Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka

Witaj! Zastanawiasz się jak napisać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na byłego małżonka / byłą małżonkę? Dzięki naszemu artykułowi zrobisz to bez pomocy adwokata oraz bez żadnych opłat!

Kiedy możesz ubiegać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

-*- W momencie zawarcia kolejnego związku małżeńskiego przez eks-partnera -> Obowiązek utrzymania przechodzi na nowego partnera/partnerkę, gdy mówią sobie sakramentalne "tak". Dzięki temu jesteś w pełni zwolniony z płacenia alimentów na żonę/męża;

-*- Inną okolicznością jest minięcie pięciu lat od wydania orzeczenia rozwodowego -> Ten scenariusz odnosi się do jednostek, które otrzymały decyzję o rozwodzie, w której nie zostały jednoznacznie wskazane jako wyłącznie winne za rozpad małżeństwa lub nie stwierdzono, że rozwód nastąpił z winy obu stron;

-*- Pogorszenie sytuacji finansowej -> Jeśli Twoja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i nie jesteś w stanie płacić alimentów na żonę/męża - możesz ubiegać się uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Możesz to zrobić w momencie utraty pracy, większej ilości wydatków, czy nagłej choroby.

-*- W momencie, gdy małżonek/małżonka jest w stanie podjąć jakąkolwiek pracę -> Jeśli Twój były partner/partnerka może podjąć się pracy, aby utrzymać się finansowo, gdyż jego sytuacja zdrowotna na to pozwala - możesz wnieść wniosek o zniesienie alimentów.

Wzór pozwu o uchylenie alimentów na byłego partnera/partnerkę

Wzór pozwu o uchylenie alimentów na byłą żonę/ byłego męża

Jak napisać pozew o zniesienie alimentów na byłego małżonka?

1. Po prawej stronie odrobinę niżej niż w górnym rogu umieść datę (oczywiście z dnia, w którym piszesz pozew) oraz miejscowość. Pod datą, również w prawym górnym rogu napisz "Sąd Rejonowy w...." podając miejscowość, w jakiej aktualnie mieszkasz oraz "Wydział..." podając wydział Rodzinny i Nieletnich.

2. Po lewej stronie musi znaleźć się Twoją stronę procesową oraz rolę procesową twojego małżonka. Składający pozew o rozwód jest nazywany "Powódką/Powodem", a twój partner/partnerka jest "Pozwaną/Pozwanym". Gdy już napisałeś/łaś swój tytuł, umieść pod nim swoje: imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania oraz PESEL.

Twój tytuł oraz Twojego małżonka musi znaleźć się po lewej stronie tak, aby był niżej od wcześniej podanej daty, miejscowości i wydziału Sądu!

3. Następnie napisz "Wartość przedmiotu sporu" podając ją słownie. Zapamiętaj, że musi być ona w złotówkach, więc jeśli twoja kwota jest w innej walucie -> musisz zmienić ją na złotówki!

4. Teraz pod obiema informacjami, na samym środku piszesz "Pozew o uchylenie alimentów na małżonka", najlepiej wielkimi literami. Pod tym co napisałeś/łaś musisz teraz wspomnieć o tym kiedy pozew został złożony oraz kiedy został Ci dostarczony. Możesz napisać to w taki sposób:

W odpowiedzi na pozew o rozwód złożonego dnia ………(dzień, miesiąc, rok) dostarczonego mi dnia ………(dzień, miesiąc, rok) wnoszę o:

W pierwszym punkcie wnosisz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Musisz podać datę nałożenia na Ciebie alimentów oraz Sąd. Napisz więc tak:

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na powódkę/powoda nałożonego na mnie dnia ……….. (dzień, miesiąc, rok) przez Sąd ……..(jaki sąd np. rejonowy, wydział oraz miejscowość);

W drugim podpunkcie zgadzasz się na przeprowadzenie dowodów w postaci dokumentów. Dzięki temu Twoje argumenty będą miały słuszne poparcie, co będzie wpływało na Twoją korzyść. Przykład:

Przeprowadzenie dowodów w postaci dokumentów (np. rachunków);

W trzecim wyimku chcesz, aby zostały przeprowadzone dowody w postaci świadków. Dzięki opinii osób trzecich Twoje stanowisko będzie bardziej wiarygodne. Spróbuj napisać to tak:

Przeprowadzenie dowodów w postaci przesłuchania świadków;

W ostatnim podpunkcie wnosisz o przeprowadzenie kosztów przez powódkę/powoda na Ciebie. Możesz napisać:

Zasądzenie od powódki/powoda kosztów procesu na moją rzecz. 

5. . Tak samo jak na samym środku napisałeś/łaś "pozew o rozwód" teraz napisz "Uzasadnienie". Nie musi być ono już napisane z wielkiej litery. W zależności od tego, dlaczego chcesz uchylić obowiązek alimentacyjny na małżonka/małżonkę w taki sposób musisz napisać uzasadnienie. Jeśli zmagasz się obecnie z problemami finansowymi - możesz wszcząć postępowanie o uchylenie alimentów na małżonka. Musisz poprzeć swoje stanowisko dowodami, takimi jak Twoje rachunki, brak pracy (jeśli zostałeś/łaś z niej wyrzucony/wyrzucona, a nie zrezygnowałeś/łaś celowo, aby uniknąć opłat!). Możesz również zrezygnować z płacenia alimentów, gdy małżonka/małżonek zawiera nowy związek małżeński, lub gdy Twój eks-partner/partnerka jest w stanie podjąć jakąkolwiek pracę na rzecz poprawy swojego stanu finansowego. Najważniejsze jest to, aby dobrze uzasadnić swój wybór. Podaj jak najwięcej dowodów, które potwierdzą Twoje słowa. Na koniec dodaj swój podpis.

6. Załączniki, jakie musisz dodać to: odpis pozwu, dowody (rachunki, świadkowie, potwierdzenie, że eks-partner(ka) jest w stanie podjąć się pracy, utrata własnej pracy, wydatki), skrócony odpis aktu małżeństwa.

Czy możliwe są dożywotnie alimenty na żonę/męża?

W sytuacji, gdy zobowiązanie do płacenia alimentów na żonę zostało nałożone na małżonka uznawanego za jedynego winnego, przepisy prawne nie określają ograniczeń czasowych dla tego zobowiązania alimentacyjnego. Taki obowiązek może ciążyć na małżonku uznawanym za wyłącznie winnego nawet do końca życia.

Masz pytania?

Coś wydało Ci się niezrozumiałe? Masz więcej pytań? Nie rozumiesz zagadnienia we wzorze pozwu? Napisz do nas, a uzyskasz profesjonalną pomoc i odpowiedź na wszelkie pytania

kontakt@kreator-sadowy.pl

Podsumowanie

Teraz wiesz jak napisać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na byłego partnera. Pamiętaj, że składa się na to wiele czynników, które będą mieć wpływ na Twoje uzasadnienie takiego pozwu. Zgromadź jak najwięcej dowodów i podczas całej sprawy bądź jak najbardziej rzeczowy!