Miesięczne koszty utrzymania dziecka

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

(aktualizacja)

Witaj drogi czytelniku! Czy zastanawiasz się jak napisać pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny? Dzięki naszemu poradnikowi zrobisz to samodzielnie i za darmo!

Czy warto jest napisać taki pozew?

Oczywiście, że tak! Oto kilka korzyści:

<> Uzyskanie wsparcia finansowego -> Pozew taki może prowadzić do przyznania alimentów przez sąd. Osoba, która nie spełnia swoich obowiązków wobec rodziny, może zostać zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego na rzecz partnera lub dzieci;

<> Dzielenie obowiązków rodzicielskich -> Sąd może nakazać określone obowiązki i udziały w opiece nad dziećmi. To może obejmować zarówno aspekty finansowe, jak i czas spędzany z dziećmi oraz inne obowiązki rodzicielskie;

<> Ochrona interesów dzieci -> Składając pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, można dążyć do ochrony interesów dzieci i zapewnienia im odpowiednich warunków życia;

<> Zabezpieczenie prawne -> Prawomocny wyrok sądu może stanowić zabezpieczenie prawne dla osoby, która złożyła pozew. Może to obejmować uregulowania dotyczące alimentów, dzielenia majątku lub innych aspektów związanych z zaspokajaniem potrzeb rodziny.

Darmowy wzór pozwu

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Kreator pozwu o alimenty na rodzinę

Możesz wykorzystać nasze nowe narzędzie - kreator pozwu o alimenty, wykorzystując wzór pozwu o alimenty dla zaspokojenia potrzeb rodziny sporządzony przez prawnika. Możesz go dowolnie edytować, modyfikować, a Twoje zmiany będą widoczne tylko dla Ciebie dostępny za każdym razem, kiedy wejdziesz na tę stronę.

Alimenty na rodzinę WZÓR zwrot kosztów ciąża połóg

Kreator pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

 • Jak napisać pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

  1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

  2. Po lewej stronie musi znaleźć się Twoją stronę procesową oraz rolę procesową twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a twój partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

  Twój tytuł oraz Twojego małżonka musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

  3. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

  W pierwszym podpunkcie wnosisz o kwotę jaką ma płacić Twój były małżonek/małżonka podając konkretny dzień każdego miesiąca wraz z odsetkami. Możesz napisać to tak:

  Zasądzenie od pozwanego/pozwanej ………(imię i nazwisko) na rzecz powoda/powódki …….(imię i nazwisko) kwoty ………….(słownie) złotych miesięcznie, opłacanych z góry do …tego np. 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia jakiejkolwiek kwoty tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny;

  W drugim punkcie zgadzasz się na przeprowadzenie dowodów w postaci dokumentów. Przykład:

  Przeprowadzenie dowodów w postaci podanych przeze mnie zdjęć i dokumentów; (te dokumenty to np.: możliwości zarobkowe, koszty utrzymania dziecka, odpis aktu małżeństwa);

  W trzecim wyimku zgadzasz się na przeprowadzenie dowodów w postaci świadków. Dzięki temu osoby trzecie będą mogły przyznać Ci rację, co zapewni Sąd, że masz rację. Napisz więc:

  Przeprowadzenie dowodów w postaci świadków;
  1………(imię i nazwisko), zam……………co do faktu ustalenia możliwości zarobkowych obu stron oraz braku przyczyniania się pozwanego/pozwanej do zaspokajania potrzeb rodziny.

  W czwartym punkcie chcesz, aby wyrok od razu został wdrożony w życie. Dzięki temu nie będziesz musiał/musiała czekać dłużej niż powinieneś/powinnaś. Możesz napisać:

  Nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru wykonalności;

  W ostatnim podpunkcie wnosisz o zasądzenie od eks-małżonka/małżonki kosztów procesu postępowania. Przykład:

  Zasądzenie od pozwanego/pozwanej na rzecz powódki/powodu zwrotu kosztów postępowania zgodnie z normami przepisanymi

  4. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu należy wytłumaczyć całą sytuację ze swojej perspektywy. Ważne jest, aby napisać również fakt, że przed napisaniem pozwu Ty jako powód/powódka próbowałeś/łaś podejmować próby komunikacji z pozwanym/pozwaną na temat jego/jej zaniedbywania. Należy pamiętać, że zawierając związek małżeński godzimy się na obopólną pomoc w każdej życiowej kwestii, więc jeśli jedna ze stron nie wypełnia swego obowiązku nie spełnia zasad na które się godził mówiąc sakramentalne “tak”. Podaj przykłady i dowody takie jak zdjęcia rachunków, koszty utrzymywania dzieci oraz swoje zarobki i nie pomijaj żadnych szczegółów.  Na końcu dodaj swój podpis.

  5. Załączniki -> W załącznikach musisz podać: skrócony odpis aktu małżeńskiego, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, dowody (rachunki itp.), odpis pisma.

  Co należy rozumieć przez obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny?

  Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny odnosi się do prawnego i moralnego zobowiązania jednego lub obu partnerów w małżeństwie lub związku do zapewnienia odpowiednich warunków życia i wsparcia dla pozostałych członków rodziny, zwłaszcza dzieci. Ten obowiązek obejmuje różne aspekty, zarówno materialne, jak i niematerialne. Mówimy tutaj o wsparciu finansowym jak i tym psychicznym.

  Czy zaspokajanie potrzeb rodziny to to samo co alimenty?

  Jest to zbliżone, aczkolwiek to nie to samo. Mając na myśli zaspokajanie potrzeb rodziny mamy na myśli wszystkich jej członków. Chodzi nam o całość, a nie jedynie dziecko/dzieci. Pojęcie zaspokajania potrzeb rodziny jest nieco bardziej dogłębne niż same alimenty.

  Kiedy możemy żądać zaspokajania potrzeb rodziny?

  Możemy się o to ubiegać w trakcie trwania związku małżeńskiego wraz z okresem rozwodowym, ale nie po rozwodzie. Gdy weźmiemy rozwód możemy ubiegać się jedynie o alimenty.

  Czy nie posiadając dzieci również mogę ubiegać się o zaspokajanie potrzeb rodziny?

  Tak! Obowiązek ten dotyczy też małżeństw bezdzietnych.

  Masz pytania?

  Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

  kontakt@kreator-sadowy.pl

  Podsumowanie

  Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny tyczy się obu stron i należy pamiętać, że każdy powinien go przestrzegać. Ty i Twój partner nie musicie posiadać dzieci, aby ubiegać się o takie zaspokajanie, ale należy pamiętać, że nie możemy tego zrobić po rozwodzie!