Dokumenty do podzialu majątku

Koszty mediacji rodzinnych w sprawach o rozwód, separację i alimenty

(aktualizacja)

Mediacja jest alternatywną formą rozstrzygania sporów, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność, również w sprawach rodzinnych. Jej główne zalety, takie jak szybkość postępowania, niżej opisane koszty oraz możliwość indywidualnego dopasowania rozwiązania do potrzeb stron, sprawiają, że wiele osób decyduje się na ten sposób rozwiązania konfliktu. Z punktu widzenia finansowego, mediacja może być bardziej korzystna niż tradycyjne postępowanie sądowe. Poniżej prezentujemy główne aspekty kosztów związanych z mediacją.

 1. Wynagrodzenie Mediatora

  • Mediatorzy mogą pracować na własny rachunek, być zatrudnieni w ośrodkach mediacji lub pełnić funkcje na podstawie postanowienia sądu. W zależności od tego, jakie są źródła finansowania mediatora, różnią się też stawki za poszczególne sesje.
  • Jeśli mediacja jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu, wynagrodzenie mediatora jest ustalone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W sprawach niemajątkowych wynosi ono 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł. W sprawach majątkowych opłata wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (z minimalną opłatą 150 zł i maksymalną 2.000 zł).
  • Mediator rodzinny - Za postępowanie mediacyjne prywatne ponosi się koszt 200 zł - 700 zł za sprawy rodzinne.
 2. Dodatkowe Wydatki

  • W skład kosztów mogą wchodzić również opłaty za wynajem pomieszczenia, w którym odbywają się sesje mediacyjne. Mogą one wynosić do 70 zł za posiedzenie.
  • W przypadku niektórych mediatorów mogą występować dodatkowe koszty, takie jak opłaty za materiały używane podczas sesji czy opłaty za dodatkowe usługi (np. tłumaczenie).
  • Aby tych kosztów uniknąć, proponuje się wybór mediacji on-line które mają wiele pozafinansowych korzyści.
 3. Podatek VAT

  • Do kosztów mediacji zazwyczaj doliczany jest podatek VAT. Jest to istotne dla mediatorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
 4. Ustalenie Wynagrodzenia poza Postępowaniem Sądowym

  • Jeśli mediacja nie jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu, wynagrodzenie mediatora jest kwestią indywidualnych ustaleń między stronami a mediatorem. W takim przypadku warto skonsultować się z kilkoma mediatorami lub ośrodkami mediacji, aby porównać różne oferty i wybrać najbardziej korzystną.
 5. Zwroty Kosztów

  • W przypadku osiągnięcia porozumienia w trakcie mediacji, strona ma prawo do zwrotu 75% opłaty sądowej, którą wcześniej wniosła podczas składania pozwu w sądzie.
 6. Koszty nieudanej mediacji

  • Jeśli strona bezpodstawnie odmówi udziału w mediacji, na którą wcześniej wyraziła zgodę, sąd może nałożyć na nią obowiązek zwrotu kosztów wywołanych tą odmową.

Podsumowując, koszty mediacji w sprawach rodzinnych mogą znacząco różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj sprawy, wybór mediatora czy forma jego zatrudnienia. Niemniej jednak, w wielu przypadkach mediacja może okazać się tańszą i bardziej korzystną opcją niż tradycyjne postępowanie sądowe.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Potrzebujesz porady najlepszego mediatora? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania.

kontakt@kreator-sadowy.pl