Odpowiedź na pozew rozwodowy wzór

WZÓR Odpowiedź na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

(aktualizacja)

Nie masz pojęcia jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Trafiłeś/łaś w dobre miejsce!

Dlaczego piszę odpowiedź na pozew o rozwód?

Dostałeś/łaś pozew o rozwód i faktycznie - zgadzasz się na podjęcie takich działań, aczkolwiek chcesz zrobić to na własnych warunkach, gdyż uważasz, że Twój partner / Twoja partnerka jest winny/winna rozpadowi waszego pożycia małżeńskiego? Dzięki odpowiedzi na pozew o rozwód możesz wytłumaczyć swoją stronę oraz udowodnić winę powoda/powódki.

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód z orzeczeniem o winie?

1. Po prawej stronie, odrobinę niżej, niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Okręgowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział cywilny.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się określenie strony procesowej twojej i twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a odpowiadający jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój Tytuł oraz Twojego małżonka musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Odpowiedź na pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Następnie zaczynasz swoje zdanie od daty podania przez powódkę/powoda wniosku o rozwód oraz od daty otrzymania przez Ciebie dokumentu z pozwem o rozwód. Może brzmieć to tak:

W odpowiedzi na pozew o rozwód złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym punkcie wnosisz o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, lecz wyłącznie z winy powoda/powódki. Możesz napisać to tak:

rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego dnia ……… roku przed np. Kierownikiem Stanu Urzędu Cywilnego - z wyłącznej winy powoda/powódki

W drugim podpunkcie zażądasz zwrot kosztów procesu na swoją rzecz. Zrób to np. tak:

Zasądzenie od pozwanej/pozwanego o zwrot kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi na rzecz pozwanego/pozwanej;

W trzecim wyimku zgadzasz się na przeprowadzenie dowodów w postaci np. zdjęć. Dzięki temu udowodnisz, że rozpad małżeństwa jest winą eksmałżonka. Możesz napisać to tak:

Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron co do faktu ustalenia, że w małżeństwie nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, winy powoda/powódki w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sytuacji stron, w szczególności majątkowej i zawodowej;

W czwartym podpunkcie zgadzasz się na przeprowadzenie dowodów w postaci przesłuchania świadków jako potwierdzenie o rozpadzie więzi emocjonalnych, gospodarczych i finansowych z winy Twojego partnera / Twojej partnerki. Napisz to tak:

1...........(imię i nazwisko), zam.............................co do faktu ustalenia, że w małżeństwie stron nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego z winy powódka/powoda.

W tym miejscu podajesz wszystkich świadków (ich imię i nazwisko oraz dokładny, obecny adres zamieszkania) 

4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. W miejscu uzasadnieniu opisz dokładnie swoją stronę w całej sytuacji. Potwierdź fakt, iż doszło do rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych, ale z winy powódki/powoda. Przedstaw dowody, które udowodnią, że to jednak powód/powódka jest winny/winna rozwodowi. Opisz wszystko dokładnie z najmniejszymi szczegółami. Pamiętaj, że im więcej dowodów dodasz do swojej odpowiedzi na pozew, Sąd dokładniej rozwikła całą sytuację. Na sam koniec dodaj swój podpis.

5. Załączniki, które musisz dodać to: odpis odpowiedzi na pozew o rozwód, wszelkie dowody (np. groźby, zdjęcia z portali randkowych itp.), dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Opłata sądowa

Jakie są koszty rozwodu z orzeczeniem o winie? - 600 zł. Ponosi je małżonek winny rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych.

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Ma na celu prewencję ewentualnych szkód, naruszeń praw lub aktów przemocy, które mogą wystąpić w trakcie procesu rozwodowego. Obydwie strony mają możliwość ubiegania się o to postępowanie. Dzięki niemu można nakłonić byłego małżonka do płacenia alimentów jeszcze przed zakończeniem samego procesu rozwodowego. Ponadto, umożliwia on ustalenie, kto będzie opiekował się nieletnimi dziećmi.

Ile masz czasu na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Masz na to 2 tygodnie (14 dni).

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

Określenie dokładnego czasu trwania rozwodu jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, takich jak zebranie wszystkich świadków, ilość dostępnych materiałów i poziom współpracy między stronami. Jeśli kilku świadków nie pojawi się w sądzie, to może być konieczne wyznaczenie kolejnej daty rozprawy, co może prowadzić do wydłużenia procesu nawet przez kilka lat. Warto jednak zachować cierpliwość w takiej sytuacji.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania :)

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Pamiętaj, aby przygotować wszystkie dokumenty, o tym ile masz czasu na złożenie odpowiedzi, czy czym jest postępowanie zabezpieczające.

Najczęściej zadawane pytania

Czy konieczna jest odpowiedź na pozew rozwodowy?

Oczywiście! Niewysłanie odpowiedzi na pozew o alimenty może skutkować niekorzystnym rozstrzygnięciem już na wstępnym etapie rozprawy, gdyż Sąd nie będzie zaznajomiony z naszym stanowiskiem. Dodatkowo istnieje ryzyko, że Sąd podejmie decyzję zaocznie podczas niejawnej rozprawy.

Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Najważniejsze jest przedstawienie naszej strony w całym konflikcie, więc jedną z ważniejszych kwestii jest napisanie dobrego uzasadnienia w naszej odpowiedzi. Swoje uzasadnienie musisz rozpocząć od podania daty zawarcia związku małżeńskiego. W miejscu uzasadnieniu opisz dokładnie swoją stronę w całej sytuacji. Potwierdź fakt, iż doszło do rozpadu więzi fizycznych, emocjonalnych i gospodarczych, ale z winy powódki/powoda. Przedstaw dowody, które udowodnią, że to jednak powód/powódka jest winny/winna rozwodowi. Opisz wszystko dokładnie z najmniejszymi szczegółami. Pamiętaj, że im więcej dowodów dodasz do swojej odpowiedzi na pozew, Sąd dokładniej rozwikła całą sytuację. Na sam koniec dodaj swój podpis.

Co jeśli mąż/żona nie odpowie na pozew o rozwód?

Jeżeli strona pozwana nie odbierze pozwu o rozwód, sąd może nakazać Ci skorzystanie z usług komornika w celu dostarczenia korespondencji pozwanemu. Warto dodać, że komornik będzie chciał za taką usługę 60 złotych. Dodatkowo Sąd odrzuca wnioski złożone po ustalonym terminie, przekazując je stronie, która wszczęła postępowanie. Niemniej jednak głównym skutkiem jest utrata okazji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na zawartość pozwu, w tym na przedstawione przez drugiego małżonka zarzuty.