Koszty rozwodu 2024

Koszty rozwodu w 2024 roku: Zestawienie kosztów rozwodowych

(aktualizacja)

Rozwód jest zdarzeniem, które oprócz wymiaru emocjonalnego, niesie za sobą również konkretne konsekwencje finansowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd kosztów rozwodu, z jakimi mogą się zetknąć osoby przechodzące przez ten proces w Polsce w roku 2024.

Koszty rozwodu w 2024 roku

Opłaty Sądowe

 1. Opłata za pozew rozwodowy: 600 zł

  • Jest to stała opłata, którą należy uiścić przy składaniu wniosku o rozwód. Pokrywa ona podstawowe koszty procedury sądowej.
 2. Opłata za zabezpieczenie roszczeń: do 200 zł

  • Zależy od rodzaju wnioskowanego zabezpieczenia. Na przykład, wniosek o eksmisję małżonka wiąże się z opłatą 200 zł.

Opłaty Skarbowe

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł

 • To koszt, który musisz zapłacić, aby oficjalnie upoważnić adwokata lub radcę prawnego do reprezentowania Cię w sprawie.

Koszty Reprezentacji Prawnej tzw. Zastępstwa Procesowego

Wynagrodzenie adwokata/radcę prawnego: od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych

 • Zależy od złożoności sprawy i poziomu zaangażowania wymaganego od Twojego pełnomocnika. Prostsze sprawy, takie jak rozwody bez orzekania o winie, mogą kosztować od 3.000 do 5.000 zł. Rozwody z orzekaniem o winie mogą natomiast generować wyższe koszty, często przekraczające 6.000 zł.

Eksperci i Opinie Specjalistyczne

 1. Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS): 700 zł - 2.000 zł

  • Koszty związane z uzyskaniem opinii specjalistycznej, które mogą być wymagane do rozstrzygnięcia kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej. O tym, czy koszt ten ponoszą strony, czy Skarb Państwa, decyduje sąd.
 2. Wywiad kuratora rodzinnego: 80 zł/h

  • Cena za godzinę pracy kuratora, który może być zlecony do sprawdzenia warunków życiowych dzieci lub innych aspektów środowiska domowego. Również sąd decyduje, kto ponosi ten koszt.
 3. Opinia biegłych sądowych: 800 zł - 2.000 zł

  • W niektórych przypadkach, sąd może wymagać opinii biegłego, na przykład psychologa, psychiatry, czy też innego specjalisty, co generuje dodatkowe koszty.

Podział Majątku

 1. Zgodny podział majątku: 300 zł (podczas sprawy rozwodowej)

 2. Sporny podział majątku: 1.000 zł (odrębne postepowanie)

  • Koszty te dotyczą opłat sądowych związanych z wnioskami o podział majątku, które różnią się w zależności od tego, czy strony osiągnęły porozumienie.
 3. Koszty opinii biegłych sądowych dotyczące majątku: od 2.000 zł do 3.000 zł

  • Jeśli podział majątku wymaga szczegółowej wyceny przez biegłego, wówczas w zależności od posiadanego majątku, koszt taki jest ponoszony.
 4. Wynagrodzenie prawnika (sprawa o podział majątku): od 5.000 zł wzwyż

  • Prowadzenie odrębnej sprawy o podział majątku przez adwokata to dodatkowe koszty, które są uzależnione od złożoności sprawy.
 5. Koszt ewentualnej apelacji: 1.000 zł

  • Jeżeli któryś z małżonków nie zgadza się z wyrokiem sądu i decyduje się na odwołanie.

Kluczowe Wskazówki

 • Oszczędność przez porozumienie: Warto dążyć do porozumienia z drugą stroną, aby uniknąć wysokich kosztów związanych ze sporem sądowym.
 • Decyzja o pełnomocniku: Rozważ, czy jest Ci on potrzebny. Jeśli doszliście lub jesteście w stanie dojść do porozumienia, być może pełnomocnik nie będzie Ci potrzebny. W każdej sprawie od Ciebie zależy, czy wygrasz. Żaden prawnik nie pomoże Ci bez Twojego zaangażowania!

Podsumowanie

Proces rozwodowy może być kosztowny, jednakże zawsze warto wiedzieć, czego można się spodziewać. Jeśli decydujemy się na proces z orzekaniem o winie, dobrze by było, gdybyśmy byli w 100% pewni o swojej niewinności. W innym wypadku sąd może nas obciążyć dodatkowymi kosztami, a korzyści mogą być niewspółmierne do poniesionych kosztów, stresu i zaangażowania. ale rozumienie poszczególnych składników tych wydatków umożliwia lepsze przygotowanie finansowe.

Pozew o rozwód WZÓR: KREATOR

Pozew o rozwod bez orzekania o winie

Kreator pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bez dzieci)

Powiązane artykuły