Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie uzasadnienie wzór

WZÓR Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

(aktualizacja)

Czy zastanawiasz się jak odpowiedzieć na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi? Trafiłeś/łaś na dobry artykuł, zapraszamy!

Co daje odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania winy z dziećmi?

Taka odpowiedź dostarcza stronie pozwanej możliwość obrony się przed zarzutami postawionymi jej lub jemu w ramach sprawy rozwodowej. Wysłanie odpowiedzi na pozew pozwala sądowi dokładnie zrozumieć stanowisko osoby, która jest pozwaną. Dodatkowo w przypadku posiadania dzieci - można szybko i sprawnie poprzeć fakt, iż zarówno Ty i Twój partner macie prawo do opieki nad dzieckiem/dziećmi.

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi?

1. Po prawej stronie, odrobinę niżej, niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się określenie strony procesowej twojej i twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a odpowiadający jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój Tytuł oraz Twojego małżonka musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Następnie zaczynasz swoje zdanie od daty podania przez powódkę/powoda wniosku o rozwód oraz od daty otrzymania przez Ciebie dokumentu z pozwem o rozwód. Może brzmieć to tak:

W odpowiedzi na pozew o rozwód złożonego dnia …………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok), wyrażam zgodę na:

W pierwszym podpunkcie wnosisz o

rozwiązanie związku małżeńskiego zawartego dnia …… przez rozwód bez orzekania o winie;

W drugim punkcie piszesz o kwestii alimentów, które będziesz płacić na wasze wspólne dziecko. Taki podpunkt powinien zawierać kwotę alimentów, wątek odsetek oraz temat tego do kogo mają być przekazywane pieniądze. Może brzmieć to tak:

zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz syna/córki ………… (imię i nazwisko) obojga stron alimentów, płatnych do ………(np. 10-tego) dnia każdego miesiąca do rąk matki/ojca o wysokości ………….. złotych miesięcznie, wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty;

W trzecim wyimku określ miejsce w którym będzie przebywać wasza córka / wasz syn oraz temat wspólnej opieki nad dzieckiem. Możesz napisać to w taki sposób

określenie miejsca przebywania małoletniej córki/małoletniego syna stron w obecności powódki/powoda, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnej władzy rodzicielskiej i zatwierdzeniu planu wychowawczego przez obie strony; 

W czwartym punkcie wspominasz o tym, aby sąd nie ingerował w korzystanie ze wspólnego mieszkania stron. Możesz napisać to w taki sposób:

nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron;

W ostatnim podpunkcie należy wyjaśnić jak będą wyznaczone koszty procesu. Taki wyimek może brzmieć:

obciążenie stron kosztami procesu po połowie.

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś " odpowiedź na pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Zacznij swoje uzasadnienie od napisania

W roku ………. został zawarty związek małżeński

W miejsce uzasadnienia opisz dokładnie swoją stronę w całej sytuacji. Potwierdź fakt, iż doszło do rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych. Wyjaśnij dlaczego nie widzisz sensu kontynuowania tego małżeństwa. Dodatkowo wspomnij również o tym, aby sąd nie ingerował w podzieleniu waszego np. mieszkania. Wyjaśnij również kwestię alimentów oraz fakt opieki nad dzieckiem/dziećmi. Na sam koniec napisz

“w tej sytuacji orzeczenie o rozwód bez winy oraz ustaloną przez powoda/powódkę kwotę alimentów uważam za uzasadnione”.

5. Ostatnim zadaniem będzie napisanie "Załączników". Tak więc! Na samym dole napisz "Załączniki". Jedyny załącznik jaki musisz dodać to odpis odpowiedzi na pozew o rozwód.

Czy trzeba odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

Tak, brak reakcji zostanie uznany za sprzeciw wobec całej sprawy, co za sobą niesie konsekwencje finansowe, związane z kosztami rozprawy.

Ile masz czasu na złożenie odpowiedzi?

Sąd zwykle przyznaje równy dwutygodniowy okres na udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Opłata sądowa

Jaka jest wysokość opłaty sądowej za złożenie pozwu o rozwód? - Wynosi 600 zł. Jeśli jednak cała rozprawa zakończy się na korzyść obu stron, Sąd zwraca 300 zł (czyli połowę) opłaty, co oznacza, że ostateczna opłata sądowa wynosi tylko 300 zł. Niemniej jednak, warto być przygotowanym na ten wydatek.

Ile trwa pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi?

Jeśli Ty i Twój były partner osiągnęliście porozumienie w sprawach związanych z rozwodem, to proces ten może przebiec szybko, być może zajmie tylko godzinę lub dwie. Ważne jest unikanie konfliktów i niepotrzebnych sporów, które tylko wydłużają czas procedury rozwodowej. Warto również podkreślić, że rozwód bez orzekania o winie jest mniej obciążający emocjonalnie i zajmuje mniej czasu.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania :)

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Uzgodnij z partnerem/partnerką sprawy dotyczące rozwodu, alimentów i opieki nad dzieckiem. Przygotuj ważne dokumenty, które dołączysz do swojej odpowiedzi oraz bądź cierpliwy!

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa pozew o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi?

Jeśli Ty i Twój były partner doszliście do porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem, cały proces może przebiegać sprawnie, być może zajmując jedynie godziny lub dwie. Unikanie konfliktów oraz zbędnych sporów jest kluczowe, ponieważ mają one tendencję do wydłużania czasu procedury rozwodowej. Warto również zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie jest mniej obciążający emocjonalnie i zajmuje mniej czasu.

Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie?

W miejsce uzasadnienia opisz dokładnie swoją stronę w całej sytuacji. Potwierdź fakt, iż doszło do rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych. Wyjaśnij dlaczego nie widzisz sensu kontynuowania tego małżeństwa. Dodatkowo wspomnij również o tym, aby sąd nie ingerował w podzieleniu waszego np. mieszkania. Wyjaśnij również kwestię alimentów oraz fakt opieki nad dzieckiem/dziećmi. Na sam koniec napisz “w tej sytuacji orzeczenie o rozwód bez winy oraz ustaloną przez powoda/powódkę kwotę alimentów uważam za uzasadnione”.

Co dalej po odpowiedzi na pozew o rozwód?

Odpowiedź może wydawać się prosta -> Sąd wezwie Ciebie i eks-partnera na rozprawę, aby dowiedzieć się jak cała sytuacja z Twojej i jej/jego perspektywy. Dzięki temu Sędzia będzie mógł/mogła podjąć decyzję co dalej.