Upowaznienie dla babci do lekarza i opieki nad wnukiem

Upoważnienie dla dziadków do opieki nad wnukiem

(aktualizacja)

W dzisiejszym dynamicznym świecie nie zawsze możliwe jest, aby rodzice byli stale obecni w życiu swoich dzieci. Częste wyjazdy służbowe, nieprzewidziane sytuacje czy nawet planowane wakacje mogą wymagać tymczasowej zmiany w strukturze opieki nad dziećmi.

W takich okolicznościach, dziadkowie często stają się pierwszym i najbardziej naturalnym wyborem do pełnienia roli tymczasowych opiekunów. Jednakże, aby mogli oni w pełni funkcjonować w tej roli, niezbędne jest udzielenie im odpowiednich upoważnień. Oto dlaczego formalne upoważnienie dziadków do podejmowania decyzji w imieniu rodziców jest nie tylko praktyczne, ale i niezbędne.

Upoważnienie do lekarza

Ważnym aspektem upoważnienia jest możliwość podejmowania decyzji medycznych. Dziadkowie mogą dzięki niemu udać się z dzieckiem do lekarza, bądź szpitala, a w razie nagłego wypadku lub choroby — decydować o podjęciu odpowiedniego leczenia, włącznie z zabiegami chirurgicznymi.

Wiedz też, że w świetle obecnej sytuacji w Polsce (roszczenia pacjentów, działalność firm odszkodowawczych), wszystkie placówki medyczne świadczą usługi na rzecz dziecka wyłącznie w obecności rodzica i na jego odpowiedzialność. Upoważnienie pozostawione dziadkom otwiera możliwość ewentualnego zastępstwa, jednak często mimo posiadanego upoważnienia placówki przyjmują dzieci bez obecności rodzica bardzo niechętnie.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka placówka medyczna zobowiązana jest udzielić pomocy medycznej. Odmówi jednak pomocy, jeśli rodzice nie pozostawią Babci czy Dziadkowi odpowiedniego upoważnienia.

Upoważnienie na wakacje

Kto z nas nie spędzał wakacji z dziadkami? Kiedyś nie przyszłoby do głowy komuś upoważnienie do opieki nad wnukiem. Wystarczyło, że Babcia powiedziała, że jest Babcią i stanowiło to wystarczającą argumentację do podejmowania decyzji w istotnych sprawach wnuczka.

W dzisiejszych czasach wszystkie instytucje zabezpieczają się jak mogą, aby uchronić się od roszczeń i konsekwencji ze strony opiekunów prawnych/rodziców dziecka.

Dlatego też podczas planowania wakacji z dziadkami także wskazane jest, aby rodzice przekazali upoważnienie, które umożliwi im podróżowanie z wnukami zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki temu dziadkowie mogą, w razie potrzeby, podejmować decyzje dotyczące transportu, zakwaterowania czy uczestnictwa w lokalnych atrakcjach bez dodatkowych formalności. Upoważnienie to nie tylko ułatwia logistykę, ale też zabezpiecza prawne aspekty opieki nad dziećmi.

Upoważnienie w szkole

Upowaznienie dla dziadkow do opieki nad wnukiem

Kwestii upoważnienia dla dziadków do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka nie należy bagatelizować nawet względem placówek edukacyjnych. Może się bowiem zdarzyć, że z jakiegoś powodu (gorączki, nieszczęśliwego wypadku, niewłaściwego zachowania) otrzymasz telefon ze szkoły, że masz odebrać dziecko. Może będziesz w pracy, delegacji, czy na krótkim urlopie i czas dojazdu do szkoły znacząco przekroczy czas funkcjonowania placówki.

W takiej sytuacji warto, aby dziadkowie, czy inne osoby bliskie miały upoważnienie do odbioru dziecka z placówki edukacyjnej. Warto, aby rozszerzyć zakres upoważnienia i bardziej uogólnić jego treść do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących dziecka.

Wiedz, że jeśli nie pozostawisz upoważnienia, nie będziesz mógł odebrać dziecka, a coś poważnego się wydarzy, Państwo może przejąć funkcje opiekuńczo-wychowawcze względem dziecka, gdzie w trybie nagłym o losie dziecka zadecyduje sąd. W skrajnych przypadkach przy złośliwości urzędników może się zdarzyć, że będziesz odbierał dziecko z izby dziecka, co może być dla niego potwornym stresem.

Nie bagatelizuj upoważnień


Kiedyś wydawałoby się to abstrakcją - dziecko po prostu zostawało z babcią, czy dziadkiem. Bardziej ufano sobie nawzajem, nikt nie brał pod uwagę jakichkolwiek roszczeń, czy nadużyć. Jednak teraz konsekwencje pozostawienia dziecka bez formalnej opieki mogą być druzgocące.

Warto zatem zabezpieczyć się na każdą ewentualność i tak sformułować upoważnienie, aby uwzględnić w nim jak najwięcej ewentualności, danych dziecka i tymczasowego opiekuna. Wyznaczyć precyzyjnie czas i zakres upoważnienia.

Poświadczenie notarialne

Warto udać się do notariusza, aby notarialnie potwierdził upoważnienie, jako oświadczenie woli, aby uniemożliwić jego zakwestionowanie jakimkolwiek formalistom (koszt ok. 30 zł). Nie jest to konieczne, ale - wybaczcie dygresję - często zamyka usta.

WZÓR upoważnienia dla dziadków do opieki nad wnukiem

Poniżej znajdziesz edytor tekstu i wzór upoważnienia dla dziadków do opieki nad wnukiem. Możesz je dowolnie zmodyfikować w zależności od potrzeb i zakresu upoważnienia, jakie chcesz udzielić.

Upowaznienie dla babci na wakacje i do lekarza

Upoważnienie dla Babci (lub innego członka rodziny) na wakacje/do lekarza