Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty na małoletnie dzieci

(aktualizacja)

Witaj drogi czytelniku/czytelniczko! Skoro tutaj jesteś, to pewnie otrzymałeś pozew o alimenty i zastanawiasz się, jak napisać odpowiedź.

Z tym artykułem posiądziesz potrzebną wiedzę do napisania takiego dokumentu samodzielnie!

Jakie korzyści przynosi odpowiedź na pozew o alimenty na małoletnia dzieci?

Umożliwia on wytłumaczenie sytuacji przez stronę pozwaną. Dzięki takiej odpowiedzi możemy wyjaśnić, czego MY oczekujemy oraz czy zgadzamy się na propozycje partnera/partnerki. Odpowiedź na pozew stanowi punkt wyjścia do przygotowań do procesu sądowego.

Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty na małoletnie dzieci

Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty na dzieci ZA DARMO

Jeśli zaś nie chce Ci się rozkminiać, jak samodzielnie napisać odpowiedź na pozew o alimenty lub nie masz na to czasu, możemy Ci w tym pomóc.

Odpowiedź na pozew o alimenty w 24h

Koszt - 297 zł

Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty na małoletnie dzieci?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się strona procesowa Twoja, twojego nieletniego dziecka i Twojego byłego małżonka. Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Tytuł Twojego małżonka/małżonki będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będzie on/ona reprezentował(a) wasze dziecko, a Twój tytuł to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój tytuł, Twojego dziecka i drugiego rodzica musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Pod tym co napisałeś/łaś musisz teraz wspomnieć o tym kiedy pozew został złożony oraz kiedy został Ci dostarczony. Możesz napisać to w taki sposób:

W odpowiedzi na pozew o alimenty złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym punkcie możesz wnieść albo o częściowe oddalenie powództwa, albo o oddalenie powództwa całkowicie. Częściowe oddalenie powództwa -> w momencie, gdy nie zgadzasz się na kwotę zasądzonych alimentów i uważasz, że powinna być obniżona, gdyż jest trochę zawyżona. Całkowite oddalenie powództwa -> w momencie, gdy zgadzasz się na zasądzoną kwotę alimentów i nie chcesz jej zmieniać. Decyzja należy tylko do Ciebie, gdyż nic nie zostaje Ci narzucone. Przykład:

1. Częściowe oddalenie powództwa lub Całkowite oddalenie powództwa;

Pamiętaj, aby wybrać tylko jedną opcję!

W drugim podpunkcie chcesz nadać wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu podpunktowi wyrok wydany przez Sąd wejdzie w życie od razu po rozprawie. Napisz więc

Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;


W trzecim wyimku możesz poruszyć kwestię tego, aby do rozprawy doszło podczas Twojej nieobecności, gdyż jest to możliwe. Możesz napisać:

Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność pozwanego/pozwanej;

W czwartym punkcie pora na Twoją formę obrony. Pozwalasz Sądowi na wgląd do wymienionych przez Ciebie dowodów. Przykład:

Przeprowadzenie dowodów w postaci zdjęć, itp. które będą wskazane poniżej; 

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu znaleźć się musi data i miejsce urodzenia dziecka, Twój podpis, a przede wszystkim DOWODY. Dowody mogą być w postaci zdjęć, pism, czy wyciągów z konta bankowego. Opisz własne stanowisko w tej sprawie, ale nie zapomnij, aby zrobić tego dokładnie. Odpowiedz na zarzuty przedstawione przez partnera/partnerkę. Na sam koniec krótko podsumuj swoją wypowiedź.  Dodaj również swój podpis.

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: skrócony odpis odpowiedzi pozwu, dowody.

Ile masz czasu na złożenie odpowiedzi?

Zazwyczaj sąd udziela stronom dwutygodniowy okres na przedstawienie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Koszty odpowiedzi na pozew

Odpowiedź na pozew o alimenty jest wolna od opłat. Musimy jednak pamiętać, że w trakcie rozwodu wciąż możemy być narażeni na różne opłaty sądowe!

