Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku wzór

Dokumenty dla dzieci podróżujących w UE – Co musisz wiedzieć?

(aktualizacja)

Podróże małoletnich w granicach Unii Europejskiej mogą wydawać się sprawą oczywistą i banalną. Jesteś rodzicem - wyjeżdżasz ze swoim dzieckiem. Jednak w przypadku podróży bez rodziców lub z jednym z nich, a także w towarzystwie dorosłych, którzy nie są ich prawnymi opiekunami, konieczność posiadania odpowiednich dokumentów staje się kluczowa.

Paszport, czy dowód osobisty?


Jeśli dziecko będzie podróżowało po krajach Unii Europejskiej (UE), potrzebuje paszportu albo dowodu osobistego dla dziecka. Jeśli dziecko wyjeżdża poza UE, musi mieć paszport.

Jakie inne dokumenty są wymagane?

Choć Unia Europejska nie narzuca jednolitych przepisów dotyczących podróży małoletnich, poszczególne kraje członkowskie mogą wymagać przedstawienia oficjalnego dokumentu, zwanego zezwoleniem na podróż. Dokument taki jest zazwyczaj oświadczeniem podpisanym przez obydwoje rodziców, drugiego z rodziców lub prawnego opiekuna, wyrażającym zgodę na podróż dziecka.

Dokument może być napisany w języku polskim i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, ale też nie musi. Może być poświadczony notarialnie, jednakże nie musi - wszystko zależy od wymogów danego państwa, ponieważ żadne przepisy unijne tego nie regulują.

Po co dodatkowe dodatkowe dokumenty?

Podczas przekraczania granic krajów UE, dzieci podróżujące samodzielnie lub z osobami innymi niż ich prawni opiekuni mogą być zobowiązane do okazania dodatkowych dokumentów. Takie środki mają na celu ochronę dzieci przed nielegalnym wywozem oraz zapewnienie, że podróż odbywa się z pełną zgodą rodzicielską.

Zgoda na wyjazd za granicę w języku angielskim: Kreator

Poniżej znajdziesz bezpłatny wzór zezwolenia na wyjazd dziecka za granicę w języku angielskim, który możesz dowolnie edytować i modyfikować, a następnie wygenerować PDF i wydrukować.

Warto, aby każde dziecko miało odrębną zgodę na wyjazd za granicę, oraz aby były wyszczególnione w niej wszystkie kraje tranzytowe. Każdej podróży powinna dedykowana być odrębna, precyzyjna zgoda.

Po wydrukowaniu zgody na wyjazd dziecka za granicę, każdy z rodziców powinien ją własnoręcznie podpisać. Warto podczas wyjazdu podpisany dokument mieć przy sobie w formie papierowej, aby uniknąć wszelkich problemów przy ewentualnej kontroli.


Zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku

Kreator zgody na wyjazd dziecka za granicę w języku angielskim

Jak sprawdzić wymogi konkretnego kraju?

Zaleca się, aby przed podróżą sprawdzić wymogi prawne kraju, do którego dziecko się udaje, jak również kraju, z którego wyjeżdża. Informacje te są dostępne na stronach rządowych, w ambasadach lub konsulatach. Możliwe, że inne kraje tranzytowe również będą wymagały przedstawienia takiego dokumentu.

Specyfika podróży lotniczej

Wiele linii lotniczych, niezależnie od przepisów krajowych, wymaga od małoletnich podróżujących samodzielnie lub z dorosłymi, którzy nie są ich prawnymi opiekunami, posiadania zezwolenia na podróż. Warto zatem przed zakupem biletu skontaktować się z przewoźnikiem w celu uzyskania informacji o wymaganych dokumentach.

Zmienność przepisów

Regulacje dotyczące podróży dzieci mogą ulec zmianie, dlatego zalecane jest regularne sprawdzanie aktualnych wymogów na stronach rządowych. Może to uchronić przed niespodziewanymi problemami na granicy lub w czasie odprawy lotniczej.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę: WZÓR polsko-angielski pdf ZA DARMO

Wyjeżdżasz za granicę z dzieckiem jako samotny rodzic? Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne i na co zwrócić uwagę przed podróżą. Zgoda na wyjazd - wzór