Dziadek bawiący się z wnukami

Jak napisać pozew o alimenty od dziadków? Wzór pozwu!

(aktualizacja)

Witaj! Zastanawiasz się jak napisać pozew o alimenty od dziadków? A może zastanawiasz się kiedy powinno się wnosić taki pozew? Tego i wiele innych dowiesz się w naszym artykule, zapraszamy!

Kiedy możesz ubiegać się o alimenty od dziadków?

O alimenty od dziadków można ubiegać się w kilku przypadkach takich jak:

1. Śmierć ojca/matki dziecka -> W momencie, gdy ojciec/matka dziecka nie żyje - możesz ubiegać się o alimenty od jego/jej rodziców, gdyż są oni następnymi osobami, które są zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka;

2. Problemy materialne/zdrowotne -> Jeśli rodzic nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków alimentacyjnych ze względu na trudności takie, jak: kalectwo, niedostatek, czy poważna choroba;

3. Gdy ojciec/matka skutecznie odmawia płacenia alimentów -> Jeśli nawet wizyta komornika nie zachęca rodzica do płacenia alimentów, a możliwości egzekucji sa ograniczone;

4. Kiedy nie masz kontaktu z ojcem/matką -> Jeśli rodzic unika jakiegokolwiek kontaktu w kwestii utrzymania dziecka, nie stawia się na terminy rozpraw, nie odbiera awiz lub w ogle nie wiesz, gdzie przebywa i co się z nim dzieje.

Czy warto ubiegać się o alimenty od dziadków?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy warto pociągać do odpowiedzialności prawnej rodziców byłego partnera. To wszystko zależy. Jeśli naprawdę potrzebujesz pomocy, warto się o nią zwrócić i porozmawiać. Nie trzeba wszystkich spraw załatwiać od razu formalnie. W założeniu większość dziadków kocha swoje wnuki, chce dla nich tego, co najlepsze i nie odmówią pomocy.

Jeśli jednak porozumienie nie jest z jakiegoś powodu możliwe, spotykasz się z obojętnością, krytyką i brakiem zrozumienia, naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego, a ojciec dziecka nie jest w stanie go zapewnić - zawsze warto ubiegać się o takie wsparcie od jego/jej rodziców. Powodów może być wiele, aczkolwiek możesz uzyskać dzięki temu wiele korzyści, np. pociągniesz rodzinę ojca/matki dziecka do odpowiedzialności za niepłacone alimenty - być może dzięki temu ktoś wpłynie w jakiś sposób na rodzica dziecka. Dzięki dodatkowy środkom finansowym poprawisz warunki życia dziecka i zapewnisz sobie pomoc, ale i poczucie bezpieczeństwa.

Wzór pozwu o alimenty od dziadków

Wzór pozwu o alimenty od dziadków

Jak napisać pozew o alimenty od dziadków?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie lub prawej stronie musi znaleźć się nazwa ról procesowych: Twoja, Twojego nieletniego dziecka i rodziców Twojego byłego małżonka/byłej małżonki - to, kto jest kim w tej sprawie. Zatem Twoje nieletnie dziecko będzie nazywane "Powódką/Powodem", Twój tytuł będzie brzmiał "Reprezentowany przez matkę/ojca" jako iż będziesz reprezentował(a) swoje dziecko, a tytuł rodziców Twojego eksmałżonka będzie to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli Twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

Wartość przedmiotu sporu to kwota alimentów, której żądasz, pomnożona x 12 m-cy

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o alimenty", najlepiej wielkimi literami. Po tym jak napiszesz wielkimi literami, co składasz, po lewej stronie piszesz "W imieniu małoletniego powoda/powódki wnoszę o".

W pierwszym punkcie wnosisz o zasądzenie alimentów od dziadka Twojego dziecka. Taki ruch pozwoli Ci na otrzymanie wsparcia finansowego od rodziny Twojego byłego partnera, gdy z jakiegoś powodu Twój były mąż, była żona nie może Ci pomóc. Taki punkt może brzmieć tak:

"Zasądzenie od pozwanego dziadka na podstawie art. 132 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na rzecz wnuczka/wnuczki kwoty ………(słownie) złotych miesięcznie płatnych do ……..dnia miesiąca (np, 10-tego) do rąk matki/ojca dziecka wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty"

W drugim punkcie wnosisz o zasądzenie alimentów od babci Twojego dziecka. Tak samo jak w przypadku zasądzenia alimentów od dziadka - zyskujesz wsparcie finansowe oraz pociągasz do odpowiedzialności następnych członków rodziny, zaraz po ojcu Twojego dziecka. Taki punkt może brzmieć tak:

"Zasądzenie od pozwanej babci na podstawie art. 132 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na rzecz wnuczka/wnuczki kwoty ………(słownie) złotych miesięcznie płatnych do ……..dnia miesiąca (np, 10-tego) do rąk matki/ojca dziecka wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia którejkolwiek raty;"

W trzecim wyimku wnosisz o przeprowadzenie dowodów ze świadków. Dzięki temu, sąd będzie miał podstawy na zaakceptowanie Twojego wniosku o alimenty i nie oddali go. Świadkowie, których przesłucha sąd będą mieli za zadanie potwierdzić koszty utrzymania dziecka, którym się zajmujesz. Taki przykład brzmieć tak:

"Przeprowadzenie przesłuchania świadków odnośnie potwierdzenia kosztów na utrzymanie dziecka obu stron przez ojca/matkę (rodzica, który reprezentuje dziecko);"

W czwartym fragmencie będziesz wnosił(a) o przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które później podasz w uzasadnieniu. Będą one miały takie samo zastosowanie jak przesłuchanie świadków. Przykłady takich dowodów to np. wyniki rachunków, czy historia bankowa. Taki punkt może brzmieć tak:

Przeprowadzenie dowodów z dokumentów: rachunków, faktur i wszelkiej historii bankowej przedstawiciela/cielki ustawowej na potwierdzenie kosztów utrzymania małoletniego;

W piątym ustępie możesz wnieść o przeprowadzenie rozprawy nawet pod nieobecność pozwanych. Dzięki temu nie będziesz musiał(a) czekać na obecność teściów, aby przeprowadzić rozprawę, co sprawi, że wyrok zostanie szybciej wydany. Piąty punkt może brzmieć tak:

"Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność pozwanych;"

W szóstym i ostatnim urywku wnosisz o nadanie wyrokowi natychmiastowego rygoru, dzięki któremu decyzja wydana przez sąd od razu wejdzie w życie. Punkt ten jest szczególnie konieczny w momencie, gdy Twój były partner/była partnerka będzie uchylać się od zapłaty. W ten sposób będziesz mógł/mogła od razu udać się do komornika. Taki punkt może brzmieć tak:

"Nadanie wyrokowi bezzwłocznego rygoru, który nakaże jego natychmiastowe działanie."

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o alimenty" teraz napisz "Uzasadnienie".

W uzasadnieniu należy wykazać, że alimenty od ojca zostały zasądzone przez Sąd, aczkolwiek z jakiegoś powodu np. z powodu śmierci/choroby/celowego unikania płacenia alimentów - nie uzyskujesz wsparcia finansowego od byłego małżonka, więc musisz ponosić do odpowiedzialności jego rodziców. Wykaż również dowody w postaci przesłuchania świadków, czy rachunków. Dodatkowo po napisaniu takiego uzasadnienia, musisz dodać swój podpis.

6. Załączniki jakie musisz dodać do swojego pozwu o alimenty to:

  • akt urodzenia dziecka;

  • kopia zasądzenia alimentów od ojca;

  • wykaz dowodów w postaci np. rachunków

Dzięki załącznikom możesz udowodnić przed sądem fakt tego ile miesięcznie wydajesz na dziecko.

Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Należy pamiętać, że kluczowym aspektem jest obliczenie WPS (wartości przedmiotu sporu) w polskiej walucie - PLN. W przypadku, gdy kwota jest wyrażona w innej walucie, konieczne jest dokonanie przeliczenia na złotówki oraz zaokrąglenie kwoty. Przykładowo, jeśli kwota wynosi 12 334,23 zł, należy ją zaokrąglić do 12 335 zł. Aby dokonać obliczenia wartości sporu, należy ustalić kwotę alimentów, na którą się ubiega, a następnie pomnożyć ją przez 12 miesięcy.

Przykład: Jeśli naszym celem jest otrzymywanie 600 złotych miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła 7200 złotych.

Jak wysokie powinny być alimenty od dziadków?

Alimenty od dziadków nie będą tak restrykcyjne jak alimenty od ojca/matki i trzeba to sobie uświadomić. To, że zarządzasz od sądu alimentów w wysokości 200 złotych - nie znaczy, że takie alimenty będziesz uzyskiwać. Babcia i dziadek mają za zadanie płacić na podstawowe potrzeby dziecka, a nie np. dodatkowe zajęcia jeśli nie wymaga tego sąd. Dodatkowo w momencie, w którym dziadkowie zarabiają mniej niż Ty, lub potrzebują specjalnej opieki medycznej/leków -> będą płacić mniejsze alimenty. Należy więc ustalić odpowiednią wysokość alimentów na podstawie najważniejszych potrzeb Twojej pociechy.

Czy dziadkowie mogą uniknąć płacenia alimentów?

Odpowiedź brzmi: Tak. Dziadkowie mogą uniknąć płacenia alimentów w momencie, gdy udowodnią przed sądem, że rodzic jest w stanie zaspokoić najważniejsze potrzeby dziecka samemu, bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

Ile kosztuje pozew o alimenty od dziadków?

Taki pozew jest BEZPŁATNY.

Według art.96 ust.1 pkt. 2

1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych
2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;

Czy pozew o alimenty można złożyć pocztą?

Odpowiedź brzmi TAK. Pozew o alimenty możemy złożyć osobiście jak i pocztą. Zgodnie z art. 165 § 2 KPC

 Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.

W kontekście kwestii przesyłki, czy należy zastosować list polecony? Odpowiedź na to pytanie brzmi NIE. Niemniej jednak, w przypadku, gdy nadawca zdecyduje się na przesyłkę poleconą, będzie miał możliwość uniknięcia niedoręczenia oraz udowodnienia faktu, iż przestrzegał terminu w zakresie podjęcia czynności proceduralnych. Warto jednakże pamiętać o konieczności podania właściwego adresu sądu, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Jaki Sąd jest właściwy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwością sądu w niniejszej sprawie jest Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) zlokalizowany w miejscu zamieszkania pozwanego. Niemniej jednak, powód/powódka posiada możliwość dokonania wyboru siedziby sądu.

Co dalej?

Po złożeniu wniosku alimentacyjnego, sąd podejmie decyzję w sprawie dalszych działań. W przypadku prawidłowo sporządzonego pozwu, sąd ustali termin pierwszej rozprawy. W sytuacji, gdy wniosek zawiera braki lub błędy, sąd wyznaczy termin, w którym należy dokonać uzupełnień lub poprawek.

Kalkulator alimentów 2023

Nowy kalkulator alimentów 2023

Kalkulator ten umożliwia oszacowanie odpowiedniej kwoty alimentów na podstawie określonych parametrów, co może przyczynić się do uproszczenia i uczciwości procesu ustalania wsparcia finansowego dla dziecka.

Czym jest kalkulator alimentów?

Kalkulator alimentów oblicza miesięczną kwotę, jaką wydajesz na dziecko. Taki wynik możesz później przedstawić w Sądzie jako dowód

Jak działa?

Podając różne koszty, które wydajesz na dziecko (np. wyżywienie, prąd itp.) - kalkulator oszacuje najlepszą kwotę alimentów dla twojego dziecka.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Teraz wiesz jak napisać pozew o alimenty od dziadków, czy musisz ponieść za nie koszty, jaki sąd jest właściwy i posiadasz odpowiedzi na wiele innych pytań. Pamiętaj, aby walczyć o swoje dobro i nie zapominać tych ważnych informacji.