Co zwalnia z płacenia alimentów?

 • Niezdolność do płacenia -> Jeśli płatnik alimentów utraci źródło dochodów lub doświadczy innych trudności finansowych, może wystąpić o zwolnienie z płacenia alimentów lub ich obniżenie.
 • Zmiana sytuacji rodzica lub dziecka -> Jeśli sytuacja rodzica (np. utrata pracy, zmiana dochodów) lub dziecka (np. uzyskanie dochodów lub niezależność finansowa) ulegnie istotnej zmianie, można wystąpić o zmianę orzeczenia alimentacyjnego.
 • Ustanie potrzeby -> Jeśli dziecko uzyska niezależność finansową lub przestanie potrzebować wsparcia finansowego, to może być podstawą do zwolnienia z płacenia alimentów.
 • Ustanie uprawnień do alimentów -> W niektórych przypadkach, np. w przypadku adoptowanego dziecka, dziecka małżonka lub dziecka powołanego do spadku, może dojść do ustania uprawnień do alimentów.

  Kiedy nie należą się alimenty?

  - W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez dziecko

  - W przypadku wstąpienia w nowy związek małżeński

  - W przypadku, gdy między rodzicami zajdzie umowa, która będzie wyjaśniała kwestie alimentów

  Czy ojciec/matka, którzy nie są biologiczni muszą płacić alimenty?

  Odpowiedź brzmi: TAK. W tej sytuacji nie możemy zrezygnować z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci z tego samego powodu. Oznacza to, że nawet jeśli nie jesteśmy biologicznymi rodzicami dziecka, nadal jesteśmy zobowiązani płacić alimenty na to dziecko. Jednocześnie zachowujemy prawa rodzicielskie, co oznacza, że sąd może przyznać nam prawo do kontaktu z tym dzieckiem.

  Masz pytania?

  Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

  kontakt@kreator-sadowy.pl

  Podsumowanie

  Pamiętaj, że wszystkie Twoje działania mają być dobre dla Twojego dziecka. Znając odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz dzięki temu poradnikowi wiesz jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty na małoletnie dzieci - jesteś już na to gotowy(a)!

Najczęściej zadawane pytania

Ile masz czasu na odpowiedź na pozew o alimenty?

Zazwyczaj sąd udziela stronom dwutygodniowy okres na przedstawienie odpowiedzi na pozew o rozwód.

Czy trzeba odpowiadać na pozew o alimenty?

Oczywiście! Nie odpowiedzenie na pozew o alimenty może skutkować przegraną już na początkowym etapie rozprawy, ponieważ Sąd nie będzie zaznajomiony z naszym punktem widzenia. Istnieje również ryzyko, że Sąd wyda wyrok zaoczny podczas niejawnej rozprawy.

Jak napisać odpowiedź do Sądu o podwyższenie alimentów?

W uzasadnieniu potwierdź fakt, iż Twoja sytuacja majątkowa się pogorszyła podpierając to faktami takimi jak: miesięczne koszty utrzymania, zmiana pracy lub jej brak. Oczywiście jeśli celowo zwalniasz się z pracy, aby uniknąć podwyższenia alimentów, albo starasz się ich w ten sposób uniknąć - Sąd nie weźmie tego pod uwagę i będziesz musiał/musiała płacić ustaloną przez powoda/powódkę kwotę alimentów. Jeśli uważasz, że partner/partnerka trochę zbyt przesadnie opisała swoją sytuację materialną - uwzględnij to podając przykłady. 

Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty?

W uzasadnieniu znaleźć się musi data i miejsce urodzenia dziecka, Twój podpis, a przede wszystkim DOWODY. Dowody mogą być w postaci zdjęć, pism, czy wyciągów z konta bankowego. Opisz własne stanowisko w tej sprawie, ale nie zapomnij, aby zrobić tego dokładnie. Odpowiedz na zarzuty przedstawione przez partnera/partnerkę. Na sam koniec krótko podsumuj swoją wypowiedź.  Dodaj również swój podpis.