód, obie strony muszą potwierdzić, iż pomiędzy nimi zarówno więź emocjonalna, fizyczna, jak i gospodarcza wygasły, oraz że rozpad więzi jest trwały i nie rokuje na poprawę teraz i w przyszłości.

Nie jest jednoznacznie określone, jak długo więź musi być zerwana, aby została spełniona przesłanka "trwałości", czy też ile czasu musi upłynąć od ostatniego zbliżenia fizycznego małżonków. W praktyce sądowniczej przyjmuje się, co najmniej 6 miesięcy temu, choć bywają wyjątki.

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwodu nie dostaniesz w trzech przypadkach:

 • Jeśli miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci;
 • Jeśli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • Jeśli rozwodu żąda wyłącznie winny małżonek.


Zaprzecz zatem możliwości wystąpienia powyższych ewentualności. Sąd bowiem będzie rozpatrywał pozew pod kątem zaistnienia, bądź nie powyższych przesłanek.

Szybki rozwód to rozwód bez orzekania o winie

Zdecydowanie się na rozwód bez orzekania o winie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na przyspieszenie procesu rozwodowego. Decyzja ta eliminuje potrzebę przeprowadzania skomplikowanego postępowania dowodowego, co znacząco skraca czas oczekiwania na wyrok.

Najczęstszym powodem rozstania podawanym przez małżonków jest niezgodność charakterów.

Szybki rozwód to porozumienie z małżonkiem

Komunikacja i negocjacje z małżonkiem są niezbędne, aby uzgodnić kluczowe kwestie przed złożeniem pozwu rozwodowego. Jeśli w pozwie zawrzesz roszczenia uzgodnione z małżonkiem, a on/ona w odpowiedzi na pozew uzna Twoje roszczenia, znacząco przyspieszycie całą procedurę rozwodową.

Możecie wcześniej ustalić między sobą, np. kwestie dotyczące podziału majątku lub sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Możecie uzgodnić wszelkie sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów na dzieci, czy też kontaktów z nimi. Wszelkie kwestie dotyczące dzieci zawrzyjcie w Porozumieniu Rodzicielskim

Porozumienie Rodzicielskie WZÓR

Porozumienie Rodzicielskie 2024 Rodzicielski Plan Wychowawczy

Kreator - Porozumienie Rodzicielskie

Szybki rozwód to kompletna dokumentacja

Dokładne przygotowanie i zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów przed złożeniem wniosku rozwodowego to kolejny krok, który może przyspieszyć proces. Upewnij się, że wszystkie formularze są poprawnie wypełnione i że posiadasz wszystkie wymagane załączniki, co zminimalizuje ryzyko opóźnień związanych z brakującymi lub niepoprawnymi dokumentami.

Pamiętaj zatem by w pozwie:

 • wskazać poprawne adresy doręczeń,
 • wskazać nr PESEL stron,
 • dołączyć akt małżeństwa,
 • dołączyć dowód opłaty skarbowej - 600 zł,
 • opatrzyć podpisem.

Jeśli macie wspólne dzieci:

 • dołączyć akty urodzenia dzieci (skrócony - jeśli dzieci urodziły się w małżeństwie, zupełny - jeśli dzieci urodziły się przed zawarciem małżeństwa),
 • dołączyć dokumenty dochodowe, faktury, rachunki (do ustalenia kosztów utrzymania dzieci),

Jeśli chcecie podziału majątku:

 • dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane elementów składowych majątku wspólnego

Po to, aby sąd odstąpił od rozsądzania ustalonych przez Was kwestii można przedstawić w pozwie w punktach wniosek o:

 • nieorzekaniu o kontaktach z małoletnimi,
 • nieorzekaniu o podziale majątku (np. z powodu zawartej intercyzy),
 • nieorzekaniu o korzystaniu ze wspólnego mieszkania.

WZÓR pozwu o rozwód (bez dzieci) do edycji

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

WZÓR pozwu o rozwód (z dziećmi) do edycji

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie - z dziećmi

Podsumowanie

Szybki rozwód jest możliwy, gdy obie strony procesu są gotowe do współpracy i kompromisu. Przygotowanie, odpowiednie porozumienie z małżonkiem to kluczowe elementy, które pomogą Ci szybko i efektywnie zamknąć ten trudny rozdział życia. Pamiętaj, że każdy przypadek rozwodowy jest inny, więc działania należy dostosować do specyfiki własnej sytuacji.

Powiązane artykuły