Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: WZÓR polsko-angielski pdf ZA DARMO

(aktualizacja)

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co zrobić, gdy chcesz zabrać swoje dziecko za granicę na wakacje, ale drugi rodzic nie wyraża zgody? Jest to sytuacja, która może wywołać wiele konfliktów i nieporozumień. W tym artykule dowiesz się, jak postępować w takich sytuacjach i jakie są Twoje prawa jako opiekuna dziecka.

zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski

Rozwód a wyjazd z dzieckiem za granicę

Zgoda na wyjazd dziecka za granice WZÓR

Dopóki sąd nie wyda postanowienia o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, sposobie realizowania opieki nad dzieckiem po rozwodzie, a także miejscu jego zamieszkania, aby dziecko mogło wyjechać za granicę, oboje z rodziców musi wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Ostateczna decyzja sądu ws. władzy rodzicielskiej określi zasady i adres stałego pobytu dziecka.

Dlaczego to jest ważne?
Jeśli jedno z rodziców zdecyduje się na wyjazd za granicę z dzieckiem bez zgody drugiego, może to prowadzić do konfliktów prawnych i żądań powrotu dziecka do kraju, a nawet do uznania precedensu porwania rodzicielskiego.

Brak zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyjazdu dziecka, decyzja zostaje podjęta przez sąd rodzinny.

Jak to działa?
Jeden rodzic składa wniosek, a drugi zostaje uczestnikiem postępowania. Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka, decydując o zgodzie na wyjazd lub o odrzuceniu wniosku.

Wzór wniosku o zgodę sądu na wyjazd dziecka

Poniżej znajdziesz wzór wniosku do sądu o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, możesz go zmodyfikować i wykorzystać do uzyskania zgody na wyjazd dziecka przez sąd.

Jest to wzór dla osoby będącej "głównym" opiekunem. Jeśli jesteś rodzicem, z którym dziecko nie mieszka, wzór ten musisz zmodyfikować pod swoje potrzeby.

Wniosek o rozstrzygnięcie istotnej sprawy dziecka, wyjazd za granicę, paszport, zmiana szkoły, leczenie

Kreator wniosku o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka

Przeprowadzka do innego kraju

Jeśli oboje z rodziców mają prawa rodzicielskie, nawet jeśli jedno z nich miałoby je w jakimś stopniu ograniczone, zawsze potrzebna jest zgoda obu z nich na wyjazd dziecka za granicę.

Co to oznacza w praktyce?
Jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na przeprowadzkę dziecka do innego państwa, drugi rodzic musi uzyskać zezwolenie od sądu rodzinnego ustalające miejsce zamieszkania dziecka w innym państwie.

W tym celu można użyć wzoru wniosku zamieszczonego powyżej dotyczącego rozstrzygnięcia o ważnych sprawach dziecka.

Sporządzanie zgody na wyjazd dziecka za granice

Zgoda na wyjazd dziecka to pisemny dokument potwierdzający zgody obu rodziców. Jest niezbędna, jeśli dziecko ma podróżować pod opieką innej osoby.

Czy wiesz, że...?
Nieuzyskanie zgody może być traktowane jako uprowadzenie dziecka i grozić karą pozbawienia wolności!

Przygotowanie zgody na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda na wyjazd to dokument, który potwierdza, że dziecko podróżuje za granicę z pełną świadomością i zgodą rodziców. Ale jak ją sporządzić?

 1. Wybór formatu zgody: Możesz przygotować zgodę samodzielnie na piśmie lub w formie aktu notarialnego. Można napisaną osobiście zgodę na wyjazd dziecka za granicę poświadczyć notarialnie jako oświadczenie woli. (koszt ok 30 zł)
 2. Tłumaczenie dokumentu: Chociaż zgoda może być napisana w języku polskim, zaleca się tłumaczenie jej na język oficjalny kraju docelowego. Można przetłumaczyć zgodę przez tłumacza przysięgłego, ale nie trzeba.
 3. Elementy zgody: Twoja zgoda powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak dane dziecka, dane obu rodziców, dane opiekuna w trakcie podróży oraz podpisy obojga rodziców.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę w języku polskim

Jeśli chcesz mieć zgodę na wyjazd dziecka w języku polskim chociażby po to, aby uzyskać potwierdzenie notarialne, poniżej znajdziesz odpowiedni wzór. Warto jednak przetłumaczyć zgodę na wyjazd dziecka w języku polskim na język angielski (najlepiej przez tłumacza przysięgłego), ponieważ za granicą zgoda na wyjazd dziecka w języku polskim może oka się bezużyteczna.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku wzór

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: Wymagane dane

Każda zgoda na wyjazd dziecka za granicę powinna zawierać:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • oświadczenie o wyrażonej zgodzie na wyjazd,
 • dane dziecka (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego/ paszportu, PESEL),
 • dane rodziców (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego/ paszportu rodzica/opiekuna prawnego),
 • dane opiekuna na wyjazd (imię i nazwisko, numer i seria dowodu tożsamości/ paszportu, PESEL),
 • czytelne podpisy obojga rodziców dziecka.

Kilka praktycznych wskazówek:

 • Zgoda powinna być przygotowana na każdą podróż za granicę.
 • Jeśli planujesz podróżować z kilkoma dziećmi, każde z nich potrzebuje oddzielnej zgody.

Wyjazd dziecka za granicę – wymagane dokumenty


Poza zgodą na wyjazd dziecka za granicę, należy pamiętać, że jeżeli dziecko wyjeżdża do krajów Unii Europejskiej, opiekun powinien przedstawić przy kontroli jego dowód tożsamości. Natomiast jeśli celem są kraje spoza UE, potrzebny jest dodatkowo paszport. Jeśli dziecko nie będzie miało ważnych dokumentów, nie ma możliwości, żeby prawnie przekroczył granicę. Zaświadczenie o zagubieniu dokumentów jest także w takiej sytuacji bezskuteczne.

Po co jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

Podczas kontroli na lotnisku czy innych punktach granicznych, dzieci są szczególnie pod lupą. Jest to spowodowane chęcią ochrony małoletnich przed nielegalnym przewiezieniem za granicę.

Posiadanie notarialnie poświadczonej zgody na wyjazd jest nie tylko rekomendowane, ale często niezbędne. Warto przeczytać wnikliwie przepisy kraju, do którego się wybierasz. Bez odpowiedniej zgody możesz zostać oskarżony o rodzicielskie porwanie dziecka, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego też nawet jeśli planujesz krótką wycieczkę za granicę, warto poświęcić czas na sporządzenie tego dokumentu.

Upoważnienie dla babci/dziadka na wyjazd/wizytę u lekarza

Udostępniamy także wzór upoważnienia dla babci/dziadka/innego członka rodziny do opieki nad dzieckiem, w tym na wizytę u lekarza.

Upowaznienie dla babci na wakacje i do lekarza

Upoważnienie dla Babci (lub innego członka rodziny) na wakacje/do lekarza

Podsumowanie

Podróżowanie z dzieckiem za granicę, zwłaszcza bez zgody drugiego rodzica, może być wyzwaniem. Nie zawsze jest łatwo porozumieć się w tej kwestii z drugim rodzicem. Zamiast tego możesz się zwrócić do sądu, który udzieli ci zgody na wyjazd z dzieckiem za granicę.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań odnośnie zgody na wyjazd dziecka za granicę i innych dokumentów? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl
Upowaznienie dla babci do lekarza i opieki nad wnukiem

Upoważnienie dla dziadków do opieki nad wnukiem

Upoważnienie dziadków kluczowe dla bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji i nieobecności rodziców.

Inne artykuły