Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Jak napisać pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego?

(aktualizacja)

Witaj! Skoro tu jesteś to zapewne zastanawiasz się jak napisać wzór o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dzięki darmowemu wzorowi będziesz w stanie wykonać wszystko samodzielnie i dostosować do własnych potrzeb.

W jakich przypadkach możesz ubiegać się o ustanie obowiązku alimentacyjnego?

  • "Pełnoletność" dziecka -> Wbrew pozorom nie chodzi tu o osiągnięcie przez dziecka wieku pełnoletniego (18 lat) tak jak może się wydawać. Chodzi nam tutaj o to, że w tym wypadku dziecko staję się pełnoletnie, gdy postanowi zakończyć naukę i rozpocząć pracę. Dzięki takim krokom jest w stanie się samodzielnie utrzymać;
  • Zmiana sytuacji finansowej -> Jeżeli jedna ze stron doświadcza znacznej zmiany sytuacji finansowej, może być podjęta próba zmiany warunków obowiązku alimentacyjnego. Może być to związane z np. utratą pracy;
  • Dowody na oszustwo lub nadużycia -> Jeżeli jedna ze stron udowodni, że druga strona oszukuje lub nadużywa przywilejów związanych z alimentami (na przykład, nieprawdziwie twierdzi, że nie ma pracy), sąd może rozważyć ustanie obowiązku alimentacyjnego;
  • Zerwanie kontaktów z dzieckiem -> W sytuacjach, gdzie pełnoletnia osoba uprawniona do otrzymywania alimentów dobrowolnie zerwała kontakt z osobą zobowiązaną do płacenia alimentów i świadomie utrudnia jakikolwiek kontakt, sąd może brać te okoliczności pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego.

WZÓR pozwu o uchylenie alimentów: KREATOR


Poniżej znajdziesz wzór wniosku o uchylenie alimentów, który możesz dowolnie edytować i dostosować pod swoje potrzeby. Zaproponowany przez nas wzór pozwu o uchylenie alimentów jest jedynie propozycją, która ma celu zainspirować Cię do sporządzenia swojego pozwu o uchylenie alimentów. We wzorze znajdziesz wskazówki, jak pozew o uchylenie alimentów można umotywować.

Zniesienie uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Kreator pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacji

+ wsparcie prawnika + PDF z dalszymi instrukcjami

Koszt 297 zł

Wzór pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Darmowy wzór o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Jak napisać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie lub prawej stronie musi znaleźć się określenie roli w procesie, Twojej i Twojego dziecka. W tej sprawie Ty będziesz "Powódką/Powodem", a Twoje dziecko to "Pozwany/Pozwana". Gdy już to zrobisz, umieść pod tytułami: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego", najlepiej wielkimi literami. Pod tym co napisałeś/łaś musisz napisać teraz "wnoszę o", a następnie w pierwszym podpunkcie Sąd który nałożył Ci obowiązek alimentacyjny oraz konkretną datę. Możesz napisać to w taki sposób:

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego nałożonego na mnie dnia …….., ……… roku przez Sąd …….. w ……… dnia ……..;

W drugim punkcie chcesz, aby koszty procesu był zniesione po połowie. Dzięki temu obie strony zapłacą równą kwotę i nikt nie będzie narażony na dodatkowe koszty. Napisz więc:

Zniesienie kosztów procesu po połowie;

W trzecim wyimku wniesiesz o to, aby po złożeniu pisma wyrok został wydany natychmiastowo. To pozwoli uniknąć zbędnego czasu oczekiwania i znacznie przyspieszy całą sprawę. Przykład:

Nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności; 

W przedostatnim punkcie chcesz, aby Sąd przeprowadził dowody, które podasz np. w postaci zdjęć. Dzięki nim będziesz mógł/mogła skutecznie wykazać swoją stronę w całej sytuacji, wybronić się i uzasadnić napisane przez Ciebie argumenty. Możesz więc napisać:

Przeprowadzenie dowodów w postaci podanych przeze mnie zdjęć; 

W ostatnim podpunkcie zgadzasz się na to, aby rozprawa została przeprowadzona również pod Twoją nieobecność. Jest to punkt nieobowiązkowy i zależny jedynie od Ciebie. Możesz tak napisać, ale jeśli wolisz pojawić się na rozprawie, bo uważasz, że to korzystniejsze to oczywiście możesz. Np.:

Przeprowadzenie rozprawy także pod moją nieobecność. 

5. Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W uzasadnieniu należy wyjaśnić dlaczego starasz się uchylić obowiązek alimentacyjny. Powodów może być wiele, np: dziecko zakończyło już naukę i rozpoczęło pracę dzięki czemu jest w stanie się samodzielnie utrzymać, nastąpiła u Ciebie nagła zmiana finansów, zauważyłeś/łaś, że byłeś/łaś okłamywany/ana w kwestii alimentów, które były np. celowo zawyżone. W każdym z tych przypadków bądź innych - należy poprzeć wszystko dowodami, takimi jak zdjęcia i dokumenty wydane przez odpowiednie organy. Rozpisz całą sytuację z Twojej perspektywy dokładnie i staraj się nie pomijać żadnych faktów. 

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: odpis pozwu, dowody, dokument potwierdzający nałożenie na Ciebie obowiązku alimentacyjnego.  

Jak długo trwa rozprawa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Oczekiwanie na rozprawę o uchylenie obowiązku alimentacyjnego czeka się zazwyczaj kilka miesięcy, zazwyczaj sprawa kończy się na jednej rozprawie.

Gdy dziecko zakończyło naukę, ale nie podjęło jeszcze pracy

Jeśli po zakończeniu edukacji dziecko nie podejmuje zatrudnienia i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, można domagać się stwierdzenia, że obowiązek alimentacyjny przestał obowiązywać. Taki wniosek można uzasadnić argumentem, że dziecko nie podejmuje wysiłków w kierunku samodzielnego utrzymania się.

Gdy dziecko studiuje na studiach wyższych

Jeśli dotychczasowe umiejętności i kwalifikacje dziecka nie gwarantują mu satysfakcjonującego poziomu życia, a z tego powodu zamierza ono podnieść swoje kwalifikacje, na przykład rozpoczynając studia wyższe, fakt, że wcześniej pracowało i otrzymywało wynagrodzenie, nie zwalnia rodziców z obowiązku płacenia alimentów. Argumentacja oparta na tym, że dziecko jest już w stanie samodzielnie utrzymać się, nie jest w tym przypadku uzasadnieniem do zwolnienia rodziców z obowiązku alimentacyjnego.

Wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko WZÓRPoniżej znajdziesz wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko WZÓR, który możesz dowolnie edytować i dostosować do swoich potrzeb.

Zniesienie uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Kreator pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Teraz już wiesz jak napisać pozew o uchylenie alimentów. Zapamiętaj jakie dokumenty musisz użyć w pozwie oraz uzbrój się w cierpliwość. Posiadasz już wszystkie potrzebne informację do tego, aby napisać taki pozew.