Rozwod z wiezniem za porozumieniem stron

Rozwód z więźniem: Jak wygląda proces i orzeczenie winy?

(aktualizacja)

Rozwód jest zazwyczaj procesem trudnym emocjonalnie, tym bardziej jeśli jeden z małżonków przebywa w zakładzie karnym. W niniejszym artykule omówię, jaki wpływ na przebieg rozwodu oraz orzeczenia dotyczące winy za rozkład pożycia, ma fakt, iż jeden z małżonków odbywa karę pozbawienia wolności.


Procedura rozwodowa, gdy małżonek jest w więzieniu

Fakt, iż jeden z małżonków jest pozbawiony wolności, nie ma większego znaczenia w kontekście samej procedury rozwodowej. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest zazwyczaj sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Nawet jeśli jeden z partnerów znajduje się w zakładzie karnym, musi on otrzymać pozew rozwodowy, który zostanie dostarczony przez administrację więzienną. Osoby pozbawione wolności zachowują pełnię praw procesowych, mogą uczestniczyć w rozprawach sądowych, mają prawo do obrońcy na takich samych zasadach, jak każdy inny człowiek. Osoba przebywająca w więzieniu jest transportowana na salę rozpraw przez służby więzienne.


Wpływ pobytu w zakładzie karnym na wyrok

Mimo iż samo przebywanie w więzieniu nie wpływa na zasady procedury rozwodowej, zdarza się, że fakt ten ma znaczący wpływ na rozstrzygnięcia merytoryczne, w tym na winę za rozkład pożycia. Jest to zatem okoliczność sprzyjająca, dla osoby pozostającej na wolności. Sądy bowiem często interpretują sam w sobie pobyt jednego z małżonków w zakładzie karnym jako element destrukcyjny dla istoty małżeństwa. Fizyczna separacja, brak bliskich kontaktów oraz osłabienie więzi gospodarczej i uczuciowej mogą stanowić podstawę do uzyskania rozwodu. Jeśli jest to jedyną przyczyną rozpadu więzi małżeńskiej, większa łatwość w uzyskaniu orzeczenia o winie osadzonego małżonka.

Indywidualne przypadki i wyjątki

Każda sytuacja jest inna, a sąd okoliczności rozpatruje indywidualnie. Zdarza się bowiem, że przyczyna rozpadu małżeństwa leży zupełnie gdzie indziej. Bywa, że małżonek pozostający na wolności przyczynił się do rozpadu więzi małżeńskiej, czasem nawet przed osadzeniem drugiego małżonka, a problemy prawne osadzonego małżonka nie miały większego wpływu na relacje małżeńskie.

Sądy nie zawsze obciążają winą za rozkład pożycia małżeńskiego osobę przebywającej w zakładzie karnym, zwłaszcza gdy przed aresztowaniem spełniała ona swoje małżeńskie i rodzicielskie obowiązki. Zatem sam fakt osadzenia nie jest żadnym gwarantem do uzyskania orzeczenia o winie. Należy zatem do tej kwestii podejść z rozsądkiem.

Jakby nie było rozwód za porozumieniem stron, można uzyskać z dużą łatwością, ponieważ dowiedzenie faktu rozpadu więzi małżeńskiej w takich okolicznościach jest jedynie formalnością.

WZÓR pozwu o rozwód: KREATOR

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Powiązane artykuły