Czym skutkuje brak odpowiedzi na pozew rozwodowy

WZÓR Odpowiedź na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

(aktualizacja)

Witaj drogi czytelniku! Czy zastanawiasz się jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie, gdy posiadacie dziecko/dzieci? W tym artykule dowiesz się jak to zrobić!

Dlaczego muszę odpowiedzieć?

Chciałbyś/chciałabyś wziąć rozwód ze swoim partnerem, więc nie masz nic przeciwko faktu, iż dostałeś/łaś pozew o rozwód, aczkolwiek uważasz, że Twój partner/Twoja partnerka jest winny/winna rozpadowi waszego małżeństwa? W takim razie powinieneś/powinnaś odpisać na taki pozew, gdyż będziesz mógł/mogła uzasadnić swoją pozycję, wypowiedzieć się jak wasze małżeństwo wyglądało z Twojej perspektywy. Posiadacie dzieci - dzięki odpowiedzi na pozew możesz ustalić kwestię alimentów i opieki nad dzieckiem.

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie z dziećmi

Jak napisać odpowiedź na taki pozew?

1. Po prawej stronie, odrobinę niżej, niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się określenie strony procesowej twojej i twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a odpowiadający jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój tytuł oraz Twojego małżonka musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Następnie zaczynasz swoje zdanie od daty podania przez powódkę/powoda wniosku o rozwód oraz od daty otrzymania przez Ciebie dokumentu z pozwem o rozwód. Może brzmieć to tak:

W odpowiedzi na pozew o rozwód złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym punkcie wnosisz o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, lecz wyłącznie z winy powoda/powódki. Możesz napisać to tak:

rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego dnia ……… roku przed np. Kierownikiem Stanu Urzędu Cywilnego - z wyłącznej winy powoda/powódki

W drugim podpunkcie zażądasz zwrot kosztów procesu na swoją rzecz. Zrób to np. tak:

Zasądzenie od powódki/powoda o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz pozwanego/pozwanej; 

W trzecim wyimku opisujesz fakt tego, iż będziesz sprawować władzę rodzicielską nad waszym dzieckiem oraz ograniczasz kontakt ojcu/matce. Możesz napisać to w taki sposób:

powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim/małoletnią …………(imię i nazwisko) urodzonym/urodzoną dnia …………… roku w …………. (miejscowość) matce/ojcu z ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu/matce do współdecydowania o najistotniejszych sprawach (np. edukacja, poważne choroby); 

W czwartym punkcie wnosisz o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jako swoje każdoczesne miejsce zamieszkania. Napisz to tak

ustalenie, iż miejscem zamieszkania córki/syna ……………(imię i nazwisko) będzie każdoczesne miejsce zamieszkania matki/ojca; 

W piątym podpunkcie opisujesz jak ma wyglądać kontakt ojca/matki z dzieckiem. W jakie dni mają się spotykać i ile mają trwać wizyty, czy w Twojej obecności czy nie. Możesz napisać to w taki sposób:

Ograniczenie kontaktów powódki/powoda z małoletnim dzieckiem stron …………….do jednej ……..(np. pięciogodzinnej) wizyty, tj. w ……(dzień tygodnia), w obecności pozwanej/pozwanego;

W szóstym podpunkcie wnosisz od powódki/powoda o koszt zaspokajania potrzeb rodziny. Musisz wpisać kwotę, która cię interesuje, do którego dnia miesiąca partner ma czas oraz jak wygląda sprawa z odsetkami. Przykład:

Zasądzenie od powódki/powoda na rzecz pozwanego/pozwanej tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty ……….zł miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnej do rąk pozwanej/pozwanego do ….……dnia każdego miesiąca wraz z ustalonymi odsetkami w przypadku opóźnienia płatności którejkolwiek raty; 

W siódmym punkcie opisujesz kwestię alimentów na dziecko/dzieci. Musisz podać dokładnie te same informacje co w punkcie szóstym. Możesz napisać tak:

Zasądzenie od powódki/powoda na rzecz małoletniego dziecka stron…….renty alimentacyjnej w wysokości …….zł płatnej do rąk pozwanego/pozwanej do …….dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek z rat;

W ósmym punkcie wnosisz o przeprowadzenie dowodów w postaci przesłuchania stron. Taki zabieg ma na celu utwierdzenie sądu w przekonaniu, iż Ty i Twój partner jesteście pewni i zgadzacie się co do tego, że między wami nastąpił rozpad więzi fizycznych, gospodarczych i finansowych. Możesz napisać to tak:

Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, winy pozwanego/pozwanej w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron i dziecka, ze szczególną uwagą na sytuację majątkową i zawodową stron, oraz kosztów utrzymania powódki/powodu i dziecka;

W dziewiątym wyimku wnioskujesz o przeprowadzenie dowodów w postaci zdjęć, zrzutów ekranu itp. Przykład:

Przeprowadzenie dowodu w postaci …………..(zdjęć, zrzutów ekranu, itp.)

W dziesiątym podpunkcie wnosisz do rozpatrzenia dowody w postaci przesłuchania świadków. Oto co musisz napisać:

Przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadka/świadków:
1………(imię i nazwisko), zam……………co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego winy powoda/powódki. 

W tym miejscu podajesz wszystkich świadków (ich imię i nazwisko oraz dokładny, obecny adres zamieszkania) 

5. Następnie napisz "Uzasadnienie". Może być ono napisane z wielkich liter, ale nie musi. Tworząc odpowiedź na pozew rozwodowy, ważne jest, aby precyzyjnie i zwięźle odnosić się do argumentów strony przeciwnej. Możemy wyrazić nasze stanowisko zarówno w kontekście samego pozwu, jak i odniesienia się do konkretnych dowodów. Aby potwierdzić nasze twierdzenia, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dowodów.

6. Załączniki, które musisz dodać to: odpis odpowiedzi na pozew o rozwód, wszelkie dowody (np. groźby, zdjęcia z portali randkowych itp.), dowód uiszczenia opłaty sądowej, skrócony akt urodzenia dziecka/dzieci.

Ile wynosi opłata sądowa?

Ile wynoszą koszty rozwodu z orzeczeniem o winie z dziećmi? - 600 zł. Małżonek, który jest uznany za winnego rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych, ponosi te koszty.

Postępowanie zabezpieczające - co to?

Jego celem jest prewencja potencjalnych szkód, naruszeń praw lub aktów przemocy, które mogą wystąpić w trakcie procesu rozwodowego. Obydwie strony mają możliwość ubiegania się o to postępowanie. Dzięki niemu można nakłonić byłego małżonka do płacenia alimentów jeszcze przed zakończeniem samego procesu rozwodowego. Ponadto, pozwala ustalić, kto będzie opiekował się nieletnimi dziećmi.

Czas na złożenie odpowiedzi

Na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód masz dwa tygodnie!

Czym skutkuje nie złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Może wydarzyć się tak, że nie będziesz mógł/mogła ustosunkować się do zarzutów, które zostały na Ciebie nałożone przez męża/żonę. Dodatkowo Sąd zobaczy, że nie potrafisz dotrzymać czegoś ważnego jak odpowiedź na pozew w terminie wyznaczonym, a w tym wypadku może zwołać niejawne posiedzenie przez które na pewno nie będziesz mógł/mogła się wytłumaczyć, a co za tym idzie - zmienić przebieg rozprawy.

Czas trwania rozwodu z orzeczeniem o winie z dziećmi

Określenie dokładnego czasu trwania rozwodu jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, takich jak zebranie wszystkich świadków, ilość dostępnych materiałów i poziom współpracy między stronami. Jeśli kilku świadków nie pojawi się w sądzie, może być konieczne wyznaczenie kolejnej daty rozprawy, co może prowadzić do wydłużenia procesu nawet przez kilka lat. Warto jednak zachować cierpliwość w takiej sytuacji.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Nie zapominaj o tym, iż sytuacja ta jest stresowa zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego dziecka. Współpracuj ze swoim eks-małżonkiem, a czas trwania rozwodu na pewno się skróci. Przygotuj wszystkie dokumenty i przede wszystkim - BĄDŹ CIERPLIWY/CIERPLIWA!

Najczęściej zadawane pytania

Czym skutkuje nie złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Może wydarzyć się tak, że nie będziesz mógł/mogła ustosunkować się do zarzutów, które zostały na Ciebie nałożone przez męża/żonę. Dodatkowo Sąd zobaczy, że nie potrafisz dotrzymać czegoś ważnego jak odpowiedź na pozew w terminie wyznaczonym, a w tym wypadku może zwołać niejawne posiedzenie przez które na pewno nie będziesz mógł/mogła się wytłumaczyć, a co za tym idzie - zmienić przebieg rozprawy.

Co dalej?

Rozwiązanie tego problemu może być oczywiste -> Sąd skieruje Ciebie i byłego partnera na rozprawę, aby uzyskać informacje na temat całej sytuacji z Twojego i jego/jej punktu widzenia. W ten sposób Sędzia będzie w stanie zdecydować, jak postępować dalej.

Co napisać w odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Tworząc odpowiedź na pozew rozwodowy, ważne jest, aby precyzyjnie i zwięźle odnosić się do argumentów strony przeciwnej. Możemy wyrazić nasze stanowisko zarówno w kontekście samego pozwu, jak i odniesienia się do konkretnych dowodów. Aby potwierdzić nasze twierdzenia, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dowodów.