Ojciec przytulający dziecko

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

(aktualizacja)

Zastanawiasz się, jak piszę się pozew o obniżenie alimentów? Ile kosztuje? Czym są alimenty? Tego dowiesz się w tym artykule!

Co musisz wiedzieć?

Kiedy warto złożyć pozew o obniżenie alimentów?

Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć złożenie pozwu o obniżenie alimentów:

  1. Zmiana sytuacji finansowej: Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu (np. utrata pracy, spadek dochodów, znaczące zwiększenie wydatków), możesz złożyć pozew o obniżenie alimentów.

  2. Zmiana potrzeb dziecka: Jeśli potrzeby dziecka, na które płacisz alimenty, uległy zmianie (np. dziecko dorosło i stało się samodzielne finansowo), może to być podstawa do złożenia pozwu o obniżenie alimentów.

  3. Zmiana sytuacji finansowej drugiej strony: Jeśli sytuacja finansowa drugiej strony (np. matki/opiekuna dziecka) uległa znacznemu poprawieniu, może to być argument za obniżeniem alimentów.

  4. Nieproporcjonalność obciążenia: Jeśli obecna wysokość alimentów jest znacznie wyższa niż minimalne potrzeby dziecka i stanowi duże obciążenie dla Twojego budżetu, możesz złożyć pozew o obniżenie alimentów.

  5. Zmiany w życiu osobistym: Np. narodziny kolejnego dziecka, które również będzie wymagało wsparcia finansowego, mogą być podstawą do złożenia wniosku o obniżenie alimentów na rzecz pierwszego dziecka.

  6. Długotrwała choroba lub kalectwo: Jeśli na skutek choroby lub wypadku jesteś niezdolny do pracy i nie możesz uzyskać dochodu na dotychczasowym poziomie, to także może być argumentem za złożeniem pozwu o obniżenie alimentów.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Nie wystarczy jedynie złożenie pozwu – musisz być w stanie udowodnić, że Twoja sytuacja uległa zmianie i że obecna wysokość alimentów nie jest adekwatna do Twoich możliwości i potrzeb dziecka.

Pozew o obniżenie alimentów - Kreator

Pozew o obniżenie alimentów na dziecko wzór

Kreator pozwu o obniżenie alimentów

Wzór pozwu o obniżenie alimentów

Wzór: Pozew o obniżenie alimentów

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie lub prawej stronie musi znaleźć się nazwa Twojej roli procesowej, Twojego nieletniego dziecka oraz eksmałżonka. Twoje nieletnie dziecko będzie w tym przypadku Pozwanym/Pozwaną, a tytuł Twojego byłego partnera będzie brzmiał "Reprezentowanym/reprezentowaną przez ojca/matkę". Gdy już to napiszesz — dodaj imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania i PESEL. Ty zaś będzie Powodem/Powódką.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli Twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

Wartość przedmiotu sporu to kwota, o jaką chcesz obniżyć zasądzone alimenty pomnożona x 12 m-cy.

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o rozwód", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "Wnoszę o".

W pierwszym punkcie wnosisz o obniżenie alimentów. Musisz napisać poprzednią kwotę alimentów z dnia w którym zostały orzeczone. Napisz jaką kwotę alimentów chciałbyś/chciałabyś otrzymywać teraz, do którego dnia każdego miesiąca oraz uwzględnij fakt, iż mają być przekazywane do rąk Tobie. Taki punkt powinien więc brzmieć:

"Obniżenie alimentów orzeczonych przez Sąd w ……. dnia ……. z kwoty …..(słownie) złotych do …………(słownie) złotych miesięcznie, zaczynając od dnia wniesienia pozwu, płatnych do …..(np. 10-tego) dnia każdego miesiąca, do rąk ………..(imię i nazwisko) wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia jakichkolwiek kosztów;"

W drugim podpunkcie należy napisać, że wnosisz o zasądzenie od pozwanego/pozwanej zwrotu kosztów procesu na rzecz powódki/powodu. Dzięki temu opłatę sądową będzie musiał zapłacić jedynie eks-małżonek. Napisz więc:

"Zasądzenie od pozwanego/pozwanej zwrotu kosztów procesu na rzecz powódki/powodu;"

W trzecim wyimku wpisz przeprowadzenie dowodów w postaci aktu urodzenia, czy rachunków. Dzięki temu sąd będzie mógł ustalić wyrok, który będzie obniżeniem alimentów. Taki punkt może brzmieć:

"Przeprowadzenie dowodów w postaci aktu urodzenia, czy rachunków;"

W czwartym urywku wnosisz o przeprowadzenie przesłuchania świadków. Świadkowie potwierdzą Twoje koszty utrzymania. Napisz więc:

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków;"

1.……………………., zam ………………..

 (imię i nazwisko)

Jako przedostatnie należy wpisać, że wnosisz o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki/powoda. Dzięki temu podpunktowi możesz przyspieszyć koniec swojej rozprawy sądowej. Powinieneś/powinnaś napisać więc:

"Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki/powoda;"

Jako ostatnie wpisz, że wnosisz o przesłuchanie stron postępowania. Dzięki temu Ty i Twój były małżonek/małżonka będzie mogli udowodnić przed sądem to, że między wami nastąpił brak pożycia małżeńskiego. W ostatnim podpunkcie możesz więc napisać:

"Przesłuchanie stron postępowania"

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o obniżenie alimentów" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu należy udowodnić, że w przypadku zmiany statusu ekonomicznego - zmniejszenie alimentów jest słuszne. Wykaż dowody w postaci swoich rachunków. Napisz również miejsce pracy Twoje i Twojego eks-małżonka, a także wasz posiadany majątek i wysokości zarobków, które otrzymujecie. Gdy już to zrobisz - dodaj swój podpis.

6. Załączniki jakie musisz dodać to: skrócony akt urodzenia, dowody (np. rachunki), odpis aktu małżeństwa, koszt wydatków na małoletniego syna/małoletnią córkę.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, że WPS (wartość przedmiotu sporu) liczona jest w złotówkach, więc jeśli podana kwota jest w innej walucie — należy zmienić ją na złotówki oraz o tym, że musimy zaokrąglić kwotę, np. jeśli wynosi ona 12.334,23 zł — musimy stworzyć z niej 12.335 zł. Żeby obliczyć wartość przedmiotu sporu, należy obliczyć różnicę między obecną wysokością alimentów, a tą po obniżeniu i pomnożyć razy 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli obecnie alimenty wynoszą 600 złotych, a po obniżeniu miałyby wynosić 500 złotych - odejmujemy 600 od 500 i wychodzi nam 100 złotych. W takim wypadku 100 złotych mnożymy przez 12 miesięcy i wychodzi nam 1200 złotych. 1200 złotych będzie to nasze WPS.

Ile kosztuje złożenie wniosku o obniżenie alimentów?

Pozew o obniżenie alimentów obciążony jest opłata sądową. Opłata sądowa odpowiada równowartości 5% ustalonej wartości przedmiotu sporu. 

Jeśli np. z kwoty 1500 zł chcesz obniżyć do 1000 zł, to Twój WPS wynosi 500 zł x 12 m-cy, czyli 6000 zł. Z tego 5% wartości to 300 zł, co daje wartość opłaty skarbowej, jaką zobowiązany jesteś uiścić.

Ile trwa sprawa o obniżenie alimentów?

Sprawa o obniżenie alimentów może trwać nawet ponad rok czasu w przypadku pierwszej instancji. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień i mieć pewne zabezpieczenie - możemy wnieść wniosek o postępowanie zabezpieczające.

Czy pozew o obniżenie alimentów można wysłać pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o obniżenie alimentów możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

 Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

Czy musi to być list polecony? List polecony umożliwia nadawcy uniknięcie niedoręczenia listu, a także oznacza, że termin wyznaczony na zakończenie określonej procedury został dotrzymany. Należy jednak podać sądowi prawidłowy adres, aby uniknąć nieporozumień.

Kiedy Sąd oddali wniosek o obniżenie alimentów?

Sąd oddali wniosek o obniżenie alimentów w momencie, gdy powód/powódka celowo zmniejszy swoje środki finansowe, aby nie płacić alimentów, np. gdy zwolni się z pracy.

Jaki Sąd jest właściwy?

Właściwym Sądem będzie Sąd Rejonowy Wydział (Rodzinny i Nieletnich). Jeśli chodzi o właściwe miejsce — będzie to miejsce zamieszkania strony pozwanej. Powódka/powód może wybrać miejsce Sądu.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku o alimenty sąd określa poszczególne kroki. Jeżeli pozew jest prawidłowo sporządzony, sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. Jeżeli natomiast wniosek jest niekompletny, sąd wyznacza termin uzupełnienia wniosku lub poprawienia błędów.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Podsumowując, artykuł mówi nam na przykład: jak napisać pozew o obniżenie alimentów, ile kosztuję wniosek o alimenty, czy ile trwa taka sprawa. Dzięki temu artykułowi posiadasz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci napisać takowy pozew